Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 56. sayfa 56


Vestel GURME 9401DX Solo Fırın

 
Ocakların Kullanımı 
Ocakların Elektrikle 
Ateşlenmesi ve Gazlı 
Ocakların Kontrolü 
Urün otomatik ateşleme sistemi ile dona- 
tılmıştır. Kullanmak istediğiniz gazlı ocağın 
kontrol düğmesini bastırın ve saat yönünün 
tersine çevirerek maksimum konuma ge 
tirin. Almış olduğunuz model düğmeden 
ateşlemeli ise elektrikli ateşleme sistemini 
çalıştırmak İçin sadece gaz kontrol düğ- 
meşini basılı tutmanız yeterli olacaktır. Eğer 
ürünün üzerinde işaretli ateşleme düğmesi 
varsa, gaz düğmesini çevirirken ateşleme 
düğmesini de basılı tutmanız gerekin İlgili 
ocağın yandığını gördükten sonra düğme- 
yi serbest bırakın ve gazlı ocağın yanar ko- 
mumda kaldığından emin olun. Aksi halde 
düğmeyi kapatıp önceki işlemleri tekrarla- 
yırı. 
Ocağın kullanımı sı- 
rasında alevin sön- 
halinde, 
(eğer varsa) sönme 
emniyeti sensör va- 
şitası ile bunu algılar 
ve gazı keser. 
Bu sayede yanma- 
mış gazın birikerek 
yangın çıkarması riskini ortadan kaldırır. 
Ateşlemeden sonra gaz emniyetinin dev- 
reye girme süresi en fazla 10 sn' din Bu süre 
boyunca düğmeyi tam basılı tutun. Daha 
sonra düğmeyi serbest bırakın ve gazlı 
ocağın yanan konumda kaldığından emin 
olun. Aksi halde, düğmeyi kapatıp, önceki 
işlemleri tekrarlayın. Kontrol düğmesi ka- 
patılmadan, kazara alev söndüğü takdirde, 

sönme emniyetinin devreye girmesi için 
gereken süre en fazla 90 saniyedir. 
Ocakların Manuel 
Ateşlenmesi 
Ocaklardan birini ateşlemek İçin, ocak 
kısmına kibriti yaklaştırın. İlgili oca- 
ğın düğmesini bastırın ve saat yönü- 
nün tersine doğru çevirin. İstenen alev 
seviyesi maksimum(büyük alev) ve 
minimum(küçük alev) arasında çevirerek 
elde edilebilin Ocak kontrol düğmeleri, 
kademeli alev ayarı yapacak şekilde do- 
natılmıştır. Yapacağınız pişirme işlemi için 
minimum ve maksimum alev seviyeleri 
arasında, ara konumlarda da ayar yapabilir- 
siniz. Minimum konumdaki alev boyu, ale- 
vin sağlıklı yanmasını sağlayarak, istediğiniz 
kadar kısabileceğiniz şekilde ayarlanmıştır. 
Kontrol panelinde düğmelerin üzerinde 
bulunan işaretler hangi düğmenin hangi 
ocağı kontrol ettiğini göstermektedir. 
Tavsiyeler 
Ocağınız farklı boyutlarda ocak beklerine 
sahiptin Gazı en ekonomik kullanmanın 
yolu pişirme tencerenizin boyutuna uygun 
gazlı ocağı seçmek ve kaynama noktasına 
ulaşıldıktan sonra alevi en düşük seviyede 
tutmaktır. 
Tencerenizin kapağını daima kapalı tutma- 
nız önerilir. Şekilde gösterilen ölçülerde 
tencereleri kullanmaya dikkat edin. Çapı 14 
cm den küçük kaplar kullanıldığı takdirde 
gerekiyorsa cezvelik kullanın. Gazlı bekleri 
hiçbir zaman ızgarasız kullanmayın. 

30