Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE (TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR) 1. sayfa 1 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE (TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR) 2. sayfa 2 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE (TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR) 3. sayfa 3 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE (TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR) 4. sayfa 4 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE (TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR) 5. sayfa 5 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE (TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR) 6. sayfa 6 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE (TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR) 7. sayfa 7 Fms Düdüklü Tencere 6 LİTRE (TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR) 8. sayfa 8
Fms 6 LİTRE (TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR) Düdüklü Tencere

GARANTI BELGESI
IMALATBİ veya ITHALATBİ FIRMANİN
Onvanı	
.0MS PASLANMAZ MUM4ICARAÇLARI eskNkre T1G.L1D. Ş71.
Adnesi	
:2.2.31..b. Ged..90 Memededlilişiji Kaç KG,. B.Gegele.r&-f.
Tel-Telefax :(0212)1322 0623 (3 Hrag-6132136 05 F.(0212)1322 0597
FIRMA YETKILISININ	
°N."A"'""""M.
ırn......., ,	
rıerkG.ri.1411.c1.9J.p..kra.
'IZZıl'jrrıZfe:::'".
LIN-Neee: DODOKLOTENCERE Merkeze:0MB
BELGENIN ONNITARIXIVESAVISI: 
k...Sa : 9012G.
~roka.	
: 2,1
SATO FIR11.1.1
Onvem	
" -
ki.	
. .

W..	
:
Fran Taileve No :
TARIH -11.122 -.RE
MODELI:	
D8 Litre	
rue Incdellerigin
03 Libra	
(Tem modeleriçDgeoddlir).	
0 1) Libra	
(rull Modeller işin
U4 the	
(Tern frodrekTigin Geçer»).	
U11) II.	
(7R111 RIOdeller kin
u5 Ulre	
(Tan modeldrldngeçaddr).	
u12 Litre	
0'011mm:eller Için
08 Lgre	
(TC. Tredialar &ii Reçarikfr).	
014 Litre	
Fun frodeller için
07 Litre	
(Tern modelerighgegadkfr).	
015 Ibda	
(Un modeller için
1.	
am. &Orme «lin reelim lanhinden liman iyi ve 2 er.,
2. kle. Miran pereeran denli olmak Ozere kumru firmen. garantisi eitradmer.
2. Malın gerenli snreti iyisin. ermalenreem durumun., huni. gegen anre gerannenresine 
Lle. ramIr silreal en fezle 07.1121$ G ONO.r. Bu sOre mala Ilk. arızanın Malin Servis 
servis isarmenunun nenernası durumunda anayla menn setrask ermil men., ...Gel, 
imairrtguenden biri.. &elim edildiel terraden igheren NO. ...am enssanın i.l2 
giderilmemesi halinde irnekram veya Mm.: 'nalın inen Mınanearennays keder benzer.illidere
berae bir =neyi rne. leleraininin kul.	
b. ermek zeruntlark.
4. Malin gam. süresi Içerisinde perelr malzeme ...Ilk gerekse montaj setelenndendol. 
halin...111k mem. dilin. parça bedeli yada hani herhangi bir mi einn. iligbir 
Ger.. er. yambusekbr.
Eike.. enenrn al.. kul.. re. men:
•	
railmlisinin Mü. edikligi leri.nitiben. belirlenen gen,. en. iyi.... ii.,
effill arızanın lig. fazia telearlannıesi Veya ara	
anzalann risreen aza meydana gelmesi 
garanti sOmal igerieln. Mili ari.larin toplamının ablan la. almam uneuriennin ini
rrınldnn yererlenernsmera sersidl almam
•	
Tamiri lein gereken azara etkenin arainam.
•	
Reno. servis kamyonunun mevcut olmornem imende zureylo sokma. layik ocenleei, 
ve. imele.Oretralanden tsdnin esa®e nem. arızanın Wirn mernidn sedenedıeının 
belirlenmesi urumla. Mil. m. nereisietlegiiıiimesini, hatlel ie.a veya aya 
Ind1.1 talep edebilir
e. Menn kullanın. ralevuzunde yer erannueuelans erann kullenemerunden keynektenen rumlar 
kuponu Mrand.r.
7. Gansnli keema G Ilgili olerek edoskilesek sorunlar lein Sanayi ve Ticaret BakenieR, 
...nin ve Reimbelin kerunrre. Genel Mederlegdrae boreverulebilir.
GARABB KAPBANNA 0122121BN 1212191.12...19
1. Oranla.. tale au.şeme. unu veya asla maddelerle temizlenmesi Viran rasynaternew.
2. faranmez .11...21.ralleorgInden erdi maddelerle ovulmem. 
. On22.21 er, El. laılendmesı va laileım .asınbıl lesynelarnm boa...r. 

