Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 56. sayfa 56


Vestel GURME 9312KS Solo Fırın

 
2 
.10 
o 
.30 

100• 
7Ö 
Fırında Kullanılan 
Aksesuarlar 
Fırınınızda pişireceğiniz yiyeceğin özelliği- 
ne bağlı olarak pişirme tablosunda belirtil- 
miş olan pişirme kaplarının kullanılması tav- 
siye edilir. Fırınınızda fırın tepsileri, iç ızgara 
dışında, piyasadan temin edebileceğiniz, fi 
rında kullanıma uygun olan cam kaplar, kek 
kalıpları, özel fırın tepsilerini de kullanabilir- 
siniz. Konuya ilişkin olarak üretici firmanın 
vermiş olduğu bilgilere dikkat edin. 
Küçük boyutlu kapların kullanılması duru 
mumda, bu kabı İç ızgara teli üzerine, te- 
lin tam orta yerine gelecek de yerleştirin. 
Emaye kaplar İçin de aşağıda verilen bilgi- 
lere uyulması gerekmektedir. 
Eğer pişirilecek yiyecek fırın tepsisini tama- 
men kaplamıyorsa, yiyecek derin dondu- 
rucudan çıkmışsa veya tepsi ızgara işlemi 
sırasında akan yiyecek sularını toplanması 
İçin kullanılıyorsa, pişirme ya da kızartma 
esnasında oluşan yüksek ISI sebebiyle tepsi- 
de değişmeleri gözlenebilir. Ancak pişirme 
sonrasında tepsi soğuyunca tekrar eski ha- 

lini alacaktın Bu; ısı transferi sırasında ortaya 
çıkan normal fiziksel bir olaydır. 
Cam tepside ya da kapta pişirme yaptıktan 
hemen sonra bu tepsiyi ya da kabı soğuk 
ortama bırakmayın. Soğuk ve ıslak zemin 
ler üzerine koymayın. Kuru bir mutfak bezi 
ya da üzerine yerleştirerek yavaş yavaş so 
ğumasını sağlayın. Aksi halde cam tepsi ya 
da kap kırılabilir. 
Fırınınızda ızgara yapacaksanız; ürün ile 
beraber tepsi içinde verilen ızgarayı kullan- 
manızı tavsiye ederiz (model bu malzeme- 
yi içeriyorsa). Böylece sıçrayan ve akacak 
olan yağlar fırının İçini kirletmeyecektir. 
Eğer, büyük tel ızgarayı kullanacaksanız; 
yağların toplanmaması İçin alt raflardan bi- 
rine tepsi koyunuz. Temizlik kolaylığı açısın- 
dan da İçine bir miktar su koyunuz. 
Izgara yaparken 4. veya 5. rafı kullanınız ve 
ızgara yapacağınız malzemenin ızgaraya 
yapışmaması İçin ızgarayı yağlayınız. 

41