Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 20. sayfa 20


Termikel 13110-01 IXDZS Solo Fırın

 
Yangın tehlikesi yarattıklarından, ızgara tenceresini kapamak veya yiyecekleri 
sarılı olarak ızgaranın altına koymak için alüminyum folyo kullanmayınız, 
Yüksek yanma niteliği elemanlara da zarar verebilir 
Fırını, kapağın iç camı çıkarılmış iken kullanmayınız. 
Yukarıdaki dolaplara erişmek için fırın kapağını bir basamak olarak 
kullanmayınız 
Fırın kısmını kullandıktan sonra, lütfen, yüksek sıcaklığın fırın kapağı üzerinde 
oluşturabileceği su damlacıklarını bir bezle şiliniz. 
Gaz brülörlerinin kullanıldığı mekanlarda ek ısı ve nem serbest kalmaktadır. 
Bu nedenle fırının kurulduğu mekanda iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. 
Bunun İçin pencere ve kapıların açılması yeterlidir, Fırın uzunca bir süre ve 
şıkça kullanıldığı takdirde, yoğun bir havalandırma sağlanması veya bir 
davlumbazın devreye sokulması gereklidir. 
Cihazın kapağını açarken, fırından çıkabilecek buharın cildinize temas 
etmemesine dikkat ediniz. 
Bu ürünü buharlı temizleyici olarak kullanmayınız. 
Çabuk bozulan yiyecekler plastik maddeler ve aeroşollar sıcaktan 
etkilenebilirler _ Bu sebepten cihazın üzerinde veya civarında 
bulundurulmamalıdırlar. 
Servis : 
Fırının yakınındaki cihazların bağlantı kabloları, fırının sıcak kısımlarına temas 
etmeleri durumunda hasara uğrayabilir ve kısa devre olabilirler. Bu sebepten 
diğer cihazların kabloları fırından yeterli güvenlik mesafesinde olmalıdırlar, 
Akım kablosu hasara uğradığında, lütfen en yakın yetkili servise yenişini 
takmaları için başvurunuz. 
Usulüne uygun olmayan şekillerde cihaz üzerinde yapılan işlemler ve 
onarımlar elektrik çarpmalarına ve kısa devrelere sebep olabilirler. Cihazınızı 
tahrip edebilen ve yaralanmaya sebep olabilen bu tür İş emlerden şakınınız, 
Bu cihazın onarım ve bakımı yalnız yetkili bir servis mühendisi tarafindan 
yapılmalı ve orijinal, onaylı yedek parçalar kullanılmalıdır. 
Cihazınızın beşleme kablosu hasarlandığında, TERMİKEL yetkili servisinden 
temin edeceğiniz kablo İle değiştiriniz. 
Gaz Tesisatında arıza tespit ettiğinizde ya da mekanda gaz kokuşu 
hissettiğinizde; 
Derhal gaz kaynağını veya gaz tüpünün vaffini kapatınız. 
Açık ateşleri ve yanan sigaraları lütfen söndürünüz 
Elektrikli cihazları (Işık dahil) açmayınız. 
Mekanı İyice havalandırınız ve pencereleri açınız. 
Derhal müşteri servisine veya gaz dağıtım şirketine haber veriniz. 
Yangın tehlikesi yarattıklarından, ızgara tenceresini kapamak veya yiyecekleri 
sarılı olarak ızgaranın altına koymak İçin alüminyum folyo kullanmayınız. 
Yüksek yanma niteliği elemanlara da zarar verebilir 
Fırını, kapağın iç camı çıkarılmış iken kullanmayınız. 
Yukarıdaki dolaplara erişmek İçin fırın kapağını bir basamak olarak 
kullanmayınız 
Fırın kısmını kullandıktan sonra, lütfen, yüksek sıcaklığın fırın kapağı üzerinde 
oluşturabileceği su damlacıklarını bir bezle siliniz. 
Gaz brülörlerinin kullanıldığı mekanlarda ek ısı ve nem serbest kalmaktadır. 
Bu nedenle fırının kurulduğu mekanda İyi bir havalandırma sağlanmalıdır, 
Bunun İçin pencere ve kapıların açılması yeterlidir, Fırın uzunca bir süre ve 
şıkça kullanıldığı takdirde, yoğun bir havalandırma sağlanması veya bir 
davlumbazın devreye sokulması gereklidir. 
Cihazın kapağını açarken, fırından çıkabilecek buharın cildinize temas 
etmemesine dikkat ediniz 
Bu ürünü buharlı temizleyici olarak kullanmayınız. 
Çabuk bozulan yiyecekler plastik maddeler ve aeroşollar sıcaktan 
etkilenebilirler. Bu sebepten cihazın üzerinde veya civarında 
bulundurulmamalıdırlar. 
Servis : 
Fırının yakınındaki cihazların bağlantı kabloları, fırının sıcak kısımlarına temas 
etmeleri durumunda hasara uğrayabilir ve kışa devre olabilirler, Bu sebepten 
diğer cihazların kabloları fırından yeterli güvenlik mesafesinde olmalıdırlar. 
Akım kablosu hasara uğradığında, lütfen en yakın yetkili servise yenişini 
takmaları için başvurunuz. 
Usulüne uygun olmayan şekillerde cihaz üzerinde yapılan işlemler ve 
onarımlar elektrik çarpmalarına ve kışa devrelere sebep olabilirler. Cihazınızı 
tahrip edebilen ve yaralanmaya sebep olabilen bu tür İşlemlerden şakınınız, 
Bu cihazın onarım ve bakımı yalnız yetkili bir servis mühendisi tarafından 
yapılmalı ve orijinal, onaylı yedek parçalar kullanılmalıdır. 
Cihazınızın beşleme kablosu hasarlandığında, TERMİKEL yetkili servisinden 
temin edeceğiniz kablo İle değiştiriniz. 
Gaz Tesisatında arıza tespit ettiğinizde ya da mekanda gaz kokuşu 
hissettiğinizde; 
Derhal gaz kaynağını veya gaz tüpünün valfini kapatınız. 
Açık ateşleri ve yanan sigaraları lütfen söndürünüz. 
Elektrikli cihazları (ışık dahil) açmayınız. 
Mekanı İyice havalandırınız ve pencereleri açınız. 
Derhal müşteri servisine veya gaz dağıtım şirketine haber veriniz. 