9. Cir... herhangi ben.. kel.ke artanden ana. yapılma.
5. Akı kaplama Orünlerin hassas pagram deur. buirmıkmaidneardia R...
S. Oran Mann talinveme uyelmameardan dolayı rneyclene aeleblecek beaılıbıltlan
Bu garanti beigeelnIn 
kullanılma.. 9077
suya kanun Ile bu kanuna 
dayanarak  d...lenf. 
TRIG.1-251118-117 saplı 
.112 uyaran. T.C. Emnayl 
Yel.. feratankük 
TeketlelnIn ve Rekabetin 
...el Genel kl.dierag. 
tarafından Iran verilmiştir.
geçerlidir). 
gagedidir). 
GegerlIdIR. 
gdçerlkiln. 
geçerlidir). 
geçadidir).
eklenir. 
latasinuna.
kbeletem veya 
Gra.". 
senle
enzelenmem 
Tieret talep
bir mi Zerhinge: 
veya belirlenen 
sea, im an..
Memili*, ramielraıs 
erene. bedel 
garanti
TENCERENİZİN TEMIZLIĞI - CLEANING AND CARE
Size basit ama önemli bazı temizlik kurallarını hatırlatmak istiyoruz. Bu kurallara 
dikkat ettiğini: sürece, düdüklü tencereniz size uzun süre hizmet edecektir. 
Wash the halde of your pressure cooker with dlsh detergent In ~mı ~ter. 
Do not use harıl materlal to sinan In outer surrace.After tinsIng make sun yoo 
dry yaar p,...... co.kor.
•	
Dış yüzetylraritl temidenmesinde kesinlikle toz deterjan ve çizici temizlik malzemeleri 
(scoth Orit., metal tel v.s.) kullanmaynez.
•	
Tencerenizi yıkachldan sonra yumuşak paınuldu bir bezle kurulayınız.Kullandığınız 
sular kireçli olduğundan tencere yüzeyinde su lekeleri kalmaktadır.
•	
Tencerenizin iç yüzeyinin ternizliğinde dilediginiz temizlik maddesini kullanabilirsiniz.
•	
Tencerenizi yıkarken yüzeyindeki yağ lekelerini çıkarınız. Aksi takdirde daha sonraki 
kullanımlarda yağ lekelen ısının etldsiyle kurur ve çıkması zor olur.
•	
Tencerenizi arnbalakndan çıkartbğinızda üzetindeld bütün etiketleri sökülniz.
•	
TencerenIzIn parçalarını IdreçIenmes1 durumunda Ilmonlu veya slrlosll suyla yıkayınız.
•	
Düdülda tencarenlz1 bulaşık rnakInasında yıkayabIllmlnIz. Ilk temizliği yaptıktan sonra 
tencereniz artık sizin için lezzetli ve sağlıklı yemekler pişinneye hazırdır.
•	
Ağır kileri temizlemek için sirke veya limon kullanın ız.
•	
Güven liğiniz için valfleri daima temiz tutuma.
•	
Read through the user's manual beton. trying to use your pressure cooker.
•	
Never asa your pressure cooker wıthout Ilqult Inside.
•	
NWer asa fon. to opera your pressure cooker.
•	
Do not use your pressure cooker to perform any kind hyinğ onlar pressure.
•	
Never fill more than hnı-thirds of the yolunda of your pressure cooker
•	
Use at least two glasses of water in your pressure cooker.
•	
Do not use your pressure cooker outside ila usage purposes.
•	
Do not rub your pressure cooker with e harıl substence.
•	
Remove and cleen the ventils atter usege. (This is importsnt for securkr)
•	
Use vinegar or lemon ta clean heavy dirts.
•	
Valves muaf always be c.lean for yoo safety.
-......--
PlOrmı INAN Beim	
Emniyet INAN hem	
•
-
=dm vire /14111•51	
Idloty Iraklı ~ero.	
-
0,60» 1.1 bar —aid,'İCril;-.,	
- 
,DI
G 	
Witıg
»
PIŞIRME SÜRELERI / COOKING TIMES
etler	
meat
sığır	
: 45-50 ılk.	
oxs meat 45-50 min.
dana	
: 35-40 dk.	
vcal	
: 35-40 min.
laızu	
: 20-25 ılk.	
lamb	
: 20-25 min.
tavuk	
: 35-40 dk.	
chicken : 35-40 min.
piliç	
: 20-25 ılk_	
chick	
: 20-25 min.
kuru sebzeler
kurufasulye (ıslatılmış)	
: 20-25 ılk.
nohut	
(ıslatılmıg)	
: 20-25 dk.
bakla	
: 20-25 ılk.
beans
dıy beans	
(left in watcr fo a time) : 20-25 min.
chickpeu	
(left in ware" fı, ıı time) : 20-25 ıııiıı.
lenfilles	
: 15-20 min.
bmad bean	
: 20-25 min.
taze sebzeler
taze fasulye	
: 20-25 ılk.
pathcan	
: 10-15 dk.
kamıbahar	
: 10-15 dk.
kereviz	
: 10-15 dk.
patates	
: 08-10 dk.
pırosa	
: 10-12 dk.
benlye	
: 15-20 ılk.
vegetables
fresh beans	
: 20-25 min.
uubergincs	
: 10-15 ıııin.
cmillifinwcr	
: 10-15 ıııiıı.
celery	
: 10-15 min.
ÜRÜN CINSI I PRODUCT SPECİES : DÜDÜKLÜ TENCERE I PRESSURE COOKER
SIPARIŞ NO I ORDER NUMBER	
:
O/410
DU-DU-KLU-
TANITMA VE KULLANMA
PRESSURE COOKER
anam A.
..■
•k—	
."'...
ıe	
e,
..------
y	
.—
.:
 6'	
00,
O	
'P
--,
"....,_
S
TENCERE 
USER'S
KLAVUZU
./,
•
GUIDE
•
C E
CD
MM	
mı ın
ÜRETICI FIRMA VE SERVIS / FACTORY AND SERVICE 
OMS Paslanmaz Mutfak Araçları San. ve Ile Ltd. Şli. 
Kiraçkıly0, 2.8ölge 5.Cad. No:40 Büyükçekmece - ISTANBUL 
Tel (0212) 589 05 23 (Phx) Fax (0212) 889 05 97 
Hizmet Yeterlilik Belgesi Tarih ve No : 07/04/2009 -14.30.34MYB-10403
TENCERENIZIN	
INTRODUCTORY	
iıiiiio,
SCHELIE
PA. WeılARıtırna kolu A. Bakan% Hande
B. Pişirme Verdik	
B. Cooldng Valve	
'..... ',. ,.......4
C. Güvenlik Vantıll	
C. Security Velve
D. Kol	
D. Hendles	
c