Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 56. sayfa 56


Vestel GURME 9312KS Solo Fırın

 
• Cihazı, kurulumu tamamlan- 
madan çalıştırmayınız. 
• Bu cihaz yetkili bir teknisyen 
tarafından kurulmalı ve kulla- 
nırna alınmalıdır. Yetkisiz kişi- 
ler tarafından yapılmış hatalı 
yerleşim ve kurulumdan kay- 
naklanabilecek herhangi bir 
zarardan üretici firma sorumlu 
değildir. 
• Cihazı açtığınızda taşınma 
sırasında herhangi bir zarar 
görmediğinden emin olunuz. 
Herhangi bir kusur olması du- 
rumunda cihazı kullanmayınız 
ve derhal yetkili servis ile ileti- 
şime geçiniz. 
• Paketlemede (naylon, zımba, 
strafor... vs) çocuklar zararlı 
olabilecek malzemeler kulla- 
nıldığından bu malzemeler 
toplanmalı ve derhal atılmalı- 
dır. 
• Cihazı atmosferik etkilerden 
koruyunuz. Güneş, yağmur, 
kar ve benzeri etkilere maruz 
bırakmayınız. 
• Cihazın bulunduğu kabinin 
malzeme dayanım sıcaklığı en 
az 1000C olmalıdır. 

Temizlik ve Bakım Yaparken 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri 
• Her zaman, temizleme ve ba- 
kım işlemlerine başlamadan 
önce cihazı kapatın ve fişten 
çekin. 
• Kontrol kumanda panelini te- 
mizlemek için kontrol düğme- 
lerini sökmeyin. 
• Asla yüksek basınçlı temiz- 
leyici veya buhar püskürtücü 
kullanmayın. Fırınınızı buharlı 
temizleyiciler kullanarak te- 
mizlemeyin. 
• Cihazı "Temizlik ve Bakım" 
bölümünde anlatıldığı gibi 
düzenli bir şekilde temizleyin. 
Yetersiz temizlik durumunda 
yüzey hasar görebilir ve cihaz 
zamanla paslanabilir. 
• Fırınınızın cam kapağını ve di- 
ğer yüzeylerini sert aşındırıcı 
temizleyiciler ve keskin metal 
spatula ile temizlemeyin. 
• Bu işlemler yüzeylerin çizil- 
meşine sebep olabilir. Bu çi- 
zikler camların kırılması veya 
yüzeylerin zarar görmesine 
sebep olabilir. 

12