Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 1. sayfa 1 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 2. sayfa 2 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 3. sayfa 3 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 4. sayfa 4 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 5. sayfa 5 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 6. sayfa 6 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 7. sayfa 7 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 8. sayfa 8 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 9. sayfa 9 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 10. sayfa 10 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 11. sayfa 11 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 12. sayfa 12 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 13. sayfa 13 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 14. sayfa 14 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 15. sayfa 15 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 16. sayfa 16 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 17. sayfa 17 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 18. sayfa 18 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 19. sayfa 19 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 20. sayfa 20 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 21. sayfa 21 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 22. sayfa 22 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 23. sayfa 23 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 24. sayfa 24 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 25. sayfa 25 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 26. sayfa 26 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 27. sayfa 27 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 28. sayfa 28 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 29. sayfa 29 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 30. sayfa 30 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 31. sayfa 31 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 32. sayfa 32 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 33. sayfa 33 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 34. sayfa 34 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 35. sayfa 35 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 36. sayfa 36 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 37. sayfa 37 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 38. sayfa 38 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 39. sayfa 39 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 40. sayfa 40 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 41. sayfa 41 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 42. sayfa 42 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 43. sayfa 43 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 44. sayfa 44 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 45. sayfa 45 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 46. sayfa 46 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 47. sayfa 47 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 48. sayfa 48 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 49. sayfa 49 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 50. sayfa 50 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 51. sayfa 51 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 52. sayfa 52 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 53. sayfa 53 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 54. sayfa 54 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 55. sayfa 55 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 56. sayfa 56 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 57. sayfa 57 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 58. sayfa 58 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 59. sayfa 59 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 60. sayfa 60 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 61. sayfa 61 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 62. sayfa 62 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 63. sayfa 63 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 64. sayfa 64 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 65. sayfa 65 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 66. sayfa 66 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 67. sayfa 67 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 68. sayfa 68 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 69. sayfa 69 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 70. sayfa 70 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 71. sayfa 71 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 72. sayfa 72 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 73. sayfa 73 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 74. sayfa 74 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 75. sayfa 75 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 76. sayfa 76 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 77. sayfa 77 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 78. sayfa 78 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 79. sayfa 79 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 80. sayfa 80 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 81. sayfa 81 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 82. sayfa 82 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 83. sayfa 83 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 84. sayfa 84 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 85. sayfa 85 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 86. sayfa 86 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 87. sayfa 87 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 88. sayfa 88 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 89. sayfa 89 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 90. sayfa 90 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 91. sayfa 91 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 92. sayfa 92 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 93. sayfa 93 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 94. sayfa 94 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 95. sayfa 95 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 96. sayfa 96 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 97. sayfa 97 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 98. sayfa 98 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 99. sayfa 99 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 100. sayfa 100 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 101. sayfa 101 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 102. sayfa 102 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 103. sayfa 103 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 104. sayfa 104 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 105. sayfa 105 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 106. sayfa 106 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 107. sayfa 107 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 108. sayfa 108 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 109. sayfa 109 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 110. sayfa 110 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 111. sayfa 111 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 112. sayfa 112 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 113. sayfa 113 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 114. sayfa 114 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 115. sayfa 115 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 116. sayfa 116 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 117. sayfa 117 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 118. sayfa 118 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 119. sayfa 119 Otokar Otobüs SULTAN MAXİ F 120. sayfa 120
Otokar SULTAN MAXİ F Otobüs

                                       T.C.
                         SANAYI VE TICARET BAKANLIĞI
                                       T R
                           MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
                              Sanayi Genel Müdürlüğü 
                            Directorate General for Indıtslty                            ARAÇ TİP ONAYI BELGESI
                           VF:HICIE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Bu bildiriM/Communicalion cone.,      g:
- tip onayinınio.pe-approvah                           - tam bir araç /complete velrivle'
- ıip onayı kapsam genişletmesininlextension of type approval (I)         4~11,14#1titth,4-14-F-agAf/e-ompletett-weln-de tl) 
--4-44-011133,4~~1~14 refusal oftypo-ıtproval(1)                 itifii-94~4~b4r-afeeftrıcomplete
                      withdrowal-of type approvol(1)   - t4444 N434~44tilitlifffl4Ş--VAPialit41~1~~
                                        I vehicle ıvith-eott~d-itıcomplele ~tants 1)

                                         OrfavIvehiele witit-oon~nd-ineottıplete variants 
tipi için, 2007/46/AT sayılı Yönetmeliğe göre verilmesi hakkıııdadır.
For type, with rrgard Directive 2007/46/Er
Tip Onayı Numarası Itype-approval 'amber                : 37 AİTM / MARTOY 2006/7477/04
Konsol]] genişletme sebebi/        Reason for extension     : Vcrsiyon ilavesi, 71/320, 72/245, 74/408, 76/114, 76/115, 
                                     77/541, 92/22, 95/28 aksaın onaylannda kapsam genişletme                                 BÖLÜM IISECTION 1

0.1. Markası (imalatçıııın ticari adı)                     :OTOKAR 
    Make (trade ımmr of manufacturer)

0.2. Tipi                                   :F
    Type

0.2.1. Ticari adı (adları)                            Sultan Maxi, Sultan Maxi VIP
     Commercial name(s)

0.3. Araç üzerinde işaretli ise, tip tanıtım şekli               : Fabrika Etiketi Üzerinde
    41eatts of &et:Ot:alio:İ of type, if marked on the velth-le      : Un ihe ınanufachuer 's plate

0.3.1. Bu işaretin yeri                            : Servis Kapısı Girişinde Sol Tarafta
    Lot-attan of that marking                       : On the Iett hand side offront sevice door

0.4. Aracın kategorisi                             : M3
    Catexury of vehiclo

0.5. Tam araç imalatçısının isim ve adresi                   : OTOKAR Ototmotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 
    Name and address of manufacturer of the complete vehicle         Aydınevler Malı. Dumlupınar Cad. No:24 A Blok 
                                         Küçükyalı-Maltepe / İSTANBUL

0.8 Montaj tesisinin / tesislerinin isim /isimleri ve :             OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 
    adresi /adresleri-                            Atatürk Cad. No:9 54580 Arifiye / SAKARYA
    Nıtıne(s) and address(es) of assembly plant(s)

0.9 İmalatcı temsilcisinin isim ve adresi (varsa)               : Uygulananıaz
    Name and addrev of the manufacturer's representative (1.f any)      Not applicable

Eskişehir Yolu 7. Km. No.54 --ANKARA/TORKiYE         ıvwıv.sanayi.gov             37 AİTM / MARTOY 2006/7477/04 1/6
Tel  :0312201 55 13     Faks .0312 2196498