Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 20. sayfa 20


Termikel 13110-01 IXDZS Solo Fırın

 
FIRIN FONKSİYONLARI 
Fırının çalışması sırasında kullanılabilecek fırın fonksiyonları ve bu 
fonksiyonlarda çalışan fırın elemanları aşağıdaki listede Özetlenmiştir. Fırının 
modeline göre üzerinde taşıdığı fırın fonksiyonları fırın düğmesi üzerinde görülebilir. 

FIRIN FONKSİYONLARI 
Fırının çalışması sırasında kullanılabilecek fırın fonksiyonları ve bu 
fonksiyonlarda çalışan fırın elemanları aşağıdaki listede özetlenmiştir. Fırının 
modeline göre üzerinde taşıdığı fırın fonksiyonları fırın düğmesi üzerinde görülebilir. 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 

FIRIN PİŞİRME TABLOLARI 
Üst Fırın Pişirme Tablosu 
TERMOSTAT PİŞİRME 

KONUM 
80 C 

FONKSİYON 
pal 
Lambası 
üst ve Alt ısıtıcı 
Fırın Lambası 
Alt 
Fırın Lambası 
Üst ISItlCI 
Fırın Lambası 
Gril 
Fırın Lambası 
Üst Isıtıcı, Gril Isıtıcı 
Fırın Lambası 
Gril 
Turbo Fan 
Fırın 
üst ve Alt Isıtıcı 
urbo Fan 
Lambası 
Turbo ısıtıcı 
Fan, Alt 
Fırın Lambası 
Turbo 
Turbo fan 
Fırın Lambası 
Turbo Fan 
Lambası 
Üst ısıtıcı 
Lambası 
Alt ısıtıc' 
Turbo F 
Alt ısıtıcı, Üst 
Term ostat 

TANIM 
Çalışmaz. 
Alt ve Üst ısıtıcı birlikte çalışır_Sıcak hava alttan 
ve üstten kazana yayılarak üst kısmın 
pişmesini sağlar _ 
Alt hava alttan 
kazana yayılarak alt kısmın pişmesini sağlan 
Sadece Ust ısıtıcı çalışır.Sıcak hava üstten 
kazana yayılarak üst kısmın pişmesini sağlar. 
Ve Gril birlikte çalışır. 
Kızartma İçin kullanılır. Termostat maksimum 
konumda olmalıdır. 
Fırın Lambası, Üst ve Gril ısıtıcı birlikte çalışır. 
Kızartma İçin kullanılır, Termostat maksimum 
konumda olmalıdır. 
Fırın Lambası, Gril ısıtıcı ve Turbo Fan birlikte 
çalışır,Kızartma için kullanılır, Termostat 
maksimum konumda Olmalıdın 
üst ısıtıcı, alt ısıtıcı ve Turbo Fan çalışın 
Sıcak hava alttan ve üstten kazana yayılarak 
eşit pişmeyi Sağlar, Fan sayesinde hızlı Ve eşit 
dağılım sağlanır. 
Turbo 
turbo tan ve alt ısıtıcı birlikte çalışır. 
Pizza pişirme işleminde kullanılır. 
Fırın Lambası, Turbo Isıtıcı ve Turbo Fan birlikte 
pişirme işlemi için kullandır. 
Lambası Ve Turbo birlikte çalışır _ 
Buz çözme (defrostj işlemi için kullanılır. 
Üst ısıtıcı ve Turbo Fan çalışır. 
Sıcak hava üstlen yayılarak 
üst kısmın pişmesini sağlar. Fan sayesinde 
hızll eşit dağılım sağlanır. 
A't ısıtıcı ve Turbo Fan çalışır. 
Sıcak hava alttan kazana yayılarak 
alt kısmın pişmesini sağlar _ Fan sayesinde 
hızlı ve eşit dağ'l•m sağlanın 
Sıcak tutma konumu , yiyeceklerin sıcaklığını 
korumak İçin alt üst default Olarak 80 
derecede 

YEMEKLER 
Kurabiye 
Çörek 
Parçaıı 
Börek 
Bisküvi 
Koyun Eti 
Pasta 
Yaş Pasta 
Üzümlü Pasta 
Elmalı Pasta 
Tuna 

KONUMU 
175 
190 
200 
170 
230 
175 
170 
175 
175 
175 
175 

SÜRESİ (dk.) 
30 
35-45 
45-55 
40-50 
20-30 
45-50 
20-30 
25-35 
20-30 
25-35 
20-30 

Alt Fırın Pişirme Tablosu 
TERMOSTAT P şlRME 

YEMEKLER 
Yaş Faşta 
Üzümlü Pasta 
Turla 
Kurabiye 
Çörek 
Yufka Böre i 
Kuzu 
S Eti 
Kc»şan Et 
Dana Eti 
Piliç 
Balıklar 

KONUMU 
1511175 
150-175 
150-175 
15M75 
150-175 
19Û.2ÛÛ 
170-190 
150175 
150-175 
225 
250 
240 
250 
200 
200 

SÜRESİ (dk.) 
25-35 
20-30 
25-35 
20-30 
30-35 
30-40 
30-40 
15-25 
25 
50-60 
30-40 
40_50 
20-35 
30-40 

KONUMLARI 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
RAF 
KONUMLARI 
23 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
3 

Not: Pişirme tablolarında verilen değerler laboratuarlarımızda elde edililen 
değerlerdir. Pişirme ve kullanma alışkanlığınıza göre zevklerinizi karşılayan birçok 
çeşni elde edebilirsiniz. Pişirme süreleri karışımı oluşturan maddelerin kalitesine 
bağlıdır. Kek kalıplarının kullanılması keklerin yapılması için daha iyi sonuç verir. 

