Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 1. sayfa 1 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 2. sayfa 2 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 3. sayfa 3 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 4. sayfa 4 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 5. sayfa 5 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 6. sayfa 6 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 7. sayfa 7 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 8. sayfa 8 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 9. sayfa 9 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 10. sayfa 10 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 11. sayfa 11 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 12. sayfa 12 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 13. sayfa 13 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 14. sayfa 14 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 15. sayfa 15 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 16. sayfa 16 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 17. sayfa 17 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 18. sayfa 18 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 19. sayfa 19 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 20. sayfa 20 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 21. sayfa 21 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 22. sayfa 22 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 23. sayfa 23 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 24. sayfa 24 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 25. sayfa 25 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 26. sayfa 26 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 27. sayfa 27 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 28. sayfa 28 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 29. sayfa 29 Sanyo Klima SAP-KRV254TKH 30. sayfa 30


Sanyo SAP-KRV254TKH Klima

                   Zamanlay›c› Ayarlamas›

              NOT    Aşağidaki açiklamalarda, uzaktan kumandanin ön alt tarafindaki sicaklik ve za- 
                    man göstergesi seçme tuşu için şu ayarlar kullanilmiştir.
                    • Sicaklik: °C
                    • Zaman: AM, PM
   1. Saatin ayarlanmas›       (Örnek) Saati gece 10:30’a ayarlamak için.

                           Kullan›m                  Simge

                    1. Zaman göstergesi yanip sönmüyorsa   Yalniz zaman göstergesi yanip söner.
                     CLOCK tuşuna bir kez basin.

                    2. PM 10:30 belirene kadar İleri Geri (~, Zaman 1 dakikalik artişlarla ayarlanabilir. 
                     ♦) tuşuna basin.            Tuşun basili tutulmasi zamani 10 
                                         dakikalik artişlarla hizli değiştirir.

                    3. CLOCK tuşuna tekrar basin.       Bu, saat ayarlamasini tamamlar.

   2. KAPANMA zaman›n›n      (Örnek) Klimayi gündüz saat 11:00’de kapatmak için
    ayarlanmas›

                    1. OFF TIME tuşuna bir kez basin.     Zamanlayici    göstergesi görünür ve
                                         KAPANMA saati belirir.

                    2. AM 11:00 belirene kadar İleri, Geri (~,Zamanlayici    göstergesi yanip söner.
                     ♦) tuşuna basin.            Süre 10 dakikalik artişlarla ayarlanabilir. 
                                         Tuşun basili tutulmasi zamani 10 dakikalik 
                                         artişlarla hizli ayarlar.

                    3. Birkaç saniye bekleyin ve ayarlama   Zamanlayici    göstergesi yanip sön-
                     tamamlanacaktir.            meyi durdurur ve saat görünür.
18