Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 1. sayfa 1 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 2. sayfa 2 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 3. sayfa 3 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 4. sayfa 4 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 5. sayfa 5 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 6. sayfa 6 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 7. sayfa 7 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 8. sayfa 8 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 9. sayfa 9 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 10. sayfa 10 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 11. sayfa 11 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 12. sayfa 12 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 13. sayfa 13 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 14. sayfa 14 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 15. sayfa 15 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 16. sayfa 16 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 17. sayfa 17 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 18. sayfa 18 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 19. sayfa 19 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 20. sayfa 20 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 21. sayfa 21 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 22. sayfa 22 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 23. sayfa 23 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 24. sayfa 24 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 25. sayfa 25 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 26. sayfa 26 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 27. sayfa 27 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 28. sayfa 28


Sanyo SPW-TDR254GXH56B Klima

                      Tufllar›n Adlar› ve ‹fllevleri (devam›)


I: FLAP tuflu             1. Hava üfleme yönünü belli bir açiya ayarlamak için bu tuşu kullanin. 
                     Hava üfleme yönü, uzaktan kumanda üzerinde görüntülenir.
                            Çalişma konumu              Hava üfleme yönü ayarlamasi sayisi
                       (SOĞUTMA) veya      (NEM ALMA)                 3
                       (ISITMA) veya       (FAN)                    5
                       (OTOMAT‹K)
                         Soğutma konumu:                          3
                         Isitma konumu :                          5
           D‹KKAT     » So¤utma veya nem alma s›ras›nda, flaplar afla¤› konumuna ayarlanm›flsa yo¤uflma
                     oluflur ve deli¤in etraf›nda damlamalar meydana gelebilir.
                   » Flap› elinizle hareket ettirmeyin.
             NOT     Bu özellik, sadece X, LD, S, T ve K modellerinde bulunmaktadir.
           (SALINIM)    2. Hava üfleme yönünü otomatik olarak yukari ve aşaği salinim konumuna ayarlamak için bu 
                     tuşu kullanin.
                     Göstergedeki     simgesi kayboluncaya kadar bu tuşa birkaç kez basin.
                   Sal›n›m ifllemini durdurmak için
                   Flapi istenilen konumda durdurmak için, flap salinim işlemi sirasinda FLAP tuşuna tekrar ba- 
                   sin. Ardindan hava üfleme, FLAP tuşuna tekrar basilarak üst konumdan ayarlanabilir.
                   Sal›n›m ifllemi durdu¤unda görünen gösterge
                      Fan ve ›s›tma         So¤utma ve nem alma
                   Soğutma ve nem alma işlemi sirasinda, flap aşaği konumda durmaz. Salinim işlemi sirasinda 
                   flap aşaği konumda dursa bile, üstten üçüncü konuma gelinceye kadar durmaz.

             NOT     Bu özellik, sadece X, LD, S, T ve K modellerinde bulunmaktadir.
J: ZAMANLAYICI AYAR tuflu       Cihaz çalişirken zamanlayici ayarlari arasinda geçiş yapmak için bu tuşu kullanin.
     (KAPANMA zamanlay›c›s›)       Klima, ayarlanan sürenin sonunda durur.
 (Çevrimli KAPANMA zamanlay›c›s›)         Klima, her zaman ayarlanan sürenin sonunda durur. 
      (AÇILMA zamanlay›c›s›)      Klima, ayarlanan sürenin sonunda çalişir.
K: Zaman ayar tufllar›           Bu tuşa basarak zamani artirin. 
                      Bu tuşa basarak zamani azaltin.
L: AYAR tuflu             Zamanlayici ayarlamasini yapmak için bu tuşu kullanin.
M: S‹LME tuflu            Zamanlayici ayarlamasini sifirlamak için bu tuşu kullanin.
N: HAVALANDIRMA tuflu         Bu, bir havalandirma fani (piyasada mevcut) bağlandiğinda kullanilir. VENTILATION tuşuna 
                   basilmasi, fani açar ve kapatir. Klima açilip kapatildiğinda da havalandirma fani açilip kapa-
                   nir. (Havalandirma fani kullanildiğinda, uzaktan kumanda göstergesinde “         ” görünür.)
                   » VENTILATION tuşuna basildiğinda uzaktan kumanda göstergesinde “ø” görünürse, hava-
                     landirma fani bağmamiştir.

O: Uzaktan kumanda sen-        Normalde, sicakliği algilamak için iç ünite sicaklik sensörü kullanilir. 
  sörü               Ancak, uzaktan kumanda çevresindeki sicakliğin algilanmasi da mümkündür. 
                   Detayli bilgi için cihazi satin almiş olduğunuz bayi ile temas kurun. 
                   (Grup kontrolünü kullanirken ayarlamayin.)
                   1) Bir grup kontrol* sisteminde iki uzaktan kumanda kullanildiğinda,
                     a) herhangi bir uzaktan kumandadaki en son basilan tuş etkilidir.
                     b) ana uzaktan kumanda veya yardimci uzaktan kumanda zamanlayiciyi ayarlayabilir. 
                       * Grup kontrolü, bir uzaktan kumanda ile maksimum 8 iç ünitenin ayni anda kontrol
                        edilmesi anlamina gelir.
                   2) Zamanlayici modunda elektrik kesintisi meydana geldiğinde, kesintinin meydana geldiği nokta 
                     hafizaya alinir.
                     Elektrik yeniden geldiğinde, zamanlayici kaldiği yerden saymaya devam eder.
16