FIRIN PİŞİRME TABLOLARI 
Üst Fırın Pişirme Tablosu 
TERMOSTAT PİŞİRME 

KONUM 
80 e 

FONKSİYON 
Kapal 
Fırın Lambası 
Üst ve Alt 
Lambası 
Alt ısıtıcı 
Fırın 
Üst ısıtıcı 
Fırın 
Gril Isıtıcı 
Fırın Lambası 
Gril Işıtıcı 
Fırın Lambase 
Gril Işıtıcı 
Turbo Fan 
Fırın Lambası 
Üst ve Alt Isıtıcı 
Turbo F 
Fırın Lambası 
Turbo 
Turbo Fan, Alt 
Lambası 
Turbo ısıtıcı 
Turbo fan 
Fırın Lambası 
Turbo Fan 
F' rın Lambası 
Üst 
Fırın Lambası 
Alt ısıtıcı 
AM ısıtıcı, Üst ısıtıcı 
OSt3t 

TANIM 
Çalışmaz _ 
Alt ve birlikte hava alttan 
Ve kazana yayılarak üst kısmın 
pişmesini sağlar. 
Sadece Alt ISItlCl çallŞr_SlC-ak hava alttan 
kazana yayılarak alt kısmın pişmesini sağlar, 
Üst Çalışır, Sıcak hava üstten 
kazana yayılarak üst kısmın pişmesini sağlar. 
Lambası Ve Gril ISItlCl birlikte çalışır. 
Kızartma için kullanılır, Termostat maksimum 
konumda Olmalıdır, 
Fırın Lambası, Üst ve Gril birlikte çalışır, 
Kızartma için kullanılır, Termostat maksimum 
konumda olmalıdır, 
Fırın Larnbaşl, Gril ve Turbo Fan birlikte 
İçin kullanılın Termostat 
maksimum konumda olmalıdır, 
Üst ısıtıcı, alt ısıtıcı ve Turbo Fan çalışır, 
Sıçak hava alttan ve üstten kazana yayılarak 
eşit pişmeyi sağlan gayesinde Ve eşit 
dağılım sağlanır, 
Turbo ısıtıcı. 
turbo tan ve alt ısıtıcı birlikte çalışır. 
Pizza pişirme İşleminde kullanılır 
Turbo ve Turbo Fan birlikte 
pişirme İşlemi İçin kullanılır _ 
Fırın Lambası ve Turbo Fan birlikte çalışm 
Buz çözme (defrost) işlemi için kullanılır. 
ve Turbo Fan 
Sıcak hava üstlen kazana yayılarak 
üst kısmın pişmesini sağlar. Fan sayesinde 
hızlı ve eşit dağılım Sağlanır, 
Alt ve Türbo Fan çalışır. 
Sıcak hava alttan kazana yayılarak 
alt kısmın pişmesini sağlar. Fan sayesinde 
ve eşit dağılım sağlanır, 
Sıcak konumu , yiyeceklerin sıcaklığını 
korumak İçin alt Ve üst 'SIZICI detault Olarak 80 
derecede çalıştırılır, 

YEMEKLER 
Kurabiye 
Çörek 
Piliç Parçalı 
Balıklar 
Börek 
BiskWi 
Koyun Eti 
Pasta 
Kek 
Yaş Pasta 
Üzümlü Pasta 
zırnaıı pasta 
M Tuna 

KONUMU 
175 
170 
175 
170 
175 
175 
175 
175 

SÜRESİ (dk.) 
30 
35A5 
45_55 
40_45 
4Û_50 
20-30 
45-50 
20-30 
35_40 
25-35 
20-30 
25-35 
20-30 

Alt Fırın Pişirme Tablosu 
TERMOSTAT Piş RME 

YEMEKLER 
Yaş Pasta 
Üzümlü Pasta 
Emeli Peste 
Meyveli Turta 
Kurabi 
Çörek 
Kek 
Bisküvi 
Kuzu Et 
Sığır Eti 
K n Eti 
Dala Eti 
par ali) 
Batıkla' 

KONUMU 
15ÛM75 
150-175 
150-175 
150-175 
150-175 
190200 
170-190 
150-175 
150-175 
225 
250 
240 
250 
200 
200 

SÜRESİ (dk.) 
2525 
20-30 
25-35 
20-30 
30-35 
30-40 
30-40 
30„4Û 
15-25 
50-60 
30-40 
4CL50 
20-35 
30A0 

RAF 
KONUMLARI 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
RAF 
KONUMLARI 
2-3 
2-3 
13 
2-3 
2-3 
3 
3-4 

Not: Pişirme tablolarında verilen değerler laboratuarlarımzda elde edililen 
değerlerdir. Pişirme ve kullanma alışkanlığınıza göre zevklerinizi karşılayan birçok 
çeşni elde edebilirsiniz. Pişirme süreleri karışımı oluşturan maddelerin kalitesine 
bağlıdır. Kek kalıplarının kullanılması keklerin yapılması için daha iyi sonuç verir. 
-9-