Cobas Kan Şekeri Kolestrol Ve Lipit Ölçüm Cihazı PLUS 1. sayfa 1 Cobas Kan Şekeri Kolestrol Ve Lipit Ölçüm Cihazı PLUS 2. sayfa 2 Cobas Kan Şekeri Kolestrol Ve Lipit Ölçüm Cihazı PLUS 3. sayfa 3
Cobas PLUS Kan Şekeri Kolestrol Ve Lipit Ölçüm Cihazı

3. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
  Ürünün taşımave nakliyesinde ürünün zarar görmemesi için koruyucu köpük ve kalın ambalaj içerisinde 
 taşınması gerekir.

4. Kullanım sırasında insane veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek 
durumlara ilişkin uyarılar,

 Cihazlarımız herhangi bir şekilde insan sağlığına zararlı radyasyon veya iyonize radyasyon