Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 20. sayfa 20


Termikel 13110-01 WDZS Solo Fırın

 
GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN 
DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
AŞAĞIDAKİ DURUMLAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR 
• Kullanım kılavuzunda belirtilen kullanma şartlarının dışında kullanımdan 
meydana gelecek hasar ve arızalar, 
• Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında 
oluşan hasar ve arızalar, 
• Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde yazılı 
voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar 
va arızalar, 
• Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, mamülün üzerindeki orijinal seri 
numarası kaldırıldığı ve tahrif edildiği takdirde ürün garanti kapsamından 
çıkar. 
YUKARIDA BELİRTİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ 
ÜCRET KARŞILIĞI YAPILIR. 
Servis Merkezi Erişim Telefonu 
444 0 493 
Bu bölüm satıcı firma tarafindan doldurulacaktır. 
OCAKLI TAMBOY FIRIN 

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN 
DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
AŞAĞIDAKİ DURUMLAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR 
• Kullanım kılavuzunda belirtilen kullanma şartlarının dışında kullanımdan 
meydana gelecek hasar ve arızalar, 
• Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında 
oluşan hasar ve arızalar, 
• Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde yazılı 
voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar 
va arızalar, 
• Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, mamülün üzerindeki orijinal seri 
numarası kaldırıldığı ve tahrif edildiği takdirde ürün garanti kapsamından 
çıkar. 
YUKARIDA BELİRTİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ 
ÜCRET KARŞILIĞI YAPILIR. 
Servis Merkezi Erişim Telefonu 
444 0 493 
Bu bölüm satıcı firma tarafından doldurulacaktır. 
OCAKLI TAMBOY FIRIN 

Modeli 
Garanti Süresi 
Azami Tamir Süresi 
Teslim Tarihi ve Yeri 
Seri NO 

: 2 Yıl 
: 20 iş günüdür. 

Satış Tarihi 
Satıcı Firma 
Adresi, Tel. No, 
Fatura Tarihi, No : 
Kaşe İmza 

Modeli 
Garanti Süresi 
Azami Tamir Süresi 
Ve Yeri 
Seri No 

2 Yıl 
: 20 iş günüdür. 

Satış Tarihi 
Satıcı Firma 
Adresi, Tel. No. 
Fatura Tarihi, No : 
Kaşe İmza