Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S7000 Digital Fotoğraf Makinası

Fotoğraf ve 3,-ideolarto televizyonda gdsterilmesi 
Fotoğraf ve videolann televizyonda giisterilmesi
Fotoğraflarıtvideolan televizyonda, bilgisayar rnoni-tönünde veya video girişi oları heıtiangi bir cihazda 
gıinktüreyebilirsiniz. Fotoğraf makinesini televizyona bağbrnak için bir AN kablosu kullanın (ayrı sablabilir). Televizyonunuzda gerçek HDP/ deneyimi yaşamak ıçin fotoğraf rnakinenizi NiKON EasyShare HDTV dock 
 cihazinatakın_ www_NIKON.comigo/hdlvdock adresini zryaret edin_
 Fatoğraflarınivideoların farklı yollarla görüntülenmesi 
 Küçük fotoğraflar halinde görüntüleme (çoklu gösterim)

  1. Review (Inceleme) butonuna basın.
  2. Fotoğraflann tek tek gösteriminden küçük fotoğrafların çoklu gösterimine geçmek için Zoom Geniş 
   Açı (W) butonuna basın.
  3. Fotoğraflann tek tek gösterimine dönmek için Telefoto (T) butonuna basın.
    o Birden fazla fotoğraf/video seçmek .için bkz. Birden fazla fotoğrafınlvideonun seçilmesi.
    o Inceleme'den çıkmak için Review (Inceleme) butonuna basın.

 Fotoğrafların tarih, Sık Kullanılan lar veya diğer etikete göre aranması
 Fotoğraf makinenizde veya kartınızda çok fazla fotoğraf varsa, bunları aynı anda sadece bazıları gözükecek 
 şekilde sıralayabilirsiniz. Fotoğrafları çekildikleri tarihe göre veya sık kullandanlar elikeli ya da kendi 
 oluşturduğunuz bir etiketle etiketledığınız fotoğraflannız varsa, etikefierine göre ayıldayabilirsiniz_ 
  1 . Review (Inceleme) butonuna ve ardından Menu (Menü) butonuna basın.
  2. Görüntüleme kriterrnin üzerine gelmek için A....te'cıkbra basın ve ardından OK (Tamam) butonuna 
   basın.
  3. Tümü (varsayılan), Tarih, Albüm veya Fotoğraf Saklarna'nin üzerine gelmek için 4•İ'voidara 
   basın ve ardından OK (Tamam) butonuna basın.
    o Bir tarih, albüm veya fotoğraf saklama konumunun üzerine gelmek için .ably ii oldara 
     basın ve ardından T butonuna basın. Listeye geri dönmek için W butonuna basın_
    o inceleme'den çıkmak için Review (Inceleme) butonuna basın_
    o Allaümler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fotoğratlannivideolann albümler için 
     etiketlenmesi.

   Fotoğraflar gkfır göstenm görtinCımCınde goninttflenlr. Fotoğ raflara bakmak oçın °Kara basın 
   Fotoğraf; tam ekran görirnWernek için Telefolo (1) bitıfohurıa basm. Çok lı) göstenrn goninurnıme 
   gen dönmek için Geniş Aç; (W) butonuna basın
    o inceleme'den çıkmak için Review (inceleme) butonuna basın. (Arama iptal edilir.)
    o Etiketler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fotoğraflann baskı için etiketlenmesi.

 Birden fazla fotoğraf/video seçmek için bkz. Birden fazla fotoğrafınivideonun seçilmesi