Dias Gaz Alarm Dedektörü RCC426 1. sayfa 1 Dias Gaz Alarm Dedektörü RCC426 2. sayfa 2
Dias RCC426 Gaz Alarm Dedektörü

                                           boyunca her 5 saniyede bir tekrar eden ardarda 4 kısa 

                                           sinyal şeklindedir. 4 dakika sonra pil tüketimini azaltmak 
                 RCC426 CO Alarm Dedektörü              için dakikada bir ardarda 4 kısa sinyal şekline dönüşür.


                 KULLANMA KILAVUZU                 Yeşil LED: Her 30 saniyede bir yanıp söner ve cihazın doğru 

                                          çalıştığını gösterir..
Giriş                                       Kırmızı LED: Karbonmonoksit miktarı tehlikeli seviyeye 

RCC426 Karbonmonoksit Alarm Dedektörünü satın aldığınız              ulaştığında alarmla birlikte kırmızı LED yanıp sönmeye 

için teşekkür ederiz. Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle            başlar.

okuyunuz ve gerektiğinde başvurmak üzere muhafaza ediniz.             Karbonmonoksit alarm cihazı havadaki karbonmonoksit 

                                          seviyesini gösterir. Ortamda sınır değerlerin üzerinde CO 
Ürün Resmi                                     algılandığı zaman alarm verir ve kırmızı LED yanıp sönmeye 

                                          başlar.
                                                                                   B. Uygun Olmayan Montaj Noktaları: 
                                          DİKKAT: Cihaz sadece sensörünün temas ettiği 
                                                                                   OCAK, FIRIN, ŞÖMİNE GİBİ GAZ YAKAN CİHAZLARIN EN
                                          karbonmonoksit seviyesini algılar. Cihazın bulunmadığı 
                                                                                   AZ 4.5 METREDEN DAHA YAKININA KOYMAYINIZ.
                                          başka bir alanda daha yüksek CO seviyesi varsa bunu 
                                                                                   - Mutfak kapısının
                                          cihazın algılaması mümkün değildir. Bu nedenle cihazın 
                                                                                   - Banyo duş kabininin
                                          konumlandırılacağı yerin doğru tespit edilmesi önemlidir.
                                                                                   - Vantilatör, pervane, fan gibi hava üfleyicilerinin

                                                                                   en az 1 metre uzağına yerleştiriniz
                                          Özellikler: 
                                                                                   - Floresan lambaların en az 35cm uzağına yerleştiriniz.
                                          Güç Kaynağı: 3 adet 1.5V AA kalem pil
                                                                                   - Anormal sıcaklık değerleri cihazın doğru algılamasını
                                          Alarm aşağıdaki CO seviyelerinde devreye girer;
                                                                                   engelleyebileceğinden 4.4°C’den daha soğuk ve 37.8°C’den
                                             50 ppm’e maruz kaldığında 60~90 dk arasında
                                                                                   daha sıcak ortamlara yerleştirmeyiniz.
                                             100 ppm’e maruz kaldığında 10~40 dk arasında
                                                                                   - Dışarı açılan kapı ve pencerelerin yakınına yerleştirmeyiniz.
                                             300 ppm’e maruz kaldığında 3 dk içerisinde 
                                                                                   - Nemli ortamlara yerleştirmeyiniz.
Ürün Karakteristikleri/Teknik Özellikler                      Çalışma Ortam Koşulları: 5~400C, 20~90%R.H.                    Cihazınızı, herhangi bir nesnenin dumanın cihaza ulaşmasını

Karakteristik Özellikler:                                                                       engellemeyeceği ve sensoru bloke etmeyeceği şekilde
                                          Montaj Talimatları
- Güçlü 85 desibel alarm seviyesi.                         Adım 1                                       yerleştiriniz

