Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13102-01 TR 20. sayfa 20


Termikel 13102-01 TR Solo Fırın

 
BÖLÜM 8 

BAKIM VE TEMİZLİK 

Fırınınızın Temizlenmesi 
I. Temizliğe başlamadan önce, akım fişini prizden çekiniz. Fırın sıcak ise, 
soğuması için bekleyiniz, 
2. Emaye veya boyalı yüzeyleri çizen maddeler kullanmayınız. Kremler veya sert 
malzemeler içermeyen temizlik maddeleri kullanınız. 
3. Fırının üzerine saçılan sıvılar yandıkları zaman emaye yüzeylere zarar 
verebilirler. Saçılan sıvıları vakit kaybetmeden temizleyiniz. 
4. Kontrol panosunu temizlerken aşındırıcı temizleme maddeleri kullanmayınız, 
5. Fırın sıcakken asla cama su damlatmayınız ve dokunmayınız. 
6. Fırının gaz levhasını ve kapaklarını çıkarınız. Sabunlu su ile yıkayıp çalkalayınız. 
Fırınınızın İç Kısmının Temizlenmesi 
• Temizlemeye başlamadan önce cihazın fişini prizden çekiniz ve cihazı soğumaya 
bırakınız. Tepsileri ve ızgarayı çıkarınız. İç kısımları sabunlu şu İle ıslatılmış bezle 
siliniz. Ardından ıslak bezle siliniz ve kurulayınız. 
• Fırının içindeki emaye yüzeyin temizlenmesi için en uygun zaman, halen sıcak 
olduğu zamandır. 
• Kuru ve toz temizleme maddeleri kullanmayınız. Cam yüzeyleri cam temizleme 
maddeleri ile temizleyiniz. 
• Fırının İç kısmını temizlerken sert fırçalar, bulaşık teli veya bıçak gibi keskin 
aletler kullanmayınız. 
• Ön cam kapağı, tornavida İle, tespit edici parçaların vidalarını çıkararak, sökünüz 
ve iç camı çıkarınız, temizleyiniz ve durulayınız. İç camı kuruladıktan sonra uygun 
şekilde yalıtım contasını yerine oturtunuz ve camı tekrar yerine takınız. 

-14- 

BÖLÜM 8 

BAKIM VE TEMİZLİK 

Fırınınızın Temizlenmesi 
I. Temizliğe başlamadan Önce, akım fişini prizden çekiniz. Fırın sıcak İşe, 
soğuması için bekleyiniz. 
2. Emaye veya boyalı yüzeyleri çizen maddeler kullanmayınız. Kremler veya sert 
malzemeler içermeyen temizlik maddeleri kullanınız. 
3. Fırının üzerine saçılan sıvılar yandıkları zaman emaye yüzeylere zarar 
verebilirler. Saçılan sıvıları vakit kaybetmeden temizleyiniz. 
4. Kontrol panosunu temizlerken aşındırıcı temizleme maddeleri kullanmayınız. 
5. Fırın sıcakken asla cama su damlatmayınız ve dokunmayınız. 
6. Fırının gaz levhasını ve kapaklarını çıkarınız. Sabunlu su ile yıkayıp çalkalayınız. 
Fırınınızın İç Kısmının Temizlenmesi 
• Temizlemeye başlamadan Önce cihazın fişini prizden çekiniz ve cihazı soğumaya 
bırakınız. Tepsileri ve ızgarayı çıkarınız. İç kısımları sabunlu şu İle ıslatılmış bezle 
siliniz. Ardından ıslak bezle siliniz ve kurulayınız. 
• Fırının İçindeki emaye yüzeyin temizlenmesi İçin en uygun zaman, halen sıcak 
Olduğu zamandır. 
• Kuru ve toz temizleme maddeleri kullanmayınız. Cam yüzeyleri cam temizleme 
maddeleri ile temizleyiniz. 
• Fırının iç kısmını temizlerken sert fırçalar, bulaşık teli veya bıçak gibi keskin 
aletler kullanmayınız. 
• Ön cam kapağı, tomavida ile, tespit edici parçaların vidalarını çıkararak, sökünüz 
ve İç Camı çıkarınız, temizleyiniz ve durulayınız, İç camı kuruladıktan sonra uygun 
şekilde yalıtım contasını yerine oturtunuz ve camı tekrar yerine takınız, 
-14- 

