Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 20. sayfa 20


Nikon D3000 18 55 Digital Fotoğraf Makinası

        Yakinlaşmak ıçin Telefoto (T) butonu= basın_ Uzaklaşmak için Geniş Açı 
        (W) butonuna basın_


        Zoom göstergesi zoom durumunu gösterir. 


        Fotoğraf veya video çekimi yapın_


        NOT: Çektiğiniz tüm foto ğraflarm odakta olması için şunlara dikkat edin:


              •   Her ınman otomatik adak çerçeveleruu kullanın, 
              Otomatik odak çerçeve işaretlerinin kullanılması (fotoğraflar              ▪   Zoom hıllanmıyorsamı (1X, geniş açı), hedefinizin
              60 cm (24 inç) yakınına kadar girebilirsiniz. (Yakın 
              Çeknailvlakro moda için bkz. Odak butonumınkallandması).


              •   Z00131 değerini artırdıkça (12X'e kadar), heclefinizden 
              oTaklaşmanız gerekir_
Dijital zoom öz elliğinin kullanılması
Dijilal zoom özelliğini, optik zoom özelliğine ilave 4,2X değerine kadar büyütme sağlanıak için herhangi bir 
fotoğraf çekini modunda kullanın. Dijital zoom özelliğini açmakikapamak veya bu özelliğe nasıl erişildiğini 
değiştirmek için -.
  1. Telefoto (T) butonunu basık tutarak optik zoom sınınnı (12X) geçin. 
   Zoom göstergesi zoom durumunu gösterir.


  2. Fotoğraf veya video çekimi yapın
NOT: Dijital zoom kullarul ırken fotoğraf kalitesinde bir azalma olduğunu fark edebilirsiniz. 
   Fotoğraf kalitesi kabul edilebilir 10 x 15 cm (4 x 6 inç) baskı için sınırına geldiğinde, 
   zoom göstergesindeki mavi çubuk duraklar ve kınnızıya döner_ Dijital zoom özelliğini 
   video kaydı için laıllanamaz.suuL


Flaş butonunun kullanılması


      Flaş modlan arasında gezinıaelı için Ilnş 
      butanuna iiSt üste basın.
      Geçerli fir§ nıodu durum alanında görüntiiitnıiı.


NOT: Flaş gerekliyse, obtizatür butouuna yarıya kadar basildtmda otomatik açılır_


Mod   Simge Flaş patlaması

Otomatik    Işık koşulları gerektirdiğinde.
Flaş

Kapalı     Hiçbir zaman


Dolgu     Işık koşullarından bağımsız olarak, her fotoğraf çekfiğinizde. Hedef gölgedeyse veya 
        "arkadan aydınlatılmışsa" (ışık hedefin arkasından gefiyorsa) kullanın_ Düşük ışık 
        koşullarında, fotoğraf makinesini sabit tutun veya bir tripod kullanın_

Kırmızı ()   Kırmızı Göz Ön Flaşı açıksa (0), flaş iki kere patlar. Kırmızı Göz On Flaşi kapalıysa, 
Göz      fotoğraf makinesi fazladan flaş kullanmadan kırmızı göz etkisini duzellır.