Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13110-01 IXDZS 20. sayfa 20


Termikel 13110-01 IXDZS Solo Fırın

 
düğmesine basılarak pişirmenin bitiş zamanını 

Fırınımız bekleme modunda Olup ekranda 
günün saati ve 
bekleme işaretleri ekranda görülür ve fırın çalışmayacaktır. 1 9:45 te 
görülür.l saat çalıştıktan sonra 
çalışmaya başlar, saatle birlikte 
20:45 te çalışma biter.Bitiş saati ile birlikte işareti görülür. 
1. Pişirmek istediğiniz yemeği hazırlayınız ve fırının içine koyunuz. 
Fırın seçici şalter ve termostad düğmesini, pişirme çizelgesinde 
belirten konuma getiriniz. 
2. Ü düğmesine basıp 5 sn içersinse düğmesine basarak pişirmenin 
bitiş zamanını giriniz. Bitiş zamanını 20:45 girelim,5 sn. içerisindeki 
süreyi giriş esnasında süreyle birlikte auto yazısı İşareti ve flaşlayan 
İli İşareti belirir.5 sn. sonunda günün saati İle birlikte işareti ve auta 
yazısı ekranda görülür.Fırın çalışır durumdadır. 
tuşuna basıp 5 sn içersinde (-) düğmesine basarak yemeğin 
3. 
pişme süresini giriniz. Ekranda otomatik olarak 2.15 dk pişirme süresi 
ayarlanmıştır. Diyelim ki 1:00 saat olarak pişirme süresini ayarlamak 
istiyoruz. (-) düğmesine basarak 2:15 dk olan süreyi 1:00 saat olarak 
ayarlarız. Ayar yaptıktan 5 sn sonra ekranda tekrar günün gerçek saati 
Olan 18.30, auto yazısı ve tu İşareti belirir.Fırın bekleme anına geçerek 

görmek içinde 
ekranda görürüz. 

1 saat sonunda fırın elektriği kesilerek çalışma durur.Alarm çalmaya 

başlar. 
Pişirme işlemi başladığında 
qö7Ökecek ekran 

Pişirme işlemi bittiğinth 
göz[ikfxek ekruı 

çalışmayacaktır. 
4. Fırınınız bekleme anında İken pişirmenin biteceği süreyi 
basarak, pişirme süresinide tuşuna basarak görebilirsiniz. 

tuşuna 

PjŞimpprogranj ğnz,mlaÜğjnQ sesli ise 7d*ib bopu 
7. 1 saatlik pişirme sona erdiğinde ayarlanan seviyede alarm çalmaya 
başlar. Herhangi bir tuşa basılarak çalmakta olan alarm susturulur. 
8.20:9541 İşareti görünür, 
9. Fırını tekrar çalıştırmak isterseniz 
düğmesine basılarak fırın manuel 
olarak çalışmaya başlar. 
Not: Eğer yarı otomatik ve tam otomatik programlamada 
tuşuna 
basarsanız hafızadaki programlar iptal edilmiş olur ve fırınınız manuel 
olarak çalışır 
10. Fırın kontrol düğmesini kapalı (O) konumuna getirerek pişirme 
işlemini bitirmiş olursunuz. 
Otomatik pişirme işlemini bitirdiniz, Yemeğiniz servise hazırdır, 
Programlamadan sonra Pişirme Zamanının Değiştirilmesi 
Fırınınız çalışırken pişirme süresini ve pişirmenin bitiş zamanını 