- Sabit karbon monoksit sensörü.                          Montaj Klavuzu:
                                                                                   Adım 2
- 3 adet 1.5V AA kalem pille çalışma.                       ÖNEMLİ: BU ALARM CİHAZI TAVANA VEYA DUVARA, VE 
-Alarm tipi ardarda dört ‘bip’ sesi şeklindedir. Alarm süresince          DETAYDA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ MONTE EDİLMELİDİR!                    Montaj Şekli:
  kırmızı LED yanıp söner.                            A. Tavsiye Edilen Montaj Alanları:                         1. Alt tablayı çevirerek çıkarınız.
                                                                                   2. Cihazı monte edeceğiniz noktayı belirledikten sonra 
-Düşük pil seviyesi göstergesi: Her 30 saniyede bir tekrar             CO alarm cihazının aşağıda belirtilen yerlere montajını 
  eden ‘bip’ sesi, pil seviyesinin düşük olduğunu gösterir (Bu          öneririz.                                        dikey olarak 60mm aralıklı iki adet Ø5.0mm delik delerek 
  arada yeşil LED her 30 saniyede bir kırpmaya devam               Maksimum koruma sağlamak için evin tüm birimlerine (her                 dübelleri çakınız ve alt tablayı vidalarla tutturunuz.
  eder).                                     odaya ve koridora) birer adet alarm cihazı konması idealdir.            3. Dedektörün üst gövdesini çevirerek takınız.

-Yesil LED çalışmıyorken her 30 saniyede bir tekrar eden              Alarmın konduğu mekanın (örneğin koridorun) uzunluğu 9 
  ‘bip’sesi, ünitede bir arıza olduğunu gösterir..                metreden fazla ise her iki tarafa da birer adet konması              Adım 3
                                                                                   Cihazı Test Etme: 
- Alarm hafıza fonksiyonu: Ünite alarm verdiğinde , düğmeye            uygundur. Eğer tek bir alarm cihazı kullanacaksanız, alarmın 
  basıldığı zaman yeşil LED bir dakika boyunca yanıp söner            koridorda yatak odasının hemen önüne konmasına, veya                Test/Reset düğmesinin iki fonksiyonu vardır. Hem ürünü test 
  ve LCD ekranda maksimum alarm seviyesi görüntülenir.              yatak odasına konmasına dikkat ediniz. Alarmın tüm yatak              etmek, hem de alarm sırasında cihazı susturmak için 
                                                                                   kullanılır. Montajdan sonra, Test/Reset düğmesine 5 saniye 
- Test/Reset düğmesi: Cihazın çalışmasını test etmek, ayrıca            odalarından duyulabilir olmasına dikkat ediniz.
  cihaz alarm verirken susturmak için kullanılır.                 Kapıların kapalı tutulduğu her yatak odası için ayrı bir alarm           süresince basarak cihazı test ediniz. Test düğmesine 
- 3 Haneli LCD göstergesi:                             kullanınız. Kapalı kapılar, alarmın işitilmesini engelleyebilir.          bastığınızda seri olarak ‘bip’ sesi gelmesi gerekir. Eğer 
                                                                                   sadece 30 saniyede bir ‘bip’ sesi gelip, kırmızı LED 30 
  ‘Err’ uyarısı cihazda arıza olduğunu gösterir.                 Standart ev tiplerinde tavana monte edilmesi tercih edilmelidir. 
  ‘Lb’uyarısı pil seviyesinin düşük olduğunu gösterir.              Cihaz tavana monte edilirken en yakın yan duvardan                 saniyede bir yanıp sönüyorsa, yeşil LED ise hiç yanıp 
  ‘999’uyarısı ortamdaki karbonmonoksit miktarının 999ppm             minimum 10cm uzakta olmasına dikkat edilmelidir. Eğer               sönmüyorsa cihazda arıza var demektir. Cihazı iade ediniz. 
                                                                                   Alarm düzgün çalışıyorsa düğmeye tekrar bastığınızda alarm 
  üzerinde olduğunu gösterir. Cihaz 30ppm altındaki CO              duvara monte edilecekse yan duvardan en az 10cm ve 
  miktarına tepki vermez, ancak 30ppm üzerindeki CO                tavandan en az 30,5cm uzakta monte edilmesine dikkat                2 – 6 dk kadar susacaktır. Bu sürenin sonunda alarm yeniden 
  miktarını değer olarak LCD ekranda gösterir.                  edilmelidir. (aşağıdaki şekil)                           ötmeye başlarsa ortamda CO seviyesinin yüksek olduğu 
                                                                                   anlaşılır.
- Ekonomi modu: Cihazın alarm karakteristiği, ilk 4 dakika
                                                                                   Cihazı her hafta düzenli olarak test ediniz.!.

                                                                                                                         1