Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13101-01 MZS 20. sayfa 20


Termikel 13101-01 MZS Solo Fırın

 
GÜNÜN GERÇEK SAATİNİN AYARLANMASI 
Saat ayarı, ancak yürürlükte bir pişirme programı yokken yapılabilir. 
Ekranda sadece saat ve flaşlayan el ikonu görünür. 
tuşuna basınız, 
Ekranda saat ve dakika arasında iki nokta flaşlamaya başlar,+ ile saati 
ileri,- ile saati geriye doğru ayarlayabilirsiniz.Bu tuşlara uzun basış, saati 

daha hızlı değiştirecektir, 
30 _ 
@eoooco 
I) Sütayanmdunageçjniz 2)' 
amayım. 
12:00 
Alarm İşaretini 
programlamak 
için kullanınız, 
Pişirme 
zamanını 
programlamak 
İçin kullanınız, 
Pişirmenin sona 
erme zamanı ve fırının 
durma zamanını 
programlamak 
için kullanınız, 
GÜNÜN GERÇEK SAATİNİN AYARLANMASI 

1830 
3) 5 gnil-p sonra ekran 
*bitlenecektir. 
Ekrandaki rakamları 
büyütmek 
ve küçültmek İçin 
ekran parlaklığını, 
alarm ve ses 
şiddetini 
ayarlamak için 
kullanınız. 
Programlamaya 
gerek Olmadığı ve 
seçilen çalışma 
şeklinin 
başlatılması İçin 
kullanınız, 

-II- 

Saat ayarı, ancak yürürlükte bir pişirme programı yokken yapılabilir. 
PJ tuşuna basınız. 
Ekranda sadece saat ve flaşlayan el ikonu görünür. 
Ekranda saat ve dakika arasında iki nokta flaşlamaya başlar,+ İle saati 
İleri,- İle saati geriye doğru ayarlayabilirsiniz.Bu tuşlara uzun basış, saati 
daha hızlı değiştirecektir. 

IB 3029 
ö 0000 eo 
f) Süt ayan mauna Miriz. 
2) ven - tuşlan gati 
ayarlayınc. 
12:00 
Alarm işaretini 
programlamak 
için kullanınız 
Pişirme 
zamanını 
programlamak 
için kullanınız. 
Pişirmenin sona 
erme zamanı ve fırının 
durma zamanını 
programlamak 
İçin kullanınız, 

1930 

fil 
3) 5 saniye ekran 
*bitlenecektir. 
Ekrandaki rakamları 
büyütmek 
ve küçültmek için 
ekran parlaklığını, 
alarm ve ses 
şiddetini 
ayar arnak İçin 
kullanınız, 
Programlamaya 
gerek olmadığı ve 
seçilen çalışma 
şeklinin 
başlatılması İçin 
kullanınız, 

