Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 1. sayfa 1 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 2. sayfa 2 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 3. sayfa 3 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 4. sayfa 4 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 5. sayfa 5 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 6. sayfa 6 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 7. sayfa 7 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 8. sayfa 8 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 9. sayfa 9 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 10. sayfa 10 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 11. sayfa 11 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 12. sayfa 12 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 13. sayfa 13 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 14. sayfa 14 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 15. sayfa 15 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 16. sayfa 16 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 17. sayfa 17 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 18. sayfa 18 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 19. sayfa 19 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 20. sayfa 20 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 21. sayfa 21 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 22. sayfa 22 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 23. sayfa 23 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 24. sayfa 24 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 25. sayfa 25 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 26. sayfa 26 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 27. sayfa 27 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 28. sayfa 28


Sanyo SPW-TDR254GXH56B Klima

                 Adres Ayarlar› (devam›)
Kablosuz uzak- 
tan kumanda ad- 
res göstergeleriX tipi      * Çalişma alanindaki                       1, 2 ve 3 konumlarinda düğmeyi so- 
Sinyal alicisindaki adres düğmesi her-                       la ayarlayin; 4, 5 ve 6 konumlarinda 
adres düğmesinin  hangi bir konuma                        ise düğmeyi sağa ayarlayin.
konumu (iç ünitenin ayarlanabilir.
içinde)


T tipi      * Çalişma alanindaki                       1, 2 ve 3 konumlarinda düğmeyi so- 
Sinyal alicisindaki adres düğmesi her-                       la ayarlayin; 4, 5 ve 6 konumlarinda 
adres düğmesinin  hangi bir konuma                        ise düğmeyi sağa ayarlayin.
konumu (iç ünitenin ayarlanabilir.
içinde)

K tipi      * Çalişma alanindaki
Adres düğmesinin  adres düğmesi her- 
konumu (iç ünitenin hangi bir konuma 
içinde)       ayarlanabilir.                                          1, 2 ve 3 konumlarinda düğmeyi yu- 
                                          kari (1) ayarlayin; 4, 5 ve 6 konum- 
                                          larinda ise düğmeyi aşaği (AÇIK) 
                                          ayarlayin.

S, LD tipi    * Çalişma alanindaki                       1, 2 ve 3 konumlarinda düğmeyi so- 
Çalişma alanindaki adres düğmesi her-                       la ayarlayin; 4, 5 ve 6 konumlarinda 
adres düğmesinin  hangi bir konuma                        ise düğmeyi sağa ayarlayin.
konumu (iç ünitenin ayarlanabilir.
içinde)
AD, U, D, F, FM  * Çalişma alanindaki                       1, 2 ve 3 konumlarinda düğmeyi so- 
tipi        adres düğmesi her-                       la ayarlayin; 4, 5 ve 6 konumlarinda 
Sinyal alicisindaki hangi bir konuma                        ise düğmeyi sağa ayarlayin.
adres düğmesinin  ayarlanabilir.
konumu

                                                        11