Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 1. sayfa 1 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 2. sayfa 2 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 3. sayfa 3 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 4. sayfa 4 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 5. sayfa 5 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 6. sayfa 6 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 7. sayfa 7 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 8. sayfa 8 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 9. sayfa 9 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 10. sayfa 10 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 11. sayfa 11 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 12. sayfa 12 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 13. sayfa 13 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 14. sayfa 14 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 15. sayfa 15 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 16. sayfa 16 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 17. sayfa 17 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 18. sayfa 18 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 19. sayfa 19 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 20. sayfa 20 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 21. sayfa 21 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 22. sayfa 22 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 23. sayfa 23 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 24. sayfa 24 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 25. sayfa 25 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 26. sayfa 26 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 27. sayfa 27 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 28. sayfa 28 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 29. sayfa 29 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 30. sayfa 30 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 31. sayfa 31 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 32. sayfa 32 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 33. sayfa 33 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 34. sayfa 34 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 35. sayfa 35 Lg Çamaşır Makinesi F1236RDSA 36. sayfa 36
Lg F1236RDSA Çamaşır Makinesi

Çamaş›r Makinesi

KULLANMA KILAVUZU


F1236RDSA 
F1236RDSE
LG Tam Otomatik Çamaş›r Makinesi ald›ğ›n›z için 
teşekkür ederiz.
Lütfen güvenli kurulum, kullan›m ve bak›m bilgileri 
veren bu k›lavuzu dikkatle okuyunuz.
Gelecekte başvurmak üzere bu kitapç›ğ› saklay›n›z. 
Çamaş›r makinenizin model ve seri numaralar›n› 
kaydediniz.

      ÇA⁄RI MERKEZ‹ : 444 6 543 (LGE)