ALARM SÜRE AYARI 
Bu fonksiyon ile ayarladığınız süre kadar sonra saatinizin alarmının 
çalmasını sağlayabilirsiniz. 
0:00 _ 0:05_ 1930' 
I)Alarmsüreayanmodtmu 214 vep-tuşlanilesüreyj 3)Bireçsaniyesonraekzn 
*niz 
giriniz. (örnek : 5 Ğkjka) 
Not : Alarmın çalmasına ne kadar kaldığı " a " tuşuna basılarak ekranda görülebilir, 
Ayarlanan süre dolduğunda alarm çalmaya başlar. Herhangi bir tuşa 
basarak çalmakta olan alarmı susturabilirsiniz. 
ALARM SES ŞİDDETİ AYARI 
Fırınınızın 3 seviyeli alarm ses ayarını — tuşuna basarak seçebilirsiniz. 
Tuşa her basışta alarm ses şiddetini değiştirebilirsiniz. 
Not : Fabrika çıkışı, alarm ses şiddeti en yüksek seviyedir. Şebeke elektriğinin kesilmesi 
halinde, eğer alarm ses şiddeti değiştirilmişse, tekrar fabrika çıkışı ayara dönecektir. 
EKRAN PARLAKLIK AYARI 
Fırınınızın 3 seviyeli ekran parlaklık ayarını -4- tuşuna basarak 
seçebilirsiniz. Tuşa her basışta ekran aydınlık ayarı değişecektir, 
Not : Fabrika çıkışı ekran, en parlak seviyededir, Şebeke elektriğinin kesilmesi halinde, 
eğer ekran parlaklığı seiyesi değiştirilmişse, tekrar fabrika çıkışl ayara dönecektir. 
ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE 
Şebeke elektriğinin kesilmesi halinde, fırınınız emniyet açısından devre 
dışı kalacaktır. Bu durum ekrandaki el ikonunun yanıp sönmesi ile ifade 
edilir. 
Bu konumda yürürlükte Olan bir pişirme programı varsa da silinmiş 
olacaktır.Ekranda saat 12:00 gözükür,saatin ayarlanması gerekecektir. 
Önce tuşuna basarak fırını devreye alınız. Daha sonra ikinci kezd 
tuşuna basarak saatinizi ayarlayabilirsiniz.(Bkz.Saat ayarı) 
Yanıp sönen ” el İkonu fırının devre dişl olduğunu ve normal konuma 
geçmek İçin tuşuna basmanız gerektiğini ifade eder 
ALARM SÜRE AYARI 
Bu fonksiyon İle ayarladığınız süre kadar sonra saatinizin alarmının 
çalmasını sağlayabilirsiniz. 
[1:00 _ [1:05_ 
) o o oo o o ooo op 0000 
1) Alarmsüreayanmodunu 2)' veba tuşlan ile süreyi 3)Birkaçsaniyesonraekran 
seçiniz 
giriniz. (örnek ; 5 dakika) 
Not : Alarmın çalmasına ne kadar kaldığı "O" tuşuna basılarak ekranda görülebilir. 
Ayarlanan süre dolduğunda alarm çalmaya başlar. Herhangi bir tuşa 
basarak çalmakta olan alarmı susturabilirsiniz. 
ALARM SES ŞİDDETİ AYARI 
Fırınınızın 3 seviyeli alarm ses ayarını — tuşuna basarak seçebilirsiniz. 
Tuşa her basışta alarm ses şiddetini değiştirebilirsiniz. 
Not : Fabrika çıkışı, alarm ses şiddeti en yüksek seviyedir. Şebeke elektriğinin kesilmesi 
halinde, eğer alarm ses şiddeti değiştirilmişse, tekrar fabrika çıkışı ayara dönecektir. 
EKRAN PARLAKLIK AYARI 
Fırınınızın 3 seviyeli ekran parlaklık ayarını 
tuşuna basarak 
seçebilirsiniz. Tuşa her basışta ekran aydınlık ayarı değişecektir. 
Not : Fabrika çıkışl ekran, en parlak seviyededir, Şebeke elektriğinin kesilmesi halinde, 
eğer ekran parlaklığı seiyesi değiştirilmişse, tekrar fabrika çıkışı ayara dönecektir. 
ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE 
Şebeke elektriğinin kesilmesi halinde, fırınınız emniyet açısından devre 
dış kalacaktır. Bu durum ekrandaki el ikonunun yanıp sönmesi ile ifade 
edilir. 
Bu konumda yürürlükte Olan bir pişirme programı varsa da silinmiş 
Olacaktır.Ekranda saat 12:00 gözükür,saatjn ayarlanması gerekecektir. 
Önce U] tuşuna basarak fırını devreye alınız. Daha sonra ikinci kez y] 
tuşuna basarak saatinizi ayarlayabilirsiniz. (Bkz.Saat ayarı) 
Yanıp sönen " el İkonu " fırının devre dışı olduğunu ve normal konuma 
geçmek için ' ' tuşuna basmanız gerektiğini ifade eder