Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 20. sayfa 20


Termikel 13100-01 WDZS Solo Fırın

 
PROGRAMSIZ (MANUEL) PİŞİRME 
Hiçbir program yapmadan pişirme işlemini 
1830 
kendinizin başlatıp yine kendinizin bitirmesi 
demektir.Eğer daha önce hafızada kalmış pro- 
gram varsa programı sıfırlamanız gerekecektir. 
Sıfırlamak için düğmesine basınız 
1. Hafızada bir program var ise tuşuna basıldığında otomatik olarak 
sıfırlanacak Olup manuel olarak bişirmeye başlamış olursunuz. 
2. Pişirmek istediğiniz yemeği fırına koyduktan sonra fırın kontrol 
düğmesinden pişirme çizelgesinde gösterilen ilgili konuma getiriniz. 
3. Fırınınız manuel olarak çalışmaktadır.yemeğinizi belirli aralıklarla 
kontrol ederek, pişirme İşlemi tamamlandığında (fırınınızın saati 
elektrik kesmeyeceğinden) fırın kontrol düğmesini kapalı (sıfır) konumuna 
getirerek pişirme işlemini bitiriniz. 
Programsız pişirme İşlemini bitirdiniz. Yemeğiniz servise hazırdır. 
YARI OTOMATİK PROGRAMLAMA 
Fırınınızın pişirmeye hemen başlaması ve belirlediğiniz süre sonunda 
otomatik olarak durmasıdır, Bu programda, yemeğinizi pişireceğiniz 
süreyi saate girmeniz gerekmektedir. 
[TÜQQJ] 
oaooo 000 
' ü U— + 13 — + O U 

düğmesine basılarak kalan süreyi görebilirsiniz. 
4. Bu girilen değer sonunda saat elektriği keserek seçilmiş olan alarm 
sesi duyulacaktır. Bu sırada EL ikonu flaşlamaya başlayacaktır.Herhangi 
bir tuşa basılarak alarm sesini susturabilirsiniz. Ekranda günün gerçek 
saati ile birlikte zill işareti ve üzerinde flaşlayan işareti belirir. 
5. Fırını tekrar çalıştırmak isterseniz D düğmesine basılarak fırın manuel 
olarak çalışmaya başlayacaktır. 
6. Fırın kontrol düğmesini kapalı (O) konumuna getirerek pişirme işlemini 

bitirmiş olursunuz. 
Pişirme İ femi byatüthnth 
qöz kecek ran 

P*itme işlemi bittW1th 
gözükecek ekran 

Pişjtmpogram Eh çaküÜtt. 
Yarı otomatik programlamalı pişirme işlemini bitirdiniz. Yemeğiniz servise 

hazırdır. 
OTOMATİK PROGRAMLAMA 
Pişirme süresi ve pişirmenin biteceği 
programlanması demektir. Programlama 
saatinin ayarlanmış olması gerekmektedir. 

I)Saatşuanü 1830 2) Pişirm süresi 3Rt 
maduna giriniz. 

3). veya -tuşlanjlesüreyj 
giriniz 

1. Fırın seçici şalter ve termostad düğmesini pişirme çizelgesinde 
belirtilen konumlara getiriniz. 
2. Düğmesine bastıktan sonra 5 sn içersinde (+) tuşuna basarak 
pişirme süresini giriniz. (-) tuşu ilede süreyi azaltabilirsiniz. Ayarlama 
yapılırken 5 sn süresinde 
işareti flaşlamaya başlar ve 5 şn sonunda 
ekranda saat ile birlikte sabit olarak görülür. 
3. İstenilen süreyi 2 saat 15 dk olarak girelim. Pişirme başlamıştır.5 sn 
sonunda saat ayarı ekranda belirecektir.Pişirmenin herhangi bir anında 
PROGRAMSIZ (MANUEL) PİŞİRME 

18:30 
o aoo 
1) Şuan saat 18:30 
-12- 

rı:h15 
2)Yemek 20:45 te 
hazır Olsun diyelim. 
CI ve Düğmesine 
basarak bitiş süresini 
ayarlayabilirsiniz 

saatin daha önceden 
yapmadan Önce günün 
3) ve —düğmelerini 
kullanarak yemeğin 
pışırme suresını ayar- 
layabilirsiniz. Süreyi 
1 saat olarak 
girelim, 

