Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13100-01 WDZS 20. sayfa 20


Termikel 13100-01 WDZS Solo Fırın

 
BÖLÜM 2 

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 

Bu gazlı fırın, normal ev yemeklerinin hazırlanması için üretilmiştir. Lütfen 
başka amaçlar İçin kullanmayınız. 
Yerleştirme: 
- Bu cihaz İmalatçının talimatlarına ve İlgili güvenlik standartlarına göre yetkili 
ve uzman kişiler tarafından yerleştirilmelidir. 
Bu cihaz ağırdır. Hareket ettirilirken dikkat edilmelidir. 
İlk defa kullanılmadan Önce cihazdan bütün ambalajlan, koruyucu film ve 
yağları çıkarınız 
Kullanılan elektrik voltajının değerler plakasında belirtilen elektrik tipine 
uygun olmasını sağlayanınız 
Herhangi bir şekilde cihazda tadilat yapmaya teşebbüs etmeyiniz, 
Fırınınızın kullanma voltajı 220 Volt - 50 Hz'dir. 
Bu cihazın topraklanması şarttır. 
Pişirmeyi tamamladığınız zaman bütün kontrol düğmelerinin OFF (Kapalı) 
durumunda olduğunu kontrol ediniz. 
Elektrik tesisatının topraklanmış Olup olmadığını kontrol ediniz. 
Topraklanmamışsa, uzman bir elektrik teknisyenine topraklanmasını yaptırınız. 
Fırınınızın elektrik bağlantısı için en az 16 amperlik bir sigorta kullanılması 
gerekir. 
- Fırın ocağınızın toprak fişinin yanlışlıkla akım kablosunun dayanma gücünün 
üstünde çekilmediğinden emin olunuz. Aksi halde, toprak kablosu yerinden çıkar. 
İkametgahınızın topraklama sistemi yoksa, üretici şirket hasarlı olaydan sorumlu 
olmayacaktır 
- Bağlantı yalnız TERMİKEL'in yetkili servis şirketi veya müşteri İlişkileri tarafından 
yetkilendirilmiş bir deneyimli kişi tarafından yap labilir. 
Çocukların Güvenliği: 
Bu cihaz yetişkinler tarafından İşletilmek İçin tasarlanmıştır. Çocukların cihazın 
yanında veya cihazla oynamalarına müsaade etmeyiniz. 
Kullanılmakta iken cihaz ısınır, Cihaz soğuyuncaya kadar çocuklar 
yanaştırılmamalıdır 
Çocuklar cihazdan tencereleri veya kapları çıkarırken kendilerini yarayabilirler. 
Ürününüzü kullanmadan önce, lütfen fırın üzerindeki ambalaj malzemelerini 
çıkarınız. Tepsilerin ve ızgaranın yanlarındaki mukavvaları ve Ön cam üzerine 
konmuş straforu çıkarmayı unutmayınız. Ambalaj malzemesi çocuklar İçin tehlike 
teşkil edebilir. 
Dikkat: Yanma Tehlikesi Özellikle tehlikeden habersiz küçük çocuklar İçin fazladır. 
Ocak yüzeyleri, fırın kapağı, iç kısımlar ve buhar çıkışl kullanma sırasında 
sıcaktırlar. Bunlar yanma ve haşlanmalara sebep olabilirler. Bu bakımdan, küçük 
çocukların fırından uzak tutulmaları gerekir. Büyük çocuklar gözetim altında fırını 