Hotplatelerin Temizlenmesi: 
Ocağı temizlemeye başlamadan Önce elektrik bağlantısının kesik 
olduğundan emin olunuz.Lütfen alt tarafa pürüzlü kaplar 
kullanmayınız.Ocağın üstünü çizebilirler. Pişirme kaplarını kullanmadan 
önce,altlarının kuru ve temiz olduğuna dikkat ediniz.Pişirme kaplarının 
taban çapı ocağın pişirme yüzeyinin çapının aynı olmalıdır.Pişirme 
kabının tabanı soğukken biraz İç bükey olmalıdır.Bu iç bükey taban 
ısıtıldığı zaman,ocak yüzeyi İle temasta Olan yüzeyi genişleyerek 
büyür.Böylece ocaktan kaba azami ISI aktarılması sağlanmış 
olur.Emaye kaplar için en iyi taban kalınlığı 2-2 milimetredir. Sandaviç 
tipi paslanmaz çelik kaplar için4-6 mm lik taban kalınlığı tavsiye 
edilmektedir. Kap tabanın uygun şekilde olup olmadığını kontrol etmek 
için kap soğukken bu kolay kontrolü aşağıdaki şekilde yapaibilirsiniz. 
Kabı sağdaki tezgahın düz yüzeyi üzerine, kabın taban kısmı tam 
temas edecek şelilde koyunuz.Birkaç kağıt bandı kabın tabanı İle masa 
arasından geçiriniz.(Emaye lap İçin 5-10 kağıt bant, paslanmaz çelikten 
kap İçin 2-5 adet kağıt bant tavsiye edilmektedir.) 
Lütfen ocağı uygun bir sıvı temizleyici ve kağıt havlu ile sıcak iken 
temizleyiniz.Sonra nemli bir bezle siliniz ve temiz ve kuru bezle 
kurulayınız. 
Şekerin veya fazla şekerli yiyeceklerin ocak üzerine dökülmesi 
durumunda,yukarıda belirtilen 
usulü 
olarak ocağı 
uygun 
temizleyebilirsiniz.l_ütfen, aşındırıcı süngerleri, sinirlendirici kimyasal 
deterjanları hiçbir durumda fırın spreyi veya leke çıkarıcı olarak 
kullanmayınız. 
Hotplatelerin Temizlenmesi: 
Ocağı temizlemeye başlamadan önce elektrik bağlantısının kesik 
olduğundan emin olunuz.Lütfen alt 
tarafa pürüzlü kaplar 
kullanmayınız.Ocağın üstünü Çizebilirler. Pişirme kaplarını kullanmadan 
önce,altlarının kuru ve temiz olduğuna dikkat ediniz Pişirme kaplarının 
taban çapı ocağın pişirme yüzeyinin çapının aynı olmalıdır.Pişirme 
kabının tabanı soğukken biraz iç bükey olmalıdır.Bu iç bükey taban 
ısıtıldığı zaman,ocak yüzeyi ile temasta olan yüzeyi genişleyerek 
büyür.BöyIece ocaktan kaba azami ısı aktarılması sağlanmış 
olur.Emaye kaplar için en iyi taban kalınlığı 2-2 milimetredir. Sandaviç 
tipi paslanmaz çelik kaplar için4-6 mm lik taban kalınlığı tavsiye 
edilmektedir. Kap tabanın uygun şekilde olup olmadığını kontrol etmek 
İçin kap soğukken bu kolay kontrolü aşağıdaki şekilde yapaibilirsiniz. 
Kabı sağdaki tezgahın düz yüzeyi üzerine, kabın taban kısmı tam 
temas edecek şelilde koyunuz.Birkaç kağıt bandı kabın tabanı ile masa 
arasından geçiriniz.(Emaye lap için 5-10 kağıt bant, paslanmaz çelikten 
kap için 2-5 adet kağıt bant tavsiye edilmektedir.) 
Lütfen ocağı uygun bir sıvı temizleyici ve kağıt havlu İle sıcak İken 
temizleyiniz.S0nra nemli bir bezle siliniz ve temiz ve kuru bezle 
kurulayınız. 
Şekerin veya fazla şekerli yiyeceklerin ocak üzerine dökülmesi 
durumunda,yukarıda 
belirtilen 
usulü 
olarak ocağı 
uygun 
temizleyebilirsiniz.l-ütfen, aşındırıcı süngerleri, sinirlendirici kimyasal 
deterjanları hiçbir durumda fırın spreyi veya leke çıkarıcı olarak 
kullanmayınız.