Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 1. sayfa 1 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 2. sayfa 2 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 3. sayfa 3 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 4. sayfa 4 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 5. sayfa 5 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 6. sayfa 6 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 7. sayfa 7 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 8. sayfa 8 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 9. sayfa 9 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 10. sayfa 10 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 11. sayfa 11 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 12. sayfa 12 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 13. sayfa 13 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 14. sayfa 14 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 15. sayfa 15 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 16. sayfa 16 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 17. sayfa 17 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 18. sayfa 18 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 19. sayfa 19 Termikel Solo Fırın 13100-01 HF 20. sayfa 20


Termikel 13100-01 HF Solo Fırın

 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

GARANTİ ŞARTLARI 
Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
Malın bütün parçalan dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi 
kapsamındadır. 
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen 
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. 
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun 
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı 
veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. 
Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - 
üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özel- 
liklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır. 
Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça 
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin 
tamiri yapılacaktır. 
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi 
içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın dörtten fazla 
tekrarlanması veya farklı arızaların altıdan fazla meydana gelmesi veya 
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla 
olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı 
sürekli kılması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması 
Firmanın servis istasyonuna, servis istasyonunun mevcut olmaması 
halinde sırasıyla satıcı,ı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya 
imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin 
mümkün bulunmadığının belirlenmesi, 
durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, iadesi veya ayıp 
oranında bedel indirimi talep edebilir. 
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne 
başvurulabilir. 
Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

GARANTİ ŞARTLARI 
Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi 
kapsamındadır. 
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen 
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. 
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun 
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı 
veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. 
Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - 
üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özel- 
liklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır. 
Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça 
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin 
tamiri yapılacaktır. 
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi 
içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın dörtten fazla 
tekrarlanması veya farklı arızaların altıdan fazla meydana gelmesi veya 
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla 
olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı 
sürekli kılması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması 
- Firmanın servis istasyonuna, servis istasyonunun mevcut olmaması 
halinde sırasıyla satıcı,l bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya 
imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin 
mümkün bulunmadığının belirlenmesi, 
durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, iadesi veya ayıp 
oranında bedel indirimi talep edebilir. 
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne 
başvurulabilir. 
Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.