Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 20. sayfa 20


Nikon D3000 18 55 Digital Fotoğraf Makinası

(7) Tüketicinin Kendi Yauabilecei Bakim Ve Onarirn Veya triinün Temizliine Ilisldn 
  Bilgiler 
Tüketicinin ürünle ilgili olarak herhangi bir periyodik bir bakım yapmasına gerek 
yoknr.Kesinlikle her türlü onarım yetkili NİKON yetkili servisleri tarafmdan
yapdac aktır.Orünün yüzeysel tenii71ii deterjansız,alkolstz,lialif nemli bir hezel gerektiği 
zamanlarda
• Fotoğraf makinesinin içine su kaçtiğından şüplieleniyorsanız, fotoğraf tuakinesini kapatm ve 
  pili ve kartı çıkma Fotoğraf ınakinesini kullanmadan önce, en az 24 saat süreyle bütün 
  parçaların kunumasuu bekleyin.
• Tozu ve kin uzakilaştırmak için objektife veya LCD'ye hafifçe ufleyin Yumuşak, havsız bir 
  bezle veya kimyasal madde içermeyen bir objektif mendiliyle dikkatlice siliıı Özellilde 
  fotoğraf makinesi objektifleri için tasarlananlar hariç temizleme solüsyonlarmi kallanniayın_ 
  Güneş yağı gibi kimyasal maddelerin boyalı yüzey-lere temas etmesini engelleyin.
• Servis anlaşmaları iilkenizde geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için bir NİKON ürünleri satış 
  noktasına bamirlm_
• Dijital fotoğraf makinelerinin bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü hakkında bilgi için yetkili 
  yerel mercilere başvunan.
(8) Periyodik Baktın Gerelairmesı Durumunda, Periyodik Bakmun Vaınlacag). Zaman 
  Aralikları Ile Kuma Tarafından Yapılması Gerektıgine Ilişkin Bilgiler 
Tüketicinin ürünle ilgili olarak herhangi bir periyodik bir bakım yapmasına gerek yoktur.(9) Baklan!? Vrra .}Iontainını Nasıl I`aAra'aca rı,u G-österu.Senıa ile BaWann Yet a Montainını
  Kılımı TıValbidall (Tiıkencı, Yetkıh Serrıs) linkm Bıl2ıier 


Fotoğraf makinenizin ayarlanması 
Askının talalrnası