Vestel Solo Fırın SEF 8401B 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8401B 56. sayfa 56


Vestel SEF 8401B Solo Fırın

 
Programlanabilir Saat 
Kullanımı 
(ŞEF 8312G - ŞEF 8312B - GURME 
9312KS - ŞEF 8402B - ŞEF 8402G - 
GURME 9422KB modelleri içindir. ) 
Saatin ayarlanması 

Sesli İkaz Zaman Ayarı 

Enzd 

Bu fonksiyon 
ayarlanan 
süre sonunda 
sesli ikaz al- 
mak için 
kullanılabilin 

MODE 

Fırını kullanma- 
ya başlamadan 
önce saat aya- 
rının yapılması 
gerekmektedir. 
verildikten sonra 

(A) sembolü ve ekrandaki 5 adet "O" yanıp 
sönmeye başlayacaktır. (+) ve 
(-) tuşlarına 
aynı anda basın. Ekranda 'IM-J' sembolü çı- 
kacaktır. Ayrıca ekranın ortasındaki nokta 
yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu nokta ya- 
nıp sönerken (+) ya da (-) tuşlarına basa- 
rak günün saatini ayarlayın. Ayar yaptıktan 
sonra noktanın devamlı yanması beklen- 
melidir. 
Fırına elektrik verildikten sonra (A) sembo- 
lü ve ekrandaki 3 adet sıfır yanıp sönerken 
fırın, kumanda düğmeleri kullanılarak çalış- 
tırılamaz. Saat ayarı için (+) ve (-) tuşlarına 
aynı anda basıldığında ekranda 'ISSI' 
sem- 
bolü çıkacaktır. Bu sembol ekranda görün- 
düğünde fırın kısmını manuel olarak çalış- 
tırabilirsiniz. Elektrikler kesildiğinde saat 
ayarı sıfırlanacağından saat ayarının tekrar 
yapılması gerekecektir. 

Ortadaki MODE tuşuna basın. Ekranda 
sembolü yanıp sönecektir. Ayrıca 3 adet 
sıfır görünecektir. Sembolü yanıp söner- 
ken (+) ve (-) tuşlarına basarak uyarılmak 
istenen zaman süresi ayarlanır. Ayarlama 
işlemi bittikten bir süre sonra ' ISSI sem 
bol devamlı yanar duruma geçecek- 
Sembolü devamlı yanar duruma 
tir. 
geçtiğinde, sesli ikaz zaman ayarı işlemi 
bitmiş olun 
0 ile 23.59 saat aralığında sesli ikaz za- 
man ayarı yapılabilir. 
Süre dolduğunda zamanlayıcı sesli ikaz 
verir ve sembolü ekranda yanıp söner. 
Herhangi bir tuşa basıldığında sesli ikaz 
durur ve 
sembolü ekrandan kaybo- 
lur. Sesli İkaz Zaman ayarı sadece uyarı 
amaçlıdır. Fırın bu fonksiyonda aktif du 
ruma geçmez. 

58