Mondial Motorsiklet 100 UGK 1. sayfa 1 Mondial Motorsiklet 100 UGK 2. sayfa 2 Mondial Motorsiklet 100 UGK 3. sayfa 3 Mondial Motorsiklet 100 UGK 4. sayfa 4 Mondial Motorsiklet 100 UGK 5. sayfa 5 Mondial Motorsiklet 100 UGK 6. sayfa 6 Mondial Motorsiklet 100 UGK 7. sayfa 7 Mondial Motorsiklet 100 UGK 8. sayfa 8 Mondial Motorsiklet 100 UGK 9. sayfa 9 Mondial Motorsiklet 100 UGK 10. sayfa 10 Mondial Motorsiklet 100 UGK 11. sayfa 11 Mondial Motorsiklet 100 UGK 12. sayfa 12 Mondial Motorsiklet 100 UGK 13. sayfa 13 Mondial Motorsiklet 100 UGK 14. sayfa 14 Mondial Motorsiklet 100 UGK 15. sayfa 15 Mondial Motorsiklet 100 UGK 16. sayfa 16 Mondial Motorsiklet 100 UGK 17. sayfa 17 Mondial Motorsiklet 100 UGK 18. sayfa 18 Mondial Motorsiklet 100 UGK 19. sayfa 19 Mondial Motorsiklet 100 UGK 20. sayfa 20 Mondial Motorsiklet 100 UGK 21. sayfa 21 Mondial Motorsiklet 100 UGK 22. sayfa 22 Mondial Motorsiklet 100 UGK 23. sayfa 23 Mondial Motorsiklet 100 UGK 24. sayfa 24 Mondial Motorsiklet 100 UGK 25. sayfa 25 Mondial Motorsiklet 100 UGK 26. sayfa 26 Mondial Motorsiklet 100 UGK 27. sayfa 27 Mondial Motorsiklet 100 UGK 28. sayfa 28 Mondial Motorsiklet 100 UGK 29. sayfa 29 Mondial Motorsiklet 100 UGK 30. sayfa 30 Mondial Motorsiklet 100 UGK 31. sayfa 31 Mondial Motorsiklet 100 UGK 32. sayfa 32 Mondial Motorsiklet 100 UGK 33. sayfa 33 Mondial Motorsiklet 100 UGK 34. sayfa 34 Mondial Motorsiklet 100 UGK 35. sayfa 35 Mondial Motorsiklet 100 UGK 36. sayfa 36 Mondial Motorsiklet 100 UGK 37. sayfa 37 Mondial Motorsiklet 100 UGK 38. sayfa 38 Mondial Motorsiklet 100 UGK 39. sayfa 39 Mondial Motorsiklet 100 UGK 40. sayfa 40 Mondial Motorsiklet 100 UGK 41. sayfa 41 Mondial Motorsiklet 100 UGK 42. sayfa 42 Mondial Motorsiklet 100 UGK 43. sayfa 43 Mondial Motorsiklet 100 UGK 44. sayfa 44 Mondial Motorsiklet 100 UGK 45. sayfa 45 Mondial Motorsiklet 100 UGK 46. sayfa 46
Mondial 100 UGK Motorsiklet

                   T.C.
           SANAYİ VE TICARET BAKANLIĞI 
              Sanayi Genel Müdürlüğü

              TİP ONAYI BELGESI


2002/24/AT Yönetmeliğine göre bir araç tipinin:
  Tip onayı I)
  Tip onayı kapsamının genişletilmesi')
  Tip onayının reddedilme4-1)
  Tip onayının geri çekilmesi 1-)
ile ilgili bildirim.


Tip onayı numarası        : 37 AİTM/MOTOY 2009/0264/00
Kapsam genişletme nedeni

O. Genel
0.1 Markası (markaları) (imalâtçmın ticari adı) : UĞUR ; MONDIAL
0.2 Tipi            : UGK
0.2.1 Ticari adı (adları)    : 100 UGK; M100 UGK; 100 UAG; 100 GK; 100 AG
0.3 Araç üzerine işaretlenınişse, tipin tanıtılması yöntemi: NMUGKGZE?9""9"
0.3.1 Bu işaretin yeri     : Şasi üzerinde ( R, x:310, y:22,5, z:760 )
0.4 Kategorisi 2)        : L3e
0.5 Araç imalâtçısının adı ve adresi : UGUR MOTORLU ARAÇLAR MAKINA TURIZM TAŞIMACILIK 
             SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Yeşil Mah.829 Sok. No:14 Nazilli/AYDIN
0.5.1 Montaj tesisinin (tesislerinin) adı (adları) ve adresi (adresleri): 0.5 ile AYNI
Buradaki imza sahibi, yukarıda tanımlanan ve yetkili kuruluşlar tarafından seçilmiş bir veya daha fazla temsili 
numunesi prototip olarak sunulmuş araç tipinin ekli bilgi dokümanındaki imalâtçı tariflerinin doğruluğunu ve ekli 
deney sonuçlarının araç tipirıe uygun olduğunu belge ile gösterir.
Araç tipi, 2002/24/AT Yönetmeliğinin Ek I'indeki çizelgede listelenmiş ilgili bütün ayrı yönetmeliklerin (son olarak
değiştirilen hali ile) teknik şartlarını karşılamaktadır 
Onay verilmiştir/Fe4dekblmiştir/geri çekilmiştir 1) .     ANKARA                      29.12.2009
       (Yer)                      (Tarih)

Ekli belgeler:
Bilgi dokümanı, Kısım 1 ve Kısım 2 (Ek II) 
Deney sonuçları (Ek VII) 
Uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişinin adı (kişilerin adları) ve imza örneği (örnekleri) ile şirket içindeki konumları. 
Uygunluk belgesinin bir örneği.

2) Yönetmeliğin 4 öncü maddesindeki sınıflandırmaya göre.