kullanabilirler. 
BÖLÜM 2 

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 

Bu gazlı fırın, normal ev yemeklerinin hazırlanması İçin üretilmiştir. Lütfen 
başka amaçlar İçin kullanmayınız. 
Yerleştirme: 
- Bu cihaz imalatçının talimatlarına ve ilgili güvenlik standartlarına göre yetkili 
ve uzman kişiler tarafından yerleştirilmelidir, 
Bu cihaz ağırdır. Hareket ettirilirken dikkat edilmelidir. 
İlk defa kullanılmadan Önce cihazdan bütün ambalajları, koruyucu film ve 
yağları çıkarınız 
Kullanılan elektrik voltajının değerler plakasında belirtilen elektrik tipine 
uygun olmasını sağlayanınız. 
Herhangi bir şekilde cihazda tadilat yapmaya teşebbüs etmeyiniz. 
Fırınınızın kullanma voltajı 220 Volt - 50 Hz'dir, 
Uyarma: Bu cihazın topraklanması şarttır. 
Pişirmeyi tamamladığınız zaman bütün kontrol düğmelerinin OFF (Kapalı) 
durumunda olduğunu kontrol ediniz. 
Elektrik tesisatının topraklanmış olup olmadığını kontrol ediniz. 
Topraklanmamışsa, uzman bir elektrik teknisyenine topraklanmasını yaptırınız. 
- Fırınınızın elektrik bağlantısı İçin en az 16 amperlik bir sigorta kullanılması 
gerekir. 
- Fırın ocağınızın toprak fişinin yanlışlıkla akım kablosunun dayanma gücünün 
üstünde çekilmediğinden emin olunuz. Aksi halde, toprak kablosu yerinden çıkar. 
İkametgahınızın topraklama sistemi yoksa, üretici şirket hasarlı olaydan sorumlu 
olmayacaktır 
- Bağlantı yalnız TERMİKEL'in yetkili servis şirketi veya müşteri ilişkileri tarafından 
yetkilendirilmiş bir deneyimli kişi tarafından yapılabilir. 
Çocukların Güvenliği: 
Bu cihaz yetişkinler tarafindan işletilmek için tasarlanmıştır. Çocukların cihazın 
yanında veya cihazla oynamalarına müsaade etmeyiniz 
Kullanılmakta iken cihaz ısınır _ Cihaz soğuyuncaya kadar çocuklar 
yanaştırılmamalıdır 
Çocuklar cihazdan tencereleri veya kapları çıkarırken kendilerini yarayabilirler. 
lJrününüzü kullanmadan önce, lütfen fırın üzerindeki ambalaj malzemelerini 
çıkarınız. Tepsilerin ve ızgaranın yanlarındaki mukavvaları ve Ön cam üzerine 
konmuş straforu çıkarmayı unutmayınız. Ambalaj malzemesi çocuklar için tehlike 
teşkil edebilir. 
Yanma Tehlikesi Özellikle tehlikeden habersiz küçük çocuklar İçin fazladır, 
Ocak yüzeyleri, fırın kapağı, iç kısımlar ve buhar çıkışı kullanma sırasında 
sıcaktırlar, Bunlar yanma ve haşlanmalara sebep olabilirler, Bu bakımdan, küçük 
çocukların fırından uzak tutulmaları gerekir, Büyük çocuklar gözetim altında fırını 
kullanabilirler, 

