Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 1. sayfa 1 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 2. sayfa 2 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 3. sayfa 3 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 4. sayfa 4 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 5. sayfa 5 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 6. sayfa 6 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 7. sayfa 7 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 8. sayfa 8 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 9. sayfa 9 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 10. sayfa 10 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 11. sayfa 11 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 12. sayfa 12 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 13. sayfa 13 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 14. sayfa 14 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 15. sayfa 15 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 16. sayfa 16 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 17. sayfa 17 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 18. sayfa 18 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 19. sayfa 19 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 20. sayfa 20 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 21. sayfa 21 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 22. sayfa 22 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 23. sayfa 23 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 24. sayfa 24 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 25. sayfa 25 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 26. sayfa 26 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 27. sayfa 27 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 28. sayfa 28 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 29. sayfa 29 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 30. sayfa 30 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 31. sayfa 31 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 32. sayfa 32 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 33. sayfa 33 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 34. sayfa 34 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 35. sayfa 35 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 36. sayfa 36 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 37. sayfa 37 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 38. sayfa 38 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 39. sayfa 39 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 40. sayfa 40 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 41. sayfa 41 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 42. sayfa 42 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 43. sayfa 43 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 44. sayfa 44 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 45. sayfa 45 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 46. sayfa 46 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 47. sayfa 47 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 48. sayfa 48 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 49. sayfa 49 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 50. sayfa 50 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 51. sayfa 51 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 52. sayfa 52 Mondial Motosiklet 125 MT ZY125T-2 53. sayfa 53
Mondial 125 MT ZY125T-2 Motosiklet

    TÜRK S-ANDARDLAR1 M,STITOSO


   TURKISH STANDARDS INSTITUTION                          INSTITUT TURC DE NORMALISATION
   Sayı    :13 14 2 TSE.O. I 4.20.03-311773                                      21/08.2008
   Konu     Proforma Fatura Onayı

               UĞUR MOTORLU ARAÇLAR IVIAK.TUR.TAS.SAN. VE TİC.LTD.ST1.
                                Bozdoğan Yolu 8. km 
                                09900 Nazilli / AYDIN
   ilgi : 18.08.2008 tarihli yazınız.

       Ilgide kayıtlı yazınız eki Proforma fatura muhteviyalı araçların, 31.12.2007 tarih 26743 (ıntikerrer) sayılı Resmi 
   Gazetede yayımlanan "Karayolu Taşıt Araçlarının Ithaline ilişkin Tebliğ ithalat: (2008/7)" kapsamında, iki ve Üç 
   Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onay Yönettneliği'ne uygunluğu bakımından yapılan değerlendirme neticesinde.
   el 1*2002/24*0168*02,       el1*2002/24*0196*02, e4*2002/24*0744, e4*2002/24*0337, e4*2002/24*0742*01, 
   e4*2002/24*0743*01, e4*2002/24*0764*02, e4*2002/24*0745*00, e3*2002/24*0350*00, e3*2002/24*0380*00, 
   e3*2002/24*0377*00, e3*2002/24*0378*00, e3*2002/24*0381*00, e4*2002/24*0443, e4*2002/24*0322*01, 
   e4*2002/24*0398*01, e4*2002/24*0397*01, e4*2002/24*0442*00, e4*2002/24*0338*01, e4*2002/24*0390*01, 
   c4*2002/24*0899*01, e4*2002/24*0141*05 AT Tip Onay Belgelerinin bulunduğu uhrillıntiş olup. Proforma faturası 
   21.08.2008 tarih ve 01672, 01673, 01674, 01675, 01676, 01677, 01678 sayı ile vize edilerek yazimız ekinde 
   uonderilmektedir.

       Söz konusu araçlar için düzenlenecek ve trafik tescilinde kullanılacak "Uygunluk Belgesi-nin 01.07.1999 tarih ve 
   23743 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan iki ve Üç Tekerlekli Tip Onay YonetmeIiı:ti (MOTOY) Ek: V' a uygun olması 
   uerekmektedir.

       Gereğini bilgilerinize sunarım.                                 M h   r -(.;ETIN
                                                   Ürün Bel • endirme Merkezi 
                                                        1 şkam Yrd.
   PROFORMA FATURA M TEVİYAT1
           Tarih       Aracın Markası           Aracın Tipi ve Ticari Adı          Model     Aracın 
       Proiör.F.No.                                                 Yılı     Adedi

       27.07.2008         HS / MONDIAL              WY150T-3 / 150              2008
      WYMON-W53          HC i MONDIAL              WY50QT-4 / 050
                    KI-I / MONDIAL              FY100-5 ::'  100
                    KT / MONDIAL              FY125-7A / 125
       02.06.2008         KM/MONDIAL               EY100-10A / I00              2008
     UĞUR20060103          KF1 MONDIA1,               FY110-A /   110
                    KV i MONDIAL              FY125-T13 r    125
                    KN /MONDIAL                FY150-3 /   150
                    RS / MOND1A L             YY150T-12     151
                    RT I MONDIAL              YY125T-3 ,    125
       08.062008         RR / MONDIAL              YY150T-22 1150              2008
     JY-MOD-06.013         RR / MONDIAL              YY125T-2I     125
                    RE / MOND1AL              YY150T-4 / 150
                    RF I MONDIAL              YY150T-28 i    151
       11.07.20(18        AGK / MONDIAI,               ZY125-7 I 125
     ZY051210JM/TU         rı- / MONDIAL             ZY50QT-7 / 50A              2008
                    MT / MONDIAI.              ZY125T-2 1 125
                    FT ! MONDIAL               ZY110-3 /   110
       09.08.2008        ZAT / MONDIAL              1C1501.-A /   150           2008
    5UG/150ZAT/08/01        MCT / MONDIAI,               JC250-6 / 250
       06.08.2008         UT / MONDIAL              JII 150GY-2 I 150             2008
       PlU05.1212
       20.702008         ZC / MONDIAL               ZN150T-9 /150             2008       1
       ZN6D021          ZN / MONDIAL               ZN125T / 125                      I
     - ro orma Fatura (7     et  Necatibey Cad. No: 112 06100 Bakanlıklar -ANKARA            Tel: +90 (312)416 62 00 (pbx) Faks:+90 (312)416 66 11

wwwise.orgiT Türk Standardian Enstitüsü; ISO, IEC, EOC1, WPO, CEN, CENELEC'in üyesi ve bu kuruiuslann Türkiye Temsilcisidir. ALO TSE: 444 O 873
           132 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyannca Enstitümtiz gelirleri ve muameleleri her türlü vergi ve harçtan muaftır.