Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 36. sayfa 36 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 37. sayfa 37 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 38. sayfa 38 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 39. sayfa 39 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 40. sayfa 40 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 41. sayfa 41 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D60 BODY 10.2MP SLR 42. sayfa 42


Nikon D60 BODY 10.2MP SLR Digital Fotoğraf Makinası

3 Resimleri ve video klipleri gözden

geçirme
Playback (Oynatma) ekranında burada tanımlandığı gibi, resimleri ve video klipleri 
gözden geçirebilir ve işleyebilirsiniz. Resimleri geliştirme hakkında daha fazla bilgi için, 
bkz. Design Gallery Menu'yu (Tasarım Galerisi Menüsü) Kullanma sayfa 23.
1. simgesi Görüntü Ekranının sağ üst köşesinde görünene kadar düğmesini 
basılı tutun.
2. düğmelerini resimlerinizi ve video kliplerinizi (video klipler otomatik olarak 
oynatılır) kaydırmak için kullanın.
Video klipleri görüntülerken, klibi duraklatmak için düğmesine basın, ardından 
tek kareleri kaydırmak için düğmelerini kullanın.
3. Live View’e (Canlı Görüntüleme) geçmek için düğmesine basın.
Playback (Oynatma) sırasında, Görüntü Ekranı her bir resim ve video klip hakkında ek 
bilgileri de gösterir.
1 Pil göstergesi (bkz Güç göstergeleri sayfa 39).
2 Bellek kartı göstergesi.
3 1 Elektronik NIKON Paylaşımı adres sayısı
3 Basılacak resimlerin sayısı (bkz. Resimleri aktarma ve basma 
sayfa 26).
5 0:15 ● Kaydedilen ses veya video klibinin uzunluğu.
● Ses klibi eklenmiş.
● Video klip göstergesi.
6 1 / 30 Seçilen resmin veya video klibin, kaydedilen toplam resim ve 
video klip sayısına göre sıra numarası.Resimleri silme
Playback (Oynatma) sırasında görüntülenen bir resmi silmek için:
1. simgesine basın.
2. Bir seçeneği seçmek için, düğmelerini kullanın ve ardından düğmesine 
basın.
– Cancel (İptal) — Gösterilen resmi silmeden Playback (Oynatma) ekranına 
döner.
– This Image (Bu Resim) — Resmi veya video klibi siler.
– All Images (in Memory/on Card) (Bütün Görüntüler (Bellekte/Kartta)) 
— Saklanan resimleri ve video klipleri siler.
– Format (Memory/Card) (Biçimlendir (Bellek/Kart)) — Saklanan bütün 
dosyaları siler ardından dahili belleği ve bellek kartını biçimlendirir.
Küçük resimleri görüntüleme
1. Playback (Oynatma) ekranındayken, küçük resimleri görüntülemek için 
Thumbnails'e (Küçük Resimler) basın.
2. Küçük resimleri kaydırmak için ve 
düğmelerini kullanın.
3. Thumbnails'den (Küçük Resimler) çıkmak için 
düğmesine basın.