5. Fırın 1 saat 15 dk sonra yani 19:45 te çalışmaya başlar.Fırının çalışma 
anındaki görüntü 19:45 auto 
İşareti ekranda görülür.Girilen süre 
1 saat olduğu için fırın 1 saat çalışır. 
NOT : Girilen pişirme süresi, günün gerçek saati ile pişirme bitiş zamanı 
arasındaki farktan küçük Olmalıdır,Aksİ taktirde fırın bekleme anına 
geçmeyecek Olup pişirme süresi bitinceye kadar çalışacaktır. 
düğmesine 
6. Fırının çalışma esnasında kalan süreyi görmek için 
basılarak kalan süre ekranda görülür ve 5 şn sonra yine saat 
moduna geçer ve günün gerçek saati görülür. Aynı şekilde bitiş zamanını 
Fırınımız bekleme madunda Olup ekranda 
„ günün saati ve 
bekleme işaretleri ekranda görülür ve fırın çalışmayacaktır.19:45 te 
çalışmaya başlar, saatle birlikte görülür.l saat çalıştıktan sonra 
20:45 te çalışma biter.Bitiş saati ile birlikte işareti görülür 
1. Pişirmek istediğiniz yemeği hazırlayınız ve fırının içine koyunuz. 
Fırın seçici şalter ve termostad düğmesini, pişirme çizelgesinde 
belirten konuma getiriniz. 
düğmesine basıp 5 şn içersinse düğmesine basarak pişirmenin 
2. 
bitiş zamanını giriniz. Bitiş zamanını 20:45 girelim.5 sn. içerisindeki 
İşareti ve flaşlayan 
süreyi giriş esnasında süreyle birlikte auto yazsı 
işareti belirir.5 sn. sonunda günün saati ile birlikte işareti ve auto 
yazısı ekranda görülür.Fırın çalışır durumdadır. 
tuşuna basıp 5 şn içersinde (-) düğmesine basarak yemeğin 
3. 
pişme süresini giriniz. Ekranda otomatik olarak 2.15 dk pişirme süresi 
ayarlanmıştır. Diyelim ki 1:00 saat olarak pişirme süresini ayarlamak 
istiyoruz. (-) düğmesine basarak 2:15 dk olan süreyi 1:00 saat olarak 
ayarlarız. Ayar yaptıktan 5 sn sonra ekranda tekrar günün gerçek saati 
olan 18.30, auto yazısı ve işareti belirir.Fırın bekleme anına geçerek 
çalışmayacaktır. 
4. Fırınınız bekleme anında İken pişirmenin biteceği süreyi Uf tuşuna 
basarak, pişirme süresinide tuşuna basarak görebilirsiniz. 
5. Fırın 1 saat 15 dk sonra yani 19:45 te çalışmaya başlar.Fırının çalışma 
anındaki görüntü 19:45 auta 
İşareti ekranda görülür. Girilen süre 
1 saat olduğu için fırın 1 saat çalışır, 
NOT : Girilen pişirme süresi, günün gerçek saati ile pişirme bitiş zamanı 
arasındaki farktan küçük Olmalıdır.Aksİ taktirde fırın bekleme anına 
geçmeyecek olup pişirme süresi bitinceye kadar çalışacaktır, 
düğmesine 
6. Fırının çalışma esnasında kalan süreyi görmek için 
basılarak kalan süre ekranda görülür ve 5 şn sonra yine saat 
moduna geçer ve günün gerçek saati görülür. Aynı şekilde bitiş zamanını 

değiştirebilirsiniz . 
12 OD 
0000 
12U 
0 0 000 
görmek içinde 
ekranda görürüz 

Pişirmenin bitiş zamanını değiştirmek İçin: 
düğmesine basarak (+) ve (-) tuşları İle 
değiştirilmek istenilen değer girilir. 
Pişirme süresini değiştirmek için: 
düğmesi basılı iken, pişirme süresi gösterilir. 
Yeni pişirme süresine ayarlamak İçin " + " veya ' 
düğmesine başınız. 
düğmesine basılarak pişirmenin bitiş zamanını 

-13- 
-13- 

1 saat sonunda fırın elektriği kesilerek çalışma durur.Alarm çalmaya 

başlar. 
Pişirme İşlemi 
qÖ7İikecek ekran 

Pişirme İşlemi bittiğinth 
qÖ7ükecek ekran 

Pişime yogan txwrünıgınlâ, psh amru/nzz içe dakika boma 
7. 1:00 saatlik pişirme sona erdiğinde ayarlanan seviyede alarm çalmaya 
başlar. Herhangi bir tuşa basılarak çalmakta Olan alarm susturulur, 
İşareti görünür. 
8. 
9. Fırını tekrar çalıştırmak isterseniz 
düğmesine basılarak fırın manuel 
olarak çalışmaya başlar. 
Not: Eğer yarı otomatik ve tam otomatik programlamada tuşuna 
basarsanız hafızadaki programlar iptal edilmiş olur ve fırınınız manuel 
olarak çalışır. 
10. Fırın kontrol düğmesini kapalı (O) konumuna getirerek pişirme 
işlemini bitirmiş olursunuz 
Otomatik pişirme işlemini bitirdiniz.yemeğiniz servise hazırdır. 
Programlamadan sonra Pişirme Zamanının Değiştirilmesi 
Fırınınız çalışırken pişirme süresini ve pişirmenin bitiş zamanını 

değiştirebilirsiniz , 
1200 

12 00 
ö 00 0 

C 

Pişirmenin bitiş zamanını değiştirmek için: 
düğmesine basarak (+) ve (-) tuşları ile 
değiştirilmek istenilen değer girilir. 
Pişirme süresini değiştirmek için: 
düğmesi basılı iken, pişirme süresi gösterilir. 
Yeni pişirme süresine ayarlamak İçin veya 
düğmesine basınız