Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 36. sayfa 36 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 37. sayfa 37 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 38. sayfa 38 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 39. sayfa 39 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 40. sayfa 40 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 41. sayfa 41 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 42. sayfa 42


Nikon D60 BODY 10.2MP SLR Digital Fotoğraf Makinası

NIKON D60 BODY 10.2MP SLR Menu'yu kullanma

Sonny Menü’yü görüntülemek için düğmesine basın. Bir seçimi 
vurgulamak için düğmelerini kullanın ardından düğmesine basın. 
Print (Yazdır) — Basılacak resimleri seçmenize ve kopya sayısını 
belirlemenize izin verir. Bkz. Yazdırmak için resim seçme sayfa 30. 
Buy Prints Online (Baskıları Çevrimiçi Satın Al) — Çevrimiçi bir baskı 
servisinden talepte bulunmak için resim belirtir. Bkz. Baskıları çevrimiçi 
satın alma sayfa 31.
Share Menu Setup (Paylaşım Menüsü Kurulumu) — Paylaşılacak adresler
ekler. Bkz. Fotoğraf makinesinde çevrimiçi adresler ayarlama sayfa 29.


Fotoğraf makinesinde çevrimiçi adresler ayarlama
Tercihinize bağlı olarak NIKON Menu menüsünde en çok 34 adres 
tanımlayabilirsiniz (tek e-posta adresleri veya grup dağıtım listesi gibi).
1. Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğunu doğrulayın.
2. Fotoğraf makinesini açın ve ardından düğmesine basın.
3. Share Menu Setup... (Paylaşım Menüsü 
Kurulumu... ) seçeneğini vurgulayın ardından 
düğmesine basın. Fotoğraf makinenizi 
bilgisayara makinenizle birlikte gelen USB 
kablosuyla bağlayın. Fotoğraf makinenizde 
adresleri belirlemek için Share (Paylaşım) iletişim 
kutusundaki yönergeleri izleyin.
4. Fotoğraf makinesinin bilgisayarla olan bağlantısını
kesin, ardından yeni adreslerin fotoğraf 
makinesinde olduğunu doğrulamak için 
düğmesine basın.


Resimleri çevrimiçi adreslere gönderme

1. Fotoğraf makinesini açın ve ardından düğmesine basın.
2. İlk adresi vurgulamak için düğmelerini 
kullanın.
3. Göndermek istediğiniz fotoğrafı ayırmak için 
düğmelerini kullanın ardından fotoğrafı seçmek 
için düğmesini kullanın. NIKON
Menu'deki adresin üzerinde işareti görünür. 
Adres seçimini iptal etmek için yeniden 
düğmesine basın.
4. Bir sonraki adresi vurgulamak için
düğmelerini kullanın ardından düğmesine basın. Göndermek için resim 
seçmek için 3. Adım'ı tekrarlayın.
5. NIKON Menü’den çıkmak için düğmesine basın.
6. Fotoğraf makinenizi bilgisayara makinenizle birlikte gelen USB kablosuyla bağlayın. 
Resimler otomatik olarak adreslerine gönderilir.