Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 1. sayfa 1 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 2. sayfa 2 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 3. sayfa 3 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 4. sayfa 4 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 5. sayfa 5 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 6. sayfa 6 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 7. sayfa 7 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 8. sayfa 8 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 9. sayfa 9 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 10. sayfa 10 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 11. sayfa 11 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 12. sayfa 12 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 13. sayfa 13 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 14. sayfa 14 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 15. sayfa 15 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 16. sayfa 16 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 17. sayfa 17 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 18. sayfa 18 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 19. sayfa 19 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 20. sayfa 20 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 21. sayfa 21 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 22. sayfa 22 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 23. sayfa 23 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 24. sayfa 24 Motozeus Motosiklet MS125-2 MS125-2 25. sayfa 25
Motozeus MS125-2 MS125-2 Motosiklet

                                     T.C.
                      SANAYI VE TICARET BAKANLIĞI 
                             Sanayi Gene] Müdürlüğü
                                                                       Ek III
                            TİP ONAY BELGESI


2002/24/AT Yönetmeliğine göre bir araç tipinin:
   Tip onayı ')
   Tip onayı kapsamının genişletilmesi .H
   Tip ona-ı-rı ı‘eddedjlmesi
   Tip onayının geri çekilmesi 
ile ilgili bildirim.

Tip onay numarası                          37 A.İ.T.M./M.O.T.O.Y. 2008/0253/00
Kapsam genişletme nedeni

O. Genel
0.1 Markası (markaları) (imalâtçmın ticari adı)         : MOTOZEUS
0.2 Tipi                             : N1S125-2
0.2.1 Ticari adı (adları)                    : MS125-2
0.3   Araç üzerine isaretleninişse, tipin tanıtılması yöntemi: ETIKET ÜZERINDE
0.3.1 13u işaretin yeri                     : Sel, x:305, y:24, z:830
0.4   Kategorisi ıı                        3„ e
0.5 Araç imalâtçısının adı ve adresi               ADANUS MOTOR-MURAT SERIN
                                 Tepebağ Mah. Inönü Cad. 19.Sok. No.26 Seyhan/ADANA
0.5,1   Montaj tesisinin (tesisleril     ad: (adları) ve adresi (adresleri): ADANUS MOTOR-MURAT SERIN
                                 Karataş Yolu üzeri Şahinağa Köyü No.12 Yüreğir/ADANA
Buradaki imza sahibi, yukarıda tanımlanan ve yetkili kuruluşlar tarafından seçilmiş bir veya daha fazla temsili 
numunesi prototip olarak sunulmuş araç tipinin ekli bilgi doki1marındaki imalâtçı tariflerinin doğrultıQunu ve ekli 
deney sonuçlarının araç tipine uygun olduğunu belge ile gösterir.
Araç tipi, 2002/24/AT Yönetmeliğinin Ek I'indek-i çizelgede listelemniş ilgili bütün ayrı yönetmeliklerin (son olarak 
değiştirilen hâli ile) teknik şartlarını karşı la ma ktad r 'ic-arşı la mama ktadır
Onay vefilmiştir/reddedilmiştirlgeri çekilmıştif ı .
           ANKARA                                               10/06/2008


             (Yer)                                               (Tarih)


                                                 4.

Ekli belgeler:
Bilgi doküman!, Kısım 1 ve Kısım 2 (Ek Il)                          ZYP
Deney sonuçları (Ek VI1)                                    .4. k._
Uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişinin adı (kişileri   n [Bari) ve imzli.4iw\eği„(iifnn..led,ıi) ile şirket içindeki konumları.
Uygunluk belgesinin bir iirneği.                         •   '

 Uygulanmayarm
2 Yönetmeliğin 4 üneü maddesindeki smillandımaya göre.