BÖLÜM 3 MONTAJ TALİMATLARI - FIRININ YERLEŞİMİ 
Cihaz geçerli talimatlara uygun olarak kurulmalı ve bağlanmalıdır, 
Cihaz bir davlumbaza bağlanmamaktadır. Bağlantı, geçerli montaj ve bağlantı 
talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır. Havalandırma ile ilgili taleplere 
özellikle dikkat edilmelidir. 
Cihaz, 2/1 sınıfındandır. İki mutfak elemanı arasına kurulduğunda cihazın her 
İki tarafındaki mutfak elemanlarına temas edebilir. Bir tarafa en az 30 cm'lİk bir 
mesafe korunarak cihazdan daha yüksek bir mutfak elemanı yerleştirilebilir. 
Cihaz ve davlumbaz arasındaki uzaklık 650 mm veya en az davlumbazın 
montaj talimatlarında belirtildiği kadar olmalıdır. 
Fırın iki mobilya elemanı arasına monte edilebilir. (Sınıf 2/1) Cihaz, bir tarafta 
fırından daha yüksek bir mobilya elemanının yanına yerleştirilebilir, Yüksek bir 
dolaba veya duvara yatay mesafe en az 300 mm olmalıdır. Cihazın diğer 
tarafına sadece aym yükseklikteki bir mobilya elemanı yerleştirilebilir. Asılı 
mobilya elemanları ancak çalışma sürecini engellemeyecek yükseklikte monte 
edilebilirler. 
Cihaza en yakın dikey mesafe en az 650 mm Olmalıdır. 
Cihaza sadece alet kullanılarak yapılabilen diğer tüm müdahaleler de yetkili 

bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. 
0 
-6- 

600 mm 
850 mm 

BÖLÜM 3 MONTAJ TALİMATLARI - FIRININ YERLEŞİMİ 
Cihaz geçerli talimatlara uygun olarak kurulmalı ve bağlanmalıdır. 
Cihaz bir davlumbaza bağlanmamaktadır, Bağlantı, geçerli montaj ve bağlantı 
talimatlarına uygun Olarak yapılmalıdır. Havalandırma İle İlgili taleplere 
özellikle dikkat edilmelidir. 
Cihaz, 211 sınıfındandır. İki mutfak elemanı arasına kurulduğunda cihazın her 
İki tarafındaki mutfak elemanlarına temas edebilir. Bir tarafa en az 30 cm'lİk bir 
mesafe korunarak cihazdan daha yüksek bir mutfak elemanı yerleştirilebilir, 
Cihaz ve davlumbaz arasındaki uzaklık 650 mm veya en az davlumbazın 
montaj talimatlarında belirtildiği kadar olmalıdır. 
Fırın iki mobilya elemanı arasına monte edilebilir. (Sınıf 2/1) Cihaz, bir tarafta 
fırından daha yüksek bir mobilya elemanının yanına yerleştirilebilir. Yüksek bir 
dolaba veya duvara yatay mesafe en az 300 mm olmalıdır. Cihazın diğer 
tarafına sadece aynı yükseklikteki bir mobilya elemanı yerleştirilebilir. Asılı 
mobilya elemanları ancak çalışma sürecini engellemeyecek yükseklikte monte 
edilebilirler. 
Cihaza en yakın dikey mesafe en az 650 mm olmalıdır. 
Cihaza sadece alet kullanılarak yapılabilen diğer tüm müdahaleler de yetkili 

bir servis teknisyeni tarafindan gerçekleştirilmelidir. 
-6- 

600 mm 
850 mm