Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13110-01 WDZS 20. sayfa 20


Termikel 13110-01 WDZS Solo Fırın

 
T.C. 
G 'K VE TİCARET BAKANLIĞI 
TÜKETİCİNİN KORUNMASI ve P3YASA G(rZET3M3 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GARANTİ BELGESİ 

T.C. 
G ' MR 'K VE TİCARET BAKANLIĞI 
TÜKETİCİNİN KORUNMASI ve P3YASA GceZET3M3 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GARANTİ BELGESİ 

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı 
Belgenin Geçerlilik Tarihi 

: 31.12.2009 - 77489 
: 16.16.2013/YeniIeme:16.12.2011 

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı 
Belgenin Geçerlilik Tarihi 

: 31.12.2009 - 77489 
: 16.16.2013/Yeniıeme:16.12.2011 

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 
bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair 
Yönetmelik uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. 

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 
bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair 
Yönetmelik uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. 

UNVANI 
MERKEZ ADRESİ 
TELEFONU 
TELEFAKSI 
CİNSİ 
MARKASI 
MODELİ 
BANDROL VE SERİ NO 
TESLİM TARİHİ VE YERİ 
GARANTİ SÜRESİ 
AZAMİ TAMİR SÜRESİ 

: Termikel Madeni Eşya San. İhr. Tic. A.Ş. 
: Sincan Org. San. Böl. Kırımhanllğl Cad. No: 17 
Sincan / ANKARA 
: 0 312 589 29 00 
: FIRIN 
: TERMİKEL 
: 2 Yıl 
: 20 İş günü 

ŞATIÇI FİRMANIN 
UNVANI 
ADRESİ 
TELEFONU 
TELEFAKSI 
FATURA TARİH VE NO 
MEHMET GÜZELGÜN 
Bakan a. 
GEN. MUDUR YARD. 
Belgenin Doğruluğu we.w.sanawi.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir. 

UNVANI 
MERKEZ ADRESİ 
TELEFONU 
TELEFAKSI 
CİNSİ 
MARKASI 
MODELİ 
BANDROL VE SERİ NO 
TESLİM TARİHİ VE YERİ 
GARANTİ SÜRESİ 
AZAMİ TAMİR SÜRESİ 
UNVANI 
ADRESİ 
TELEFONU 
TELEFAKSI 
FATURA TARİH VE NO 

: Termikeı Madeni Eşya San. İhr. Tic. A.ş. 
: Sincan Org. San. Böl. Kırımhanllğ Cad. No: 17 
Sincan / ANKARA 
: 0 312 589 29 oo 
. FIRIN 
: TERMİKEL 
: 2 Yıl 
: 20 İş günü 
MEHMET GÜZELGÜN 
Bakan a. 
GEN. MÜDÜR YARD. 

Belgenin Doğruluğu wav.sanayi.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir,