Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S5000 Digital Fotoğraf Makinası

 1. Review (inceleme) butonuna basın ve ardından istediğiniz fotoğrafı bulmak için 4/1`oklara basın.
 2. Menu (Menü) butonuna basın ve ardından Düzenle sekmesinin üzerine gelmek için 41 oklara 
  basın.
 3. Perfect Touch tek. seç eneğinin üzerine gelmek için ii.tv'oklara basın. OK (Tamam) butonuna 
  basın.

  Geliştirme, ikiye bürünmüş bir ekranda görüntılıenir. Fogoğrafin diğer kisınılannı görüntülernek için 
  4111,'oklara basar.

 4. OK (Tamam) butonuna basın. Geliştirilmiş fotoğrafı orijinal fotoğrafın üzerine veya yeni bir fotoğraf 
  olarak kaydetmek için ekrandaki mesajlan izleyin.

NOT: önceden geliştirilmiş fotoğrafları, panorama fotoğraflan veya videolan gektiremezsiniz.


 • Menüden çıkmak için Menu {Menü) butonuna basın_

Videolarin düzenlenmesi
Videodan fotoğraf oluşturulması

Videodan tek bir kare seçebilir ve ardından baskı için uygun bir fotoğraf elde edebilirsiniz.         Review (inceleme") butonuna basın ve ardından istediğiniz videoyu 
         bulmak için 4»oklara basın.

         Menu (Menü) butonu na bas ı n ve ardından Düzenle 
I I       sekmesinin üzerine gelmek için 4/ Ill'eklara basın.
Video Fotoğraf
         Fotoğraf Yapan üzerine gelmek için ilkbroklara basın ve ardından 
         OK (Tamam) butonuna basın.


         Videoyu oynatmak için koka basın. (Duraklatrnak için OK 
         (Tamam} butonuna basın). Video kareleri arasında gezinnıek için
         41/Moklara basın_

         Video karesini seçmek için OK (Tamam) butonuna basın ve 
         ardından r oka basın_

         Ekrandaki mesajlan izleyin.

         Bir fotoğraf ofuşturı.Liur. (Orijinal video korunur.)

          •  Menüden çıkmak için Menu (Menü) butonuna 
          basın_Videonun kırpılması

Videonun başındaki veya sonundaki istemediğiniz bir kısmı silebilırsınız.

        Review (inceleme) butonuna basın ve ardından istediğiniz videoyu 
        bulmak için 1,1oklara basın

        Menu (Menü) butonuna basın ve ardından Vıdeoyu Düzenle'nin üzerine 
        gelmek için 41/1 akkiroklara basın. OK (Tamam) butonuna basın.