Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 20. sayfa 20


Termikel 13110-01 IXDZS Solo Fırın

 
' Kalitesiyle Özel 
TAMBOY ELEKTRİKLİ FIRIN KULLANMA KULAVUZU 

13100 
13200 
13110 
13220 

TEK KAZANLI 4 Gözü GAZLI TAMBOY ELEKTRİKLİ FIRIN 
TEK KAZANLI 3 GÖZÜ GAZLI ı GÖZÜ ELEKTRİKLİ 
TAMBOY ELEKTRİKLİ FIRIN 
ÇİFT KAZANLI 4 Gözü GAZLI TAMBOY ELEKTRİKLİ FIRIN 
ÇİFT KAZANLI 3 GÖZÜ GAZLI ı GÖZÜ ELEKTRİKLİ 
TAMBOY ELEKTRİKLİ FIRIN 
EEE Yönetmeliğine uygundur. 

(İhozınızı yerleştirmeden yo do kullcnmodon önce, lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. 
lütfen kullanma kılavuzunu doho sonra yorarlonmok üzere güvenli bir yerde muhofozo ediniz. 
T E AM i KEL 
Kalitesiyle Özel 
TAMBOY ELEKTRİKLİ FIRIN KULLANMA KULAVUZU 

3 

13100 
13200 
13110 
13220 

TEK KAZANLI 4 Gözü GAZLI TAMBOY ELEKTRİKLİ FIRIN 
TEK KAZANLI 3 Gözü GAZLI ı Gözü ELEKTRİKLİ 
TAMBOY ELEKTRİKLİ FIRIN 
ÇİFT KAZANLI 4 GÖZÜ GAZLI TAMBOY ELEKTRİKLİ FIRIN 
ÇİFT KAZANLI 3 Gözü GAZLI ı GÖZÜ ELEKTRİKLİ 
TAMBOY ELEKTRİKLİ FIRIN 
0085 @ 
EEE Yönetmeliğine uygundur. 

Cihazınızı yerleştirmeden yo do kullonmodon önce, lütfen bu kullanmo kılOVUZIJllU dikkotle okuyunuz. 
Lütfen kullanma kilOVUZlJnu doho sonra yororlonmok üzere güvenli bir yerde muhofozo ediniz.