18:30 

Hiçbir program yapmadan pişirme işlemini 
kendinizin başlatıp yine kendinizin bitirmesi 
demektir.Eğer daha önce hafızada kalmış pro- 
gram varsa programı sıfırlamanız gerekecektir. 

düğmesine basılarak kalan süreyi görebilirsiniz, 
4, Bu girilen değer sonunda saat elektriği keserek seçilmiş olan alarm 
sesi duyulacaktır. Bu sırada EL ikonu flaşlamaya başlayacaktır.Herhangi 
bir tuşa basılarak alarm sesini susturabilirsiniz.Ekranda günün gerçek 
saati ile birlikte işareti ve üzerinde flaşlayan O şareti belirir. 
5. Fırını tekrar çalıştırmak isterseniz düğmesine basılarak fırın manuel 
olarak çalışmaya başlayacaktır. 
6. Fırın kontrol düğmesini kapalı (0) konumuna getirerek pişirme işlemini 

Sıfırlamak için düğmesine basınız. 
1 . Hafızada bir program var ise tuşuna basıldığında otomatik olarak 
sıfırlanacak olup manuel olarak bişirmeye başlamış olursunuz. 
2. Pişirmek istediğiniz yemeği fırına koyduktan sonra fırın kontrol 
düğmesinden pişirme çizelgesinde gösterilen ilgili konuma getiriniz 
3. Fırınınız manuel olarak çalışmaktadır.yemeğinizi belirli aralıklarla 
kontrol ederek, pişirme işlemi tamamlandığında (fırınınızın saati 
elektrik kesmeyeceğinden) fırın kontrol düğmesini kapalı (sıfır) konumuna 
getirerek pişirme işlemini bitiriniz 
Programsız pişirme işlemini bitirdiniz. Yemeğiniz servise hazırdır. 
YARI OTOMATİK PROGRAMLAMA 
Fırınınızın pişirmeye hemen başlaması ve belirlediğiniz süre sonunda 
otomatik olarak durmasıdır. Bu programda, yemeğinizi pişireceğiniz 
süreyi saate girmeniz gerekmektedir, 
1930 
o co 
U — + 13 B U — U 
1) Sfşuanü 1830 2) süresi ayâf 
3) tuşlan 
rnodwz giriniz 
1. Fırın seçici şalter ve termostad düğmesini pişirme çizelgesinde 
belirtilen konumlara getiriniz. 
Düğmesine bastıktan sonra 5 şn içersinde (+) tuşuna basarak 
2. 
pişirme süresini giriniz, (-) tuşu ilede süreyi azaltabilirsiniz. Ayarlama 
yapılırken 5 sn süresinde 
işareti flaşlamaya başlar ve 5 sn sonunda 
ekranda saat ile birlikte sabit olarak görülür. 
3. istenilen süreyi 2 saat 15 dk olarak girelim. Pişirme başlamıştır.5 sn 
sonunda saat ayarı ekranda belirecektir.Pişirmenin herhangi bir anında 

bitirmiş olursunuz 
Pişirme başla"lda 
qÖ kecek ekran 

Pişirme İşlemi 
gözükecek ekran 

Pişirreprogaım Eh ise 
Yarı otomatik programlamalı pişirme işlemini bitirdiniz. Yemeğiniz servise 

hazırdır, 
OTOMATİK PROGRAMLAMA 
Pişirme süresi ve pişirmenin biteceği 
programlanması demektir. Programlama 
saatinin ayarlanmış olması gerekmektedir. 

1830 
a o cacc 
1) şuan saat 18:30 
-12- 

00 _)00 
2)Yemek 20:45 te 
hazır Olsun diyelim. 
ve Düğmesine 
basarak bitiş süresini 
ayarlayabilirsiniz. 

saatin daha Önceden 
yapmadan önce günün 
a B m12J—+ 
3) j— ve —düğmelerini 
kullanarak yemeğin 
pişirme süresini ayar- 
layabilirsiniz. Süreyi 
1 saat olarak 
girelim.