Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 20. sayfa 20


Nikon D3000 18 55 Digital Fotoğraf Makinası

      Videodan hareketli baskı yapılması

      Videodan 110 x15 cm (4 x 6 inç) bask] için uygun 4"11:ı. 9'Iu veya 161ı fotoğraflar elde edebilirsinU.

                                                             1. Review (İnceıerrıo) butonuna basın ve ardından 
                                                                 istediğiniz videayu bulmak için 411,11"oklara basın.
      H ne.                                                    2. bilenu (tulenü) butonuna basın ve ardından Dikenle 
      Vıdeo                    410illeyada                               sekinesinin üzerine gelmek için İ oklara basın.
                             lel fotoğraf                          3. Hareketli Baskının üzerine gelin ve OK (Tamam) 
                                                                 butönuna basın.

                                                             4. Seçeneklerden birinin üzerine gelin ve OK (Tamam) 
                                                                 butonuna basın:


          OtonıaM - Fotoğraf makinesi ilk ve son kareye ilave eşit aralıklı 2, 7 veya 14 tane kare seer.

          Manuel -İlk ye son kareyi siz seçersiniz, daha sonra fotoğraf makinesi eşit aralıklı 2, 7 veya
          İ 4 tane kare seçer.
Tanı Manuel - 4, 9, veya 16 kareyi siz seçersiniz.
Yer işaretlerini Kullan - Fotoğraf makinesi yer işaretli kareleri seçer.
47ü Tkr veya 167ı bir fotoğraf oluşturulur. 4 ve 9 taneden daha az yer şarefiniz varsa, eşit araııkk video
kareferi kuhranııir.
      •      Menüden çıkmak için Menu (Menü) butonuna basın 
Slayt gtisterisinin başlatılması 
      1_ Review (inceleme) butonuna ve ardından Menu (Menü) butonuna basın_
                                                             için 2. Slayt Gösterisinin üzerine gelmek ıçın basın ve ardından OK (Tamam) butonuna
             basın.
      3. Gösteriyi Başlat'in üzerine gelmek için "Ifiroklara basın ve ardından OK (Tamam) butonuna 
             basın.
Slayt Gösterisini durdurmak için OK (Tamam) butonuna basın_
Slayt gösterisi görüntüleme araliğium değiştirilmesi
Varsayılan ayara göre, her fotoğraf ekranda 5 saniye boyunca görüntülenir. Görüntüleme aralığın' 3-60 
saniye arasında ayarlayabilirsiniz
      1. Slayt Gösterisi menüsünde Aralık'ın üzerine gelmek için A4voklara basın ve ardından OK 
             (Tamam] butonuna basın.
      2. Görüntüleme aralığın' segin.
             Saniyeler arasında hızlı bir şekilde gezinmek için Alwoklan hasılı tutun.
      3. OK (Tamam) butonuna basın_
             Aralık ayarı, siz depşdrene kadar cry m kahr.

Slayt gösterisinin sürekli oynatilmag.
Döngü seçeneğini etkinleşlirdiğiniz zaman, slayt gösterisi sürekli tekrar eder_
      1. Slayt Gösterisi menüsünde Döngıdniin üzerine gelmek için A41-11' (Adam basın ve ardından OK 
             (Tamam) butonuna basın_
      2. Açık'ın üzerine gelmek için A•kşr °Mara basın ve ardından OK [Tamam} butonuna basın_
      3. Göstenyi Başlat'in üzeriıe gelmek için Al-hroklara basın ve ardından OK {Tamam) butonuna 
             basın.
             Slayt gostensı siz OK (Tamam) butomma basana veya prl gum Mem kadar tehnır eder. Dongu 
             özelliği, siz değiştOrene kadar aynı kalır_