Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 56. sayfa 56


Vestel GURME 9401DX Solo Fırın

 
• Cihazı temizlemek için buhar- 
II temizleyici kullanmayınız. 
• Fırın düzenli olarak silin ve ye- 
mek kalıntılarını temizleyin. 
• Bu cihaz temiz tutulmadığı 
takdirde, yüzeyinin kalitesi 
düşerek cihazın kullanım öm- 
rünü olumsuz etkileyebilir ve 
tehlikeli durumlara sebep ola- 
bilir. 
• mm UYARI:Elektrik çarp- 
ması riskini yok etmek için 
lamba değiştirmeden önce 
cihazın elektrik bağlantısının 
kesildiğinden emin olunmalı- 
dır. 
Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri 
• Urünü kapı kulpundan tuta- 
rak çekmeye ya da kaldırmaya 
çalışmayın. 
• Taşıma ve nakliye sırasında ci- 
hazınız, aksamlarına zarar gel- 
memesi için orjinal kutusunda 
tutulmalıdır. Kutu üzerindeki 
taşıma işaretlerine uyun. 
• Taşıma sırasında ürünü nor- 
mal konumunda tutun. 
• Cihazı nakliye sırasında dü- 

şürmeyin ve darbelere karşı 
koruyun. 
• Urünün müşteriye teslimin- 
den sonra taşıma sırasında 
oluşan arızalar ve hasarlar ga- 
ranti kapsamına girmez. 
• l-Jst tabladaki gazlı ocak, Şap- 
ka ve kafalarını ve ocak ız- 
garalarını pişirme tablasına 
bantlayın. 
• Ust kapak ve pişirme tablası 
arasına kağıt yerleştirerek üst 
kapağı kapatıp, fırının yan yü- 
zeylerine bantlayın. 
• Fırınınızın içindeki iç ızgara 
ve tepsilerin nakliye sırasında 
fırın kapağına zarar verme- 
meleri için, fırın ön kapağı iç 
camı üzerine tepsilere denk 
gelecek şekilde mukavva ya 
da kağıt bantlayın. 
• Orjinal kutusu yok ise fırının 
dış yüzeylerine (cam ve boyalı 
yüzeyler) gelebilecek darbe- 
lere karş önlem alın. 
• Taşıma sırasında fırınınızı dik 
konumda tutun ve üzerine 
hiçbir yük koymayın. 

15