Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 56. sayfa 56


Vestel GURME 9422KB Solo Fırın

 
• Fırın sadece belirtilen kuru- 
lum talimatlarına göre yetkili 
servis tarafından yapılmalıdır. 
• Fırını dış ortam koşullarında 
muhafaza etmeyin veya kul- 
lanmayın. 
• Fırını suyun yakınında, ıslak bir 
bodrumda veya yüzme havu- 
zunun yakınında kullanmayın. 
• Fırın çalışırken erişilebilir par- 
çaların sıcaklığı yüksek olabilir. 
Kabbyu sıcak yüzeylerden 
uzak tutun, ocak yakınından 
geçirmeyin. 
• Fırındaki havalandırma delik- 
lerini kapatmayın. 
• Fırının elektrik kablosunun 
masanın veya tezgahın kena- 
rından sarkmasına izin verme- 
yin. 
• Fırının temiz tutulmaması, ci- 
hazın yüzeyinin bozulmasına 
ve bunun sonucunda da ci- 
hazın kullanım ömrünün kısal- 
maşına ve tehlikelere sebep 
olabilir. 
• Saatli modellerde ilk kullanım- 
da veya elektrik kesintilerinde 
saati mutlaka ayarlayın. Fırı- 
nınızda pişirme yapabilmeniz 
8 

için fırın fonksiyon ve sıcaklık 
ayar düğmelerinin ayarlanma- 
sı ve fırın saatinin programlan- 
ması gerekir. Aksi durumda fi- 
rın çalışmaz. 
• Pişirme yaptığınız ortamda 
ısı ve nem oluşur. Mutfağınızı 
İyice havalandırın. 
• Bu esnada fırının bulunduğu 
yerin iyi havalandırılması ge- 
rekmektedir 
• ! UYARI: Cihaz ve erişile- 
bilir kısımları, kullanım esna- 
sında sıcaktır. Isıtma eleman- 
larına dokunmaktan kaçınmak 
için özen gösterilmeli dir. Sü- 
rekli gözetim sağlanmıyorsa 
8 yaş altındaki çocuklar uzak 
tutulmalıdır. 
• Fırın kapakları açık iken, ço- 
cukların kapak üzerine çık- 
maşına veya oturmasına izin 
vermeyin. 
• Urün üzerindeki basılı dokü- 
manlarda belirtilen değerler, 
ilgili standartlara göre labo- 
ratuvar ortamında elde edilen 
değerlerdir. Bu değerler; ürü- 
nün kullanım ve ortam şartla- 
rına göre değişebilir.