Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S5000 Digital Fotoğraf Makinası

       saniye seçenekleri kullanılabilir_Seri çekimin kullanılması
Seri çekim modunu seçmek için Sür butonuna basın.

                         Fotoraf modlannın çoğunda, Istediğiniz seçeneğe gelmek ıçin 

                         Sür butomına üst üste basabilirsiniz.                         Odaklamak ve pozu ayarlamak için Obtüratür butonuna yarıya 

                         kadar basın_                         Fotoğraf çekmek ıçin Obtiiratör butonuna sonuna kadar basın 

                         ve butonu besili tutun.                    Sur Fotoğraf makinesi, Obtijratör butonunu bıraktağınızela, 

                         fotoğraflar çekildiğinde veya saklama alanı kalmadağında, 

                         fotoğraf çekirnini durdurur.                         NOT: Hızlı görüntüleme sırasmda, seri çekiındeki tüm 

                                fotoğrafları silebilirsiniz. Belirli fotoğrafları silmek için 

                                İnceleme modunu kullanın (Uz. Fotoğraf ve videolann 

                                silinmesi}_ Sen çekim 0,5 saniyeden uzun obttirator 

                                hızlarında kullanılamaz_ (Obtiırator hı7ıııı ayarlamak için 

                                bkz. P, A, S veya M modu ayarlarının değiştirilmesi.)
Mod      Simge      Açıklama                                               Amaç

İlk Seri    19       Obtüratbr butonuna basıldığında, fotoğraf makinesi 3                         Beklenen bir olayın 
Çekim             taneye kadar fotoğraf çeker.                                     yakalanması Omek: 
                                                                   Vuruşunu yapan bir golfçü.

Son              ObtüratOr butonuna basıldığında, fotoğraf makinesi 30                         Ne zaman gerçekleşeceği 
Seri           11  taneye kadar fotoğraf çeker. Obturatör butonu                             tam olarak bilinmeyen bir 
Çekim             bırak ildığ inda, sadece son 5 fotoğraf kaydedilir.                          olayın yakalanması_ örnek: 

                _   _  _ .  _   _ .  _ .       .. .                         Doğumgünü pastasındaki


Panoramik fotoğ aflann çekimi
3 taneye kadar fotoğrafı panoramik bir manzara oluşturacak biçimde "birleştirmek" için panoramayı kullanın.

NOT: Tek tek fotoğraflar, panorarna çekim birleştirme işleminden önce iptal edilse bile kaydedilmez. 
      Fotoğraf boyutu her fotoğraf için ayarlanır. Pozlama Değeri, Beyaz Ayarı, Pozlama Ölçümü, AF Alanı, 
     AF Denetimi, Renk Modu ve Netlik ilk fotoğraf sırasında ayarlanır. Flaş Kapalı'ya ayarlanır) 
     Panoramik fotoğraflar çekerken otomatik Zarrl3nlayıelyı (2 ve 10 saniyelik gecikmeler) kullanabilirsiniz. 
     Otomatik zaman layi ci yla fotoğraf çekimi.

    1. Fotoğraf makinesini lripoda veya düz bi yüzeye yerleşdrin. Mod kadranı nı Panorama 
        seçeneğine getirin.
    2_ Panorama Sol-Sağ veya Panorama Sağ-Sol (istediğiniz yöne bağlı olarak) seçeneklerinden birinin

        üzerine gelmek için İkoklara basın ve ardından OK (Tamam) butonuna basın.
    3. Ilk fotoğrafı çekin.


        Hızlı görrifitülernelen sonra, LCD ekranda ilk fotoğrafın bir k!smiyia bfflikte canll gön3nCrıne geçıTrr


    4. İkinci fotoğrafı oluşturun. Yeni fotoğrafın önceki fotoğraftan gelen kısmı kaplaması na dikkat edin. 
        (Fotoğrafların tümünü silmek ve yeniden çekmek için Delete (Sil) butonuna basabılırsınız.) 
    5_ Yalnızca iki fotoğraf çekiyorsanız, bunları birleştirrnek için OK (Tamam) butonuna basın.


        3 fotoğraf çeki/diken sonra, fotoğraflar otornafik birfeşlinirir.