Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S5000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S5000 Digital Fotoğraf Makinası

                     4. Kırp'ı seçin ve OK (Tamam) butonuna basın_ 

[-[1 ıımılk             ındaki mesajlan izleyin.
                  Video kupffir. (Videoyu yeni bir video olarak veya orijinaknin üzerine 
  Video     Kırpılrnış video.)kaydedebifirsIniz)
                     Menüden çıkmak için Menu (Menü) butonuna basın  Yer işaretleri koyulması


                        Review (inçaieme) butonuna basın ve ardından 
  ıııı•ııııııııı                istediğinizvideoyu bulmak için ii aklara basın.

                       2. Menu {Menü) butonuna basın ve ardından Düzerııe
                         sekmesinin üzerine gelmek iç-in     dklara basın.
                         Yer işaretrnWi üzerine gelin ve OK (tamam) 
                         butonuna basın.


                       3. Yer işaretleri eklemek için ' oka basın. Yer
                         işaretlerini eklemeyi lamarnladığınrcda .411k.uka 
                         basın. En fazla 9 tane ver işareti ekleyebilirsiniz.

                           • MenUden çıkmak için Menu (Menü) butonuna 
                            basın.
 Yer işaretlerinin kullanılması


                      1. Review (inceleme) butonuna basın ve ardından 
                        istediğiniz Meoyı..ı bulmak için 1/1 oklara basm.


                      2. Videoyu oynatrnak için 011. oka basın. Ilk yer 
                        işaretine atlamak lçln video oynarken ii oklan 4 
                        saniye basdı tutun.

                          • ilk yer işareline atladıktan sonra, diğer yer 
                            işaretrerine atlamak Için ii oklara basın.

                          • Yer işaretli tüm kareleri görmek içen &on) 
                            geniş aşı ON) butonuna basın. Normal 
                            görünüme geri dönmek-için Telefot (T) 
                            butonuna basın.