Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 1. sayfa 1 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 2. sayfa 2 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 3. sayfa 3 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 4. sayfa 4 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 5. sayfa 5 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 6. sayfa 6 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 7. sayfa 7 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 8. sayfa 8 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 9. sayfa 9 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 10. sayfa 10 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 11. sayfa 11 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 12. sayfa 12 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 13. sayfa 13 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 14. sayfa 14 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 15. sayfa 15 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 16. sayfa 16 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 17. sayfa 17 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 18. sayfa 18 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 19. sayfa 19 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 20. sayfa 20 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 21. sayfa 21 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 22. sayfa 22 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 23. sayfa 23 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 24. sayfa 24 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 25. sayfa 25 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 26. sayfa 26 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 27. sayfa 27 Sanyo Klima SPW-TDR254GXH56B 28. sayfa 28


Sanyo SPW-TDR254GXH56B Klima

             Tufllar›n Adlar› ve ‹fllevleri (devam›)O: Uzaktan kumanda   Sensör tuşu kullanilarak uzaktan kumanda konumu seçildiğinde bu sensör, uzaktan kuman- 
 sensörü       danin çevresindeki sicakliği algilar.
P: S‹LME tuflu (TÜMÜNÜ Kablosuz uzaktan kumandayi çalişma öncesi konuma ayarlar. Bu, piller değiştirildikten sonra 
 S‹L)        veya sürgülü düğme ayari değiştirildiğinde kullanilir.
Q: Sürgülü düğme    Bu düğme, iç ünitenin çalişma konumunu ve flaplari ayarlamak içindir.


        NOT  » Kablosuz uzaktan kumanda beş dakikalik araliklarla klimaya düzenli olarak sicaklik sinyali 
             gönderir. Kablosuz uzaktan kumandanin kaybolmasi veya başka bir nedenden dolayi kablo- 
             suz uzaktan kumandadan en az 10 dakika kadar sinyal göndermezse, klima iç ünitedeki si- 
             caklik sensörüne geçecek ve buna göre oda sicakliğini ayarlayacaktir. Bu tip durumlarda, 
             kablosuz uzaktan kumanda çevresindeki sicaklik, klima konumunda algilanan sicakliktan 
             farkli olabilir.

           » Düşük fan hizi seçildiğinde ve klima 10°C’den düşük bir diş sicaklikta soğutma işlemindey- 
             ken, klima otomatik olarak orta fan hizina geçerek donmayi önler.
6