Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 36. sayfa 36 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 37. sayfa 37 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 38. sayfa 38 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 39. sayfa 39 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 40. sayfa 40 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 41. sayfa 41 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 42. sayfa 42


Nikon D60 BODY 10.2MP SLR Digital Fotoğraf Makinası

Resimleri büyütme
Bu özellik yalnızca görüntülemeyi etkiler; resmi kalıcı olarak değiştirmemektedir.
1. Playback (Oynatma) ekranında, simgesine basın (Zoom (Yakınlaştırma) 
kolundaki Zoom In (Yakınlaştır) simgesiyle aynı). Gösterilen resim iki misli 
büyütülür.
2. Büyütülen resmin üzerinde kaydırarak dolaşmak 
için ve düğmelerini kullanın.
3. Büyütme oranını değiştirmek için ve 
simgelerini kullanın.
4. Playback (Oynatma) ekranına dönmek için 
düğmesini kullanın.
Bölüm 3
22
4 Design Gallery Menu'yu (Tasarım


Galerisi Menüsü) Kullanma
Design Gallery (Tasarım Galerisi) özelliklerini çektiğiniz resimleri geliştirmek için 
kullanabilirsiniz.
1. Playback (Oynatma) ekranındayken bir resmi kaydırmak için düğmelerini 
kullanın, ardından düğmesine basın.
2. düğmelerini kullanarak Design Gallery Menu (Tasarım Galerisi Menüsü) 
sekmesini vurgulayın.
3. Bir seçeneği vurgulamak için düğmelerini kullanın, ardından düğmesine 
basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Remove Red Eyes (Kırmızı Gözleri Giderme) — Bkz. Kırmızı gözü giderme 
sayfa 23.
Modify Color (Rengi Değiştir) — Bkz. Renkleri değiştirme sayfa 24. 
Add Borders (Kenarlık Ekle) — Bkz. Kenarlık ekleme sayfa 24.
Rotate (Döndür) — Resimleri 90 derecelik açı artışlarıyla döndürür. 
Resmi 90 derecelik artışlarla saat yönünde veya saatin tersi yönünde 
döndürmek için düğmelerini kullanın. Döndürülen resmi kaydetmek için 
düğmesine basın.
Record Audio (Ses Kaydı) — Bkz. Ses kaydı sayfa 25.
Move Images to Card (Resimleri Karta Aktar) — Resimleri dahili bellekten 
kart belleğine aktarır. Bu seçenek yalnızca dahili bellekte resim olduğunda ve 
bir kart takılı olduğunda geçerlidir.
Resimleri karta aktarmak için bu seçeneği seçin ve ekrandaki komutları 
izleyin.
Kırmızı gözü giderme
Remove Red Eyes'ı (Kırmızı Gözü Gider) seçtiğinizde, fotoğraf makinesi, kırmızı 
gözleri giderene kadar geçerli resmi işler.
Not Resimlerde kırmızı göz oluşmasını engellemek için bkz. Flaşı ayarlama 
sayfa 15 altında Red-Eye (Kırmızı Göz).
Kırmızı gözleri giderme işlemi bir kaç saniye alır, bu işlemden sonra düzetilen alanlar 
yeşil kutucuklarla görüntülenir, Remove Red Eyes (Kırmızı Gözü Gider) alt menüsünde 
şu seçenekler görünür:
● Save Changes (Değişiklikleri Kaydet) (Varsayılan) — Orijinal resmin üzerine yazar 
ve Design Gallery Menu'ye (Tasarım Galerisi Menüsü) döner.
● View Changes (Değişiklikleri Göster) — Düzeltilen alanın etrafındaki yeşil 
kutucukların büyütülmüş görüntüsünü gösterir.
● Cancel (İptal) — Kırmızı göz değişikliklerini kaydetmeden Design Gallery Menu'ye 
(Tasarım Galerisi Menüsü) döner. 
Remove Red Eyes (Kırmızı Gözü Gider) yalnızca resim flaşla çekildiyse geçerlidir.