Dikkat: Yanma Tehlikesi: Isıtma birimleri, fırın ve aksesuarlar kullanma sırasında 
ÇÖüÎÖaktırIar. Bu bakımdan, kapları tutarken daima mutfak elbiseleri veya sıcağa 
karşı koruyucu eldivenler kullanınız ve yanma tehlikesini önlemek için kaplan 
kullanırken dikkatli olunuz. 
İlk defa cihazı kullanmadan önce, koruyucu maddeleri siliniz, sıcak sabunlu 
suda fırın raflarını ve aksesuarlarını yıkayınız, varsa koruyucu yağ tabakasını 
siliniz. Buna rağmen, fırınl veya garayı ilk kullanmanız şırasında hoş olmayan bir 
kokunun ve bir miktar dumanın farkına varabilirsiniz. 
- Fırının aydınlatma lambasının ampulünü (takılı İşe) değiştirmeden önce elektrik 
akımını kesiniz. 
Kullanma sırasında: 
Bu cihazı, su İle temasta İse kullanmayınız. Cihazı ıslak ellerle kullanmaya 
teşebbüs etmeyiniz. 
Kullanılmadığı zaman düğmelerin "OFF - KAPALI" durumda olmasından emin 
olunuz 
Eldivenler, toz bezleri v,s, gibi kolay tutuşabilir malzemeleri çekmece İçine 
veya fırının üzerine koymayınız, 
Mesela hindi gibi ağır yiyecekleri pişirirken, yiyecek raf üzerindeyken fırın 
rafını dışarı çekmeyiniz, Devrilme tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. 
Tabanın aşırı Işınmasına sebep olacağı İçin asla yiyecekleri doğruca fırının 
tabanı üzerine koymayınız veya fırın tabanını alüminyum folyo ile 
kaplamayınız, Çünkü bu fırın tabanının aşın ısınmasına sebep olabilir. 
Cihazın bek ve brülörlerini mekanların ısıtılması için kullanmayın; açık 
durumdaki brülörlerin veya beklerin üzerine boş kap koymayınız. 
Fırının erişilebilen parçaları, ocak ızgarası kullanılması durumlarında, çok 
sıcak olabilir. Lütfen küçük çocukları yaklaştırmayınız. Lütfen fırın içindeki 
ISItlCl unsurlara dokunmayınız. 
Fırının dış yüzeyleri ızgara veya cihazın mutat çalışmasında sıcak olabilir 
Fırın veya ızgaradan sıcak yiyecek mutfak malzemelerini çıkarırken fırın 
eldivenleri kullanınız. Kullanım sırasında fırın / ızgara ve mutfak malzemeleri 
çok sıcak olacaktır. 
Hiçbir sıcak şeyi çekmeceye koymayın. Pişirme sırasında kullanılan mutfak 
malzemeleri, yalnız soğudukları zaman çekmeceye konulmalıdırlar, 
Kaynatırken ve kızartırken fırın üzerine sıçrayan çok sıcak katl veya sıvı yağ 
damlaları kolayca tutuşabilirler ve yangın tehlikesi yaratabilirler. Lütfen 
kızartma işini kontrolünüz altına alınız. 
Fırının kapağı daima uygun şekilde kapanmalıdır. Fırın kapağının yalıtkan 
bölgelerini temiz tutunuz. 
Ağır eşya fırının açık kapağı üzerine bastırma kapak, menteşelerinde hasara 
sebep Olabilir. Bunun için lütfen fırının açık kapağı üzerine oturmayınız veya 
ağır cisimler koymayınız. 
Dengesiz veya biçimsız tencereler, eğilme veya saçılma veya verdikleri kötü 
verim sebebiyle kazaya sebep olabildiklerinden, fırın üstü ocakların üzerinde 
kullanılmamalıdırlar _ 
-5- 
Dikkat: Yanma Tehlikesi: Isıtma birimleri, fırın ve aksesuarlar kullanma sırasında 
çok sıcaktırlar, Bu bakımdan, kapları tutarken daima mutfak elbiseleri veya sıcağa 
karşı koruyucu eldivenler kullanınız ve yanma tehlikesini önlemek için kapları 
kullanırken dikkatli olunuz. 
İlk defa cihazı kullanmadan Önce, koruyucu maddeleri siliniz, sıcak sabunlu 
suda fırın raflarım ve aksesuarlarını yıkayınız, varsa koruyucu yağ tabakasını 
siliniz. Buna rağmen, fırını veya ızgarayı İlk kullanmanız sırasında hoş olmayan bir 
kokunun ve bir miktar dumanın farkına varabilirsiniz. 
Fırının aydınlatma lambasının ampulünü (takılı ise) değiştirmeden Önce elektrik 
akımını kesiniz. 
Kullanma sırasında: 
Bu cihazı, su ile temasta ise kullanmayınız. Cihazı ıslak ellerle kullanmaya 
teşebbüs etmeyiniz, 
Kullanılmadığı zaman düğmelerin "OFF - KAPALI" durumda olmasından emin 
olunuz. 
Eldivenler, toz bezleri v_s. gibi kolay tutuşabilir malzemeleri çekmece içine 
veya fırının üzerine koymayınız. 
Mesela hindi gibi ağır yiyecekleri pişirirken, yiyecek raf üzerindeyken fırın 
rafını dışarı çekmeyiniz. Devrilme tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. 
Tabanın aşırı ışınmasına sebep olacağı İçin asla yiyecekleri doğruca fırının 
tabanı üzerine koymayınız veya fırın tabanını alüminyum folyo İle 
kaplamayınız. Çünkü bu fırın tabanının aşırı ısınmasına sebep olabilir. 
Cihazın bek ve brülörlerini mekanların ısıtı maşı İçin kullanmayın; açık 
durumdaki brülörlerin veya beklerin üzerine boş kap koymayınız, 
Fırının erişilebilen parçaları, ocak ızgarası kullanılması durumlarında, çok 
sıcak olabilir. Lütfen küçük çocukları yaklaştırmayınız, Lütfen fırın İçindeki 
ısıtıcı unsurlara dokunmayınız, 
Fırının dış yüzeyleri ızgara veya cihazın mutat çalışmasında sıcak olabilir 
Fırın veya ızgaradan sıcak yiyecek mutfak malzemelerini çıkarırken fırın 
eldivenleri kullanınız, Kullanım sırasında fırın i ızgara ve mutfak malzemeleri 
çok sıcak olacaktır. 
Hiçbir sıcak şeyi çekmeceye koymayın, Pişirme sırasında kullanılan mutfak 
malzemeleri, yalnız soğudukları zaman çekmeceye konulmalıdırlar. 
Kaynatırken ve kızartırken fırın üzerine sıçrayan çok sıcak katı veya sıvı yağ 
damlaları kolayca tutuşabilirler ve yangın tehlikesi yaratabilirler. Lütfen 
kızartma İşini kontrolünüz altına alınız. 
Fırının kapağı daima uygun şekilde kapanmalıdır. Fırın kapağının yalıtkan 
bölgelerini temiz tutunuz. 
Ağ r eşya fırının açık kapağı üzerine bastırma kapak, menteşelerinde hasara 
sebep olabilir. Bunun İçin lütfen fırının açık kapağı üzerine oturmayınız veya 
ağır cisimler koymayınız. 
Dengesiz veya biçimsiz tencereler, eğilme veya saçılma veya verdikleri kötü 
verim sebebiyle kazaya sebep olabildiklerinden, fırın üstü ocakların üzerinde 
kullanılmamalıdırlar, 
-5-