Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 20. sayfa 20


Termikel 13100-01 WDZS Solo Fırın

 
Tüpün duruş yerine gore, fırınınızın arkasındaki pipo ve kör tapayı yer 
değiştirerek uygun konumu seçiniz. Kelepçeyi hortuma takınız. Hortumun bir ucunu 
kaynar suda Işıtarak piponun sonuna kadar geçiriniz ve kelepçeyi tornavida İle 
sıkınız. Hortumun diğer ucu İçin de aynı İşlemi yaparak tüp bağlantısını yapınız. 
Sızdırmazlık Kontrolü 
Fırınınızın kontrol panosu üzerindeki düğmelerin kapalı ve tüpün açık 
konumda olmasına dikkat ediniz. Gaz kaçağı kontrolü İçin hortumun bağlantı ucuna 
bir miktar sabun köpürtüp sürünüz. Gaz kaçağı varsa, sabunlu kışımda köpürme 
olacaktır. GAZ BAĞLANTISINI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİNİZ. 
Ürününüzü yerine yerleştirirken tezgah seviyesinde olmasına dikkat 
ediniz. Gerekirse ayaklardan ayarlayarak tezgah seviyesine çıkarınız. 
Ürünün yerleştirildiği yan duvarlar ısıya dayanıklı malzemeden yapılmış olmaldıır. 
Ürünün üst yanıcılarından yukarıya 70 cm. boşluk bırakılmalıdır. 
HORTUMUN TAKILMASI 
FIRININIZIN GAZ HORTUMUNU VE ELEKTRİK KORDONUNU FIRININ 
BÖLÜMLERİNDEN, 
ÖZELLİKLE 
ISINAN 
ARKASINDAN 
DOLAŞTIRMAYINIZ. GAZ BAĞLANTISI YAPILAN FIRININIZI HAREKET 
ETTİRMEYİNİZ. ZORLAMA HORTUMU GEVŞETECEĞİNDEN GAZ 
KAÇAĞINA NEDEN OLABİLİR. 
SÖNME EMNİYET SİSTEMİ (FFD) 
Fırınınızın üst bekleri sönme emniyet sistemi ile donatılmıştır.BekIer 
yanarken herhangi bir durumda alev sönerse (Rüzgar v.s.) sönme 
emniyetli musluklar, gazı otomatik olarak keser.DoIaYlşl ile herhangi bir 
tehlike söz konusu olmaz.MusIukIar sönme emniyetli olduğu için beki 
yaktıktan sonra musluğu 15 sn. civarında basılı tutmanız gerekmektedir. 
Tüpün duruş yerine gore, fırınınızın arkasındaki pipo ve kör tapayı yer 
değiştirerek uygun konumu seçiniz. Kelepçeyi hortuma takınız. Hortumun bir ucunu 
kaynar suda ısıtarak piponun sonuna kadar geçiriniz ve kelepçeyi tornavida ile 
sıkınız. Hortumun diğer ucu için de aynı işlemi yaparak tüp bağlantısını yapınız, 
Sızdırmazlık Kontrolü 
Fırınınızın kontrol panosu üzerindeki düğmelerin kapalı ve tüpün açık 
konumda olmasına dikkat ediniz. Gaz kaçağı kontrolü için hortumun bağlantı ucuna 
bir miktar sabun köpürtüp sürünüz. Gaz kaçağı varsa, sabunlu kısımda köpürme 
olacaktır. GAZ BAĞLANTISINI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİNİZ. 
Ürününüzü yerine yerleştirirken tezgah seviyesinde olmasına dikkat 
ediniz. Gerekirse ayaklardan ayarlayarak tezgah seviyesine çıkarınız. 
Ürünün yerleştirildiği yan duvarlar Işıya dayanıklı malzemeden yapılmış olmaldllr. 
Urünün üst yanıcılarından yukarıya 70 cm. boşluk bırakılmalıdır. 
HORTUMUN TAKILMASI 
FIRININIZIN GAZ HORTUMUNU VE ELEKTRİK KORDONUNU FIRININ 
BÖLÜMLERİNDEN, 
ÖZELLİKLE 
ISINAN 
ARKASINDAN 
DOLAŞTIRMAYINIZ. GAZ BAĞLANTISI YAPILAN FIRININIZI HAREKET 
ETTİRMEYİNİZ. ZORLAMA HORTUMU GEVŞETECEĞİNDEN GAZ 
KAÇAĞINA NEDEN OLABİLİR. 
SÖNME EMNİYET SİSTEMİ (FFD) 
Fırınınızın üst bekleri sönme emniyet sistemi İle donatılmıştır.BekIer 
yanarken herhangi bir durumda alev sönerse (Rüzgar v.s.) sönme 
emniyetli musluklar, gazı otomatik olarak keser.DoIayısı İle herhangi bir 
tehlike söz konusu olmaz.MusIukIar sönme emniyetli olduğu İçin beki 
yaktıktan sonra musluğu 15 sn. civarında basılı tutmanız gerekmektedir. 

BÖLÜM4 KONTROL PANELİNİN TANITIMI & OCAĞIN KULLANIMI 
Kontrol Panelinin Tanıtımı 
Kontrol düğmeleri Şekil 5'te gösterilmiştir. Bu kontrol düğmeleri ile her 
ısıtıcı, elemanın gücü ayarlanabilir. Düğmeler saat ibrelerinin dönüş yönüne veya 
saat ibrelerinin dönüş yönünün aksi yöne çevrilebilirler. Lütfen düğmeyi gereken 
pişirme durumuna getiriniz ve düğmede yazılı büyük rakamların yüksek sıcaklık 
çıkışı demek olduğunu unutmayınız. İlk pişirme için, en yüksek pişirme durumunun 
kullanılması tavsiye edilir. 
000000 
000000 
OCAĞIN KULLANIMI 
Ocaklardan maksimum verimi elde etmek İçin ocakların üzerine koyacağınz 
tencere ölçülerine ve tencelerin düz tabanlı olmasına dikkat ediniz, 
Kuvettli bek : 20-26 cm. Çaplı tencere 
Normal bek : 18-24 cm. Çaplı tencere 
Yardımcı bek : 14-18 cm, Çaplı tencere 
14 cm.nin altında tencere kullanıldığında cezve taşıyıcı kullanınız. 
Belirtilen ölçülerin dışında büyük tencere kullanılır ise bek zarar görebilir. 
l)Gaz11 Ocakların kullanımı: 
Gazlı ocakları kontrol eden musluklar Özel emniyet tertibatlıdır. 
Musluklardan ocaklara gaz geçişi ve çakmakların ateşlemesi İçin, düğmeyi sürekli 
ileri bastırıp sola doğru çevirerek çakmak işaretine getiriniz. Böylece çakmaklann 
epsi otomatik olarak çalışacak ve kumanda ettiğiniz ocak yanacaktır. 
(Düğmeden Ateşlemeli modellerde)Musluklardan ocaklara gaz geçişi ve çakmakların 
ateşlemesi için, yakılacak ocağın düğmesini sürekli ileri bastırıp sola doğru çeviriniz. 
Düğme bu konumda iken ön panel üzerindeki çakmak butonuna basılırAIev yamncay 
kadar çakmak butonuna basmaya devam ediniz/ 13101 modelinde) 
BÖLÜM 4 KONTROL PANELİNİN TANITIMI & OCAĞIN KULLANIMI 
Kontrol Panelinin Tanıtımı 
Kontrol düğmeleri Şekil 5'te gösterilmiştir, Bu kontrol düğmeleri İle her 
Işıtıcı, elemanın gücü ayarlanabilir. Düğmeler saat ibrelerinin dönüş yönüne veya 
saat İbrelerinin dönüş yönünün aksi yöne çevrilebilirler. Lütfen düğmeyi gereken 
pişirme durumuna getiriniz ve düğmede yazılı büyük rakamların yüksek sıcaklık 
çıkışl demek olduğunu unutmayınız. İlk pişirme İçin, en yüksek pişirme durumunun 
kullanılması tavsiye edilir. 
000000 
OCAĞIN KULLANIMI 
Ocaklardan maksimum verimi elde etmek için ocakların üzerine koyacağınz 
tencere ölçülerine ve tencelerin düz tabanlı olmasına dikkat ediniz. 
Kuvettli bek : 20-26 cm, Çaplı tencere 
Normal bek : 18-24 cm. Çaplı tencere 
Yardımcı bek : 14-18 cm, Çaplı tencere 
14 cm.nİn altında tencere kullanıldığında cezve taşıyıcı kullanınız. 
Belirtilen Ölçülerin dışında büyük tencere kullanılır ise bek zarar görebilir. 
1)GazIı Ocakların kullanımı: 
Gazlı ocakları kontrol eden musluklar özel emniyet tertibatlıdır. 
Musluklardan ocaklara gaz geçişi ve çakmakların ateşlemesi için, düğmeyi sürekli 
ileri bastırıp sola doğru çevirerek çakmak işaretine getiriniz Böylece çakmakların 
epsi otomatik olarak çalışacak ve kumanda ettiğiniz ocak yanacaktır, 
(Düğmeden Ateşlemeli modellerde)MuslukIardan ocaklara gaz geçişi ve çakmakların 
ateşlemesi İçin, yakılacak ocağın düğmesini sürekli İleri bastırıp sola doğru çeviriniz, 
Düğme bu konumda İken Ön panel üzerindeki çakmak butonuna basılır.Alev yanıncay 
kadar çakmak butonuna basmaya devam edinız.(13101 modelinde)