Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3 X 21. sayfa 21


Nikon D3 X Digital Fotoğraf Makinası

Çekim-1- sekmesinin kullanılması

Ayarlara erişmek için 
Menu ()denli), "İeve            Seçenekler
OK (Tamam) butonuna 
basın

 Beyaz Ayarı
 Işık koşullarınızı seçip.      Otomatik (varsayılan) - beyaz ayarını otomatik düzeltir. Gen-el 
Sadece PASM ve Panorama        fotoğraf çekimi için idealdir.
modunda kullanılabilir.        Gün Işığı - doğal ışık altındaki fotoğraflar için.
                   Akkor Lamba Işığı -evde kullanılan ampullenn turuncu renk katkısını 
                   düzeltir. Akkor veya halojen lambalana aydınlatılan kapalı alanlarda 
                   flaşsız çekim için idealdir_
                    Floresan -floresan aydınlatmanın yeşil renk katkısını düzeltir. 
                    Floresan lambalarla aydınlatilan kapalı alanlarda flaşsız çekim için 
                   idealdir_
                   Açık Gölge - doğal ışık koşullarında gölgede kalan fotoğraflar için.
Yüz Algılama Çekimi 
Yüzler için odak önceliği     On 
istediğinizde kullanın_      Off

Pozlama eılçümü
Sahnenin belirli alanlanndaki ışık  Çoklu Model {varsayılan) - optimum pozlama sağlamak için sahnenin 
düzeyini değerlendirin.        tamamının ışık koşullannı değerlendirin. Genel fotoğraf çekimi için 
Sadece PASM ve Panorama        idealdir.
modunda kullanılabilir.        Merkez Ağırlık - v.zörde ortalanmış hedefin ışık koşullannı 
                   değerlendirin Arkadan aydınlatılmış hedefler için idealdir_
                   Nokta - ol çümün vizörde ortalanmış hedefin daha küçük bir alanına 
                   yağunlaşması dışında, Merkez Ağırlık seçeneğine benzer. Fotoğrafın 
                   belirli bir alanında tam pozlamaya gereksinim duyduğunuzda idealdir_ 
                   (Odak Alanı Seçilebilir Alada ayarlanmışsa, Pozlama ĞlIçümü noktası 
                   odak alanlyla birlikte hareket eder.)AF Alanı
Odakbmak için büyük veya       Çoklu Alan (varsayılan) - dengeli fotoğraf odaklaması için 5 alanı 
yoğunlaşmış bir alan         değerlendirin Genel fotoğraf çekimi için idealdir.
seçebilirsiniz.            Merkez Alan -vizörde ortalanmış küçük alanı değerlendirin Fotoğrafın 
Sadece PASM ve Panorama        belirli bir alanında hassas odaklamaya gereksinim duyduğunuzda 
modunda kullanılabilir.        idealdir.Poz Tarama Aralığı         kapalı
Poz tarama kullanılırken pozlama  +I- 0.3 EV 
değerleri arasındaki farkı seç in. +I- 0.7 EV 
Sadece PASM rnodunda        -Ft- 1.0 EV
kullanılabilirNetlik               'Yüksek
Fotoğrafın netliğini belirleyin.  Normal (varsayılan) 
Sadece PASM ve Panorama      Düşük
modunda kullanılabilir. Kırmızı Göz Ön Flaşı       Açık (varsayılan) -fotoğraf çekilmeden önce kırmızı göz fiaşı patlar.