Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 1. sayfa 1 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 2. sayfa 2 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 3. sayfa 3 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 4. sayfa 4 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 5. sayfa 5 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 6. sayfa 6 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 7. sayfa 7 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 8. sayfa 8 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 9. sayfa 9 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 10. sayfa 10 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 11. sayfa 11 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 12. sayfa 12 Panasonics Fotokopi Makinesi DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM 13. sayfa 13
Panasonics DP-8020E-PS-PM DP-8020P-PS-PM Fotokopi Makinesi

                        Kullanım Kılavuzu

                   (Fotokopi Fonksiyonu için)

                        Dijital Fotokopi Sistemleri


                     Model No. DP-8020E-PS-PM

                          DP-8020P-PS-PM

                          DP-8016P-PS-PM

 İçindekiler


 Faydalı Ofis Fonksiyonları     2 Çalışma Tablosu          10
 Çoklu İş Tablosu          2  Hızlı Çalıştırma Çizelgesi   10
 Güvenlik Önlemleri         3   Kağıt Ekleme         10
 Önlemler              6 Arıza Giderme           11
  Güvenliğiniz İçin        6  Toner Şişesinin /Toner Atık Kabının
  Kurulum             8  Değiştirilmesi         12
  Sarf Malzemeler         8  Sıkışan Kağıdı Çıkarma     12
  Yasadışı Kopyalama        8  Kullanıcı Hata Kodları (U Kodu) 16
  Diğerleri            8  Sıkışma Hata Kodları (J Kodu)  17
  Kullanım             9


        Orijinal doküman(lar)ı ADF/
        i-ADF’nin üzerine yerleştirin   Kontrol Paneli üzerindeki her-
                         hangi bir Sert tufla basın.


        Orijinal dokümanı kopyala-    Sonraki adıma gidin
        ma plakasının üzerine yer- 
        leştirin (Kitap)

                         Sonraki adıma gidin (aşağı)
        Orijinal dokümanı kopyala- 
        ma plakasının üzerine yer- 
        leştirin (Sayfa)


                        “PS Türkiye için ürün eki göstergesidir.”Lütfen bu cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun ve bu 
kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın.

NOT: Bu Hızlı Kullanım Kılavuzundaki referans sayfa numaraları, CD’de 
   bulunan Kullanım Kılavuzundaki sayfa numaralarını belirtir (Fotoko- 
   pi & Ağ Tarama Fonksiyonları için).