Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D5000 18 55 20. sayfa 20


Nikon D5000 18 55 Digital Fotoğraf Makinası

Fotoğraf ve 3,-ideolarto televizyonda gösterilmesi 
Fotoğraf ve videolann televizyonda gösterilmesi
Fotoğraflarıtvideolan televizyonda, bilgisayar rnoni-tönünde veya video girişi olan herhangi bir cihazda 
gıinktüreyebilirsiniz. Fotoğraf makinesini televizyona bağbrnak için bir AN kablosu kullanın (ayrı sablabilir). Televizyonunuzda gerçek HDTV deneyimi yaşamak için fotoğraf rnakinenizi NiKON EasyShare HDTV dock 
 cihazinatakın_ www_NIKON.comigo/hdlvdock adresini zryaret edin_
 Fatoğraflarınivideoların farklı yollarla görüntülenmesi 
 Küçük fotoğraflar halinde görüntüleme (çoklu gösterim)

  1. Review (Inceleme) butonuna basın.
  2. Fotoğraflann tek tek gösteriminden küçük fotoğrafların çoklu gösterimine geçmek için Zoom Geniş 
   Açı (W) butonuna basın.
  3. Fotoğraflann tek tek gösterimine dönmek için Telefoto (T) butonuna basın.
    o Birden fazla fotoğraf/video seçmek.için bkz. Birden fazla fotoğrafınlvideonun seçilmesi.
    o Inceleme'den çıkmak için Review (Inceleme) butonuna basın.

 Fotoğrafların tarih, Sık Kullanilanlar veya diğer etikete göre aranması
 Fotoğraf makinenizde veya kartınızda çok fazla fotoğraf varsa, bunları aynı anda sadece bazıları gözükecek 
 şekilde sıralayabilirsiniz. Fotoğrafları çekildikleri tarihe göre veya sık kullandanlar elikeli ya da kendi 
 oluşturduğunuz bir etiketle etiketledığınız fotoğraflannız varsa, etikefierine göre ayıldayabilirsiniz_
  1. Review (Inceleme) butonuna ve ardından Menu (Menü) butonuna basın.
  2. Görüntüleme kriterrnin üzerine gelmek için A....te'cıkbra basın ve ardından OK (Tamam) butonuna 
   basın.
  3. Tümü (varsayılan), Tarih, Albüm veya Fotoğraf Saklama'nın üzerine gelmek için 4•İ'voidara 
   basın ve ardından OK (Tamam) butonuna basın.
    o Bir tarih, albüm veya fotoğraf saklama konumunun üzerine gelmek için .ably ii oldara 
     basın ve ardından T butonuna basın. Listeye geri dönmek için W butonuna basın_
    o inceleme'den çıkmak için Review (Inceleme) butonuna basın_
    o Allaümler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fotoğratlannivideolann albümler için 
     etiketlenmesi.

   Fotoğraflar gkfır göstenm görtinCımCınde goninttflenlr Fotoğ rallara bakmak oçın °Kara basın 
   Fotoğraf; tam ekran görirnWernek için Telefoto (1) bitıfohurıa basan. Çoklı) göstenrn goninurnıme 
   geri dönmek için Geniş Aç; (W) butonuna basın
    o inceleme'den çıkmak için Review (inceleme) butonuna basın. (Arama iptal edilir.)
    o Etiketler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fotoğraflann baskı için etiketlenmesi.

 Birden fazla fotoğraf/video seçmek için bkz. Birden fazla fotoğrafınivideonun seçilmesi