Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 20. sayfa 20


Termikel 13101-01 MZS Solo Fırın

 
6 
14 
8 
9 

FIRININ BÖLÜMLERİ 
I Ust Rezistans 
2 - Rafları 
3-4-5-7 Gazlı Bekler 
6 Alt Rezıstans 
8 - Fırın Lambası 
9 Fırın Kapağı 
10 Fitin Kapak Kulbu 
11 - Tepsi 
12 - Zaman Saati 
13 - Hotplate 
14 - Üst Tabla 
15 Izgara 
16 • Üst Cam Kapak 
17 Kontrol Düğmeleri 
18 Kontrol Paneli 
19 - Çekrnece 
17 
FIRININ BOLUNLERi 
1 - Üst Rezistans 
2 - Fırın Rafları 
3-4-5-7 Gazh Bekler 
6 Alt Rezstanş 
8 Filin Lambası 
9 Fırın Kapağı 
ic Fitin Kapak Kutbu 
11 Tepsi 
12 Zaman Saati 
13 Hotplate 
14 - Ust Tabla 
15 - Izgara 
16 • üst Cam Kapak 
17 Kontrol İğnıeleti 
18 - Kcntr04 Paneli 
19 - Çekmece 
14 

Enjectör Çapları Tablosu 

Gaz Tipi 
G 20 20 r-nBar 
G 25 25 mBar 
G 30 30 mBar 
G 31 37 mBar 
G 30 50 mBar 
Doğalgaz Tüketimi 
(kW/h) 
LPG Tüketimi 
(gr/h) 
Gaz Tipi 
G 20 20 mBar 
G 25 25 rnBar 
G 30 30 mBar 
G 31 37 rnBar 
G 30 50 mBar 

Yardımcı Bek 
0,72 
0,72 
0,50 
0,50 
0,43 
1 
73 

Normal Bek 
0,97 
0,97 
0,65 
0,65 
0,58 
1,75 
127 

18 
12 

9 

10 

6 
18 
6 

Enjectör Çapları Tablosu 

Yardımcı Bek 
0,72 
0,72 
0,50 
0,50 
0,43 
73 

Normal Bek 
0,97 
0,97 
0,65 
0,65 
0,58 
1,75 
127 

Büyük Bek 
1,15 
1,15 
0,85 
0,85 
0,75 
3 
218 
Büyük Bek 
1,15 
1,15 
0,85 
0,85 
0,75 
3 
218 

14 
6 
11 
II 
91 

Doğalgaz Tüketimi 
(kW/h) 
LPG Tüketimi 
(gr/h) 
-4-