Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın GURME 9312KS 56. sayfa 56


Vestel GURME 9312KS Solo Fırın

 
bir durum meydana geldiğin- 
de; alevi boğmak amacıyla; 
tencereyi veya tavayı kapak 
ile kapatın. 
• AUYARI: Eğ 
er uzun süre 
cihazı kullanmayacaksanız, ci- 
haz fişini çekiniz. Kontrol düğ- 
melerini kapalı tutun. Ayrıca, 
cihazı kullanmadığınızda; gaz 
vanasını her zaman kapalı tu- 
tun. 
• Cihazı kullanmadığınızda ku- 
manda düğmelerinin her za- 
man "0” (durdur) konumunda 
olduğundan emin olun. 
• Tepsiler çıkarılırken eğim ya- 
pabilir. Sıcak sıvının dökülme- 
sine İzin vermemek İçin dik- 
katli olun. 
• Fırın kapalı veya kapak açık- 
ken, üzerine herhangi bir şey 
bırakmayın. Cihazınızın den- 
gesi bozulabilir veya kapak 
kırılabilir. 
• Cihaza veya tutamaçlara hav- 
lu, bulaşık bezi veya giysi as- 
mayınız. 
• LfiXÂUYARl:Cihazınızı 
kullanmadığınız zamanlarda 
fişi prizden çıkarın. 
11 

• ADİKKAT: Cam kapak ısı- 
tıldığında çatlayabilir. Cam 
kapağı kapamadan 
önce bütün bekleri 
kapatınız.Kapak ka- 
patılmadan önce 
tüm bekler soğumuş olmalı- 
dır. 
Kurulumda Dikkat Edilmesi 
Gereken Güvenlik Bilgileri 
• Hava deliklerini ve emme 
boşluklarını kapatmayın. 
• Montaj sonrasında fişe erişi- 
lemiyorsa, montaj tarafında 
en az 5 mm'lik bir temas boş- 
luğuna sahip tüm kutuplu bir 
izolasyon şalteri bulunmalıdır. 
• Kurulum öncesi ürününüzün 
yerel dağıtım koşullarının (do- 
ğal gaz ve gaz basıncının ya 
da voltaj ve frekansının) ve ci- 
hazın ayarlarının uygun oldu- 
ğundan emin olun. Bu cihaz 
için uygun koşullar etikette 
belirtilmiştir. 
• Montaj yapılmadan önce 
montaj talimatları bölümü 
dikkatlice okunmalıdır.