Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 56. sayfa 56


Vestel GURME 9312KS Solo Fırın

 
durumların Önüne geçebilmek için mut 
laka aşağıdaki önerilerimizi dikkate alın! 
Fırınınız diğer mobilyaların yakınına; mo 
bilya yüksekliği ocak tablasının yüksekli 
ğini aşmamak koşuluyla yerleştirilebilir. 
• Fırının yeri seçilirken, buzdolabı yanında 
olmamasına, yakınında çabuk tutuşacak 
perde, muşamba vb. yanıcı ya da parlayı 
Cl maddeler olmamasına dikkat edilme- 
lidir. 
• Fırının arka kapağı ile duvar arasında en 
az 2 cm boşluk olması hava sirkülasyonu 
sağlaması açısından gereklidir. 
• Fırının yakınındaki mobilyalar 500 C üze- 
rindeki sıcaklığa dayanıklı malzemeden 
yapılmış olmalıdır. 
Mutfak mobilyaları ocak tablasından 
yüksek İse; fırının yan yüzünden en az II 
cm mesafede bulunmalıdır. 
LPG gazı İçin bağlantı yapılırken, cihazın 
gaz girişine kelepçe ile sabitlenen plastik 
hortum kullanılmalıdır. Cihazınızı müm- 
kün olduğunca kısa ve sızdırmaz bir hor- 
tum ile gaz kaynağına bağlayınız. İzin ve- 
rilen en fazla hortum uzunluğu 1.5m'dir. 
Cihaza gaz taşıyan hortum, güvenliğiniz 
için yılda bir kez yenisi ile değiştirilmelidir. 
Fırının üzerinde bulunan duvar dolapları 
ve aspiratörler için gerekli olacak değişik- 
lik ve fırın tablasından olan minimum yük- 
seklikler çizimde gösterilmiştir. Buna göre, 
aspiratör ocak tablasından minimum 
65cm yükseklikte olmalıdın Aspiratör yok 
ise bu yükselik 70 cm' den az olmamalıdır. 

Fırın Ayaklarının 
Ayarlanması 
Fırınınız ayarlanabilen 4 adet ayak üzerin- 
de durmaktadır. Ayaklar alçak konumda 
ayarlanmış olup, fırın yerleştirilmeden önce 
dengede olup olmadığının kontrol edilmesi 
gereklidir, 
Eğer ayaklar uygun şekilde ayarlanmış İse; 
cihazın sürüklenerek hareket ettirilmemesi, 
kaldırılarak yerine yerleştirilmesi gerekir. 
Gaz Hortumunun Takılması 
ve Sızdırmazlık Kontrolü 
Cihazın gaz bağlantısı standartlara uygun 
olarak yapılmalıdır. Cihaz, fabrika çıkışı ola- 
rak LPG' ye ayarlanmıştır. Uygun olan gaz 
tipleri ve uygun gaz enjektörlerine ilişkin 
bilgileri tablo da bulabilirsiniz. En fazla ve 
rimi alabilmek ve en az sarfiyatı sağlamak 
İçin besleme gazı basıncının tabloda yer 
alan değerlere uygun olmasına dikkat edin. 
Eğer kullanılan gazın basıncı bu değerler- 
den farklı ya da değişken İse, gaz tesisatına 
uygun bir basınç dedantörünün takılması 
gerekmektedir. Bu ayarların yapılması İçin 
mutlaka VESTEL Yetkili Servisi' ni arayın. 

24