Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S7000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S7000 Digital Fotoğraf Makinası

                    4. Kırp'ı seçin ve OK (Tamam) bulonuna basın_ 

[-[1 ıımılk            adaki mesajlan izleyin.
                  Video kupffir. (Videoyu yeni bir video olarak veya orijinaknin üzerine 
  Video    Kırpılrnış video.)kaydedebifirsIniz)
                    Menüden çıkmak için Menu (Menü) butonuna basın Yer Işaretleri koyulrnası


                       Review (inçaieme) butonuna basın ve ardından 
         IISSFOSII F         istediğinizvideoyu bulmak için ii aklara basın.

                      2. Menu (Men)butonuna basın ve ardından Düzerııe
                       sekmesinin üzerine gelmek iç-in     dklara basın.
                       Yer işaretrnWi üzerine gelin ve OK (Tamam) 
                       butonuna basın.


                      3. Yeılşaretleri eklemek için v1P' oka basın. Yer
                       işaretlerini eklemeyi lamarnladığınrcda .411k.uka 
                       basın. En fazla 9 tane ver işareti ekleyebilirsiniz.

                          • MenUden çıkmak için Menu (Menü) butonuna 
                           basın.
 Yer işaretlerinin kullanılması


                     1. Review (inceleme) butonuna basın ve ardından 
                       istediğiniz Meoyı..ı bulmak için 1/1 oklara basm.


                     2. Videoyu oynatrnak için 1011. oka basın. Ilk yer 
                       işaretine atlamak lçln video oynarken ii oklan 4 
                       saniye basdı tutun.

                         • ilk yer işareline atladıktan sonra. diğer yer 
                           işaretrerine atlamak Için ii oklara basın.

                         • Yer işaretli tüm kareleri görmek iirı &on) 
                           geniş aşı ON) butonuna basın. Normal 
                           görünüme geri dönmek-için Telefot (T) 
                           butonuna basın.