Optoma Projektör EW775 1. sayfa 1 Optoma Projektör EW775 2. sayfa 2 Optoma Projektör EW775 3. sayfa 3 Optoma Projektör EW775 4. sayfa 4 Optoma Projektör EW775 5. sayfa 5 Optoma Projektör EW775 6. sayfa 6 Optoma Projektör EW775 7. sayfa 7 Optoma Projektör EW775 8. sayfa 8 Optoma Projektör EW775 9. sayfa 9 Optoma Projektör EW775 10. sayfa 10 Optoma Projektör EW775 11. sayfa 11 Optoma Projektör EW775 12. sayfa 12 Optoma Projektör EW775 13. sayfa 13 Optoma Projektör EW775 14. sayfa 14 Optoma Projektör EW775 15. sayfa 15 Optoma Projektör EW775 16. sayfa 16 Optoma Projektör EW775 17. sayfa 17 Optoma Projektör EW775 18. sayfa 18 Optoma Projektör EW775 19. sayfa 19 Optoma Projektör EW775 20. sayfa 20 Optoma Projektör EW775 21. sayfa 21 Optoma Projektör EW775 22. sayfa 22 Optoma Projektör EW775 23. sayfa 23 Optoma Projektör EW775 24. sayfa 24 Optoma Projektör EW775 25. sayfa 25 Optoma Projektör EW775 26. sayfa 26 Optoma Projektör EW775 27. sayfa 27 Optoma Projektör EW775 28. sayfa 28 Optoma Projektör EW775 29. sayfa 29 Optoma Projektör EW775 30. sayfa 30 Optoma Projektör EW775 31. sayfa 31 Optoma Projektör EW775 32. sayfa 32 Optoma Projektör EW775 33. sayfa 33 Optoma Projektör EW775 34. sayfa 34 Optoma Projektör EW775 35. sayfa 35 Optoma Projektör EW775 36. sayfa 36 Optoma Projektör EW775 37. sayfa 37 Optoma Projektör EW775 38. sayfa 38 Optoma Projektör EW775 39. sayfa 39 Optoma Projektör EW775 40. sayfa 40 Optoma Projektör EW775 41. sayfa 41 Optoma Projektör EW775 42. sayfa 42 Optoma Projektör EW775 43. sayfa 43 Optoma Projektör EW775 44. sayfa 44 Optoma Projektör EW775 45. sayfa 45 Optoma Projektör EW775 46. sayfa 46 Optoma Projektör EW775 47. sayfa 47 Optoma Projektör EW775 48. sayfa 48 Optoma Projektör EW775 49. sayfa 49 Optoma Projektör EW775 50. sayfa 50 Optoma Projektör EW775 51. sayfa 51 Optoma Projektör EW775 52. sayfa 52 Optoma Projektör EW775 53. sayfa 53 Optoma Projektör EW775 54. sayfa 54 Optoma Projektör EW775 55. sayfa 55 Optoma Projektör EW775 56. sayfa 56 Optoma Projektör EW775 57. sayfa 57 Optoma Projektör EW775 58. sayfa 58 Optoma Projektör EW775 59. sayfa 59 Optoma Projektör EW775 60. sayfa 60 Optoma Projektör EW775 61. sayfa 61 Optoma Projektör EW775 62. sayfa 62 Optoma Projektör EW775 63. sayfa 63 Optoma Projektör EW775 64. sayfa 64 Optoma Projektör EW775 65. sayfa 65 Optoma Projektör EW775 66. sayfa 66 Optoma Projektör EW775 67. sayfa 67 Optoma Projektör EW775 68. sayfa 68 Optoma Projektör EW775 69. sayfa 69 Optoma Projektör EW775 70. sayfa 70 Optoma Projektör EW775 71. sayfa 71 Optoma Projektör EW775 72. sayfa 72 Optoma Projektör EW775 73. sayfa 73 Optoma Projektör EW775 74. sayfa 74 Optoma Projektör EW775 75. sayfa 75 Optoma Projektör EW775 76. sayfa 76 Optoma Projektör EW775 77. sayfa 77 Optoma Projektör EW775 78. sayfa 78 Optoma Projektör EW775 79. sayfa 79 Optoma Projektör EW775 80. sayfa 80 Optoma Projektör EW775 81. sayfa 81 Optoma Projektör EW775 82. sayfa 82 Optoma Projektör EW775 83. sayfa 83 Optoma Projektör EW775 84. sayfa 84 Optoma Projektör EW775 85. sayfa 85 Optoma Projektör EW775 86. sayfa 86


Optoma EW775 Projektör

 
İçindekiler 

ullanım Hakkında Bilgi 
Güvenlik , 
B Sınıfı emisyon 2 
Önemli Güvenlik 2 
Göz Güvenliği Hakkında Uyarılar 6 
Ürünün 7 
Ambalaja Genel Bakış....... 
Ürüne Bakış 
Ana 9 
Kontrol 10 
Arkadan I 
Uzaktan 12 
urulum. 
13 
Projektörün 
Bilgisayara / Dizüstü Bilgisayara Bağlama. 
Video Kaynaklarına Bağlanınc 
İsteğe Bağlı Merceğin Çıkarılması ve Takılması . 
Mevcut Merceği Projektörden Çıkarma I 
Yeni Mercek 16 
Projektörü Açma ve Kapatma..... 
Projektörü 17 
Güvenlik kilidi etkinse, sayfa 43 daki Güvenlik Ayarı'na bakırı 
Projektörü Kapatma 
Uyarı Göstergesi 
Yansıtılan Görüntünün 
Projektörün Yüksekliğinin 20 
PureShiftKullanarak Yansıtılan Görüntü Konumunu 20 
Dikey görüntü konumunu ayarlama _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 
Yatay görüntü konumunu ayarlama 22 
PurcShİft Aralığı 22 
Zoom Odaklama Ayarı... 
Projeksiyon Görüntüsü Boyutunu Ayarlama , 
Projeksivon Görüntüsü Boyutunu Ayarlama 25 
uflanıcı . 
. 26 
Kontrol 26 
Uzaktan 27 
Ekran 
29 
Nasıl çalışır 
Menü , 
Görüntü . 
50 
LAN_RJ45....... 
. 58 
er 
Sorun Giderme/ Ekran Gösterge Menüsü Yardımı 58 
Görüntü 58 
Görüntünün kenarları _ _ _ _ _ _ _ _ 
HDMIS ve — 
LED Hata Kodu Mesajları. 
Ses Sorunları 68 
Lam[myı Değiştirme.. 
Projektörü Temizleme 71 
Merceği 71 
Projektör Kasasını Temizleme 
Uygunluk Modları 72 
RS232 Komutları . 
KS232 Protokolü işlev Listesi — 
Tavana 82 
Optoma Global Ofisleri 83 
Yönetmelik & Güvenlik 
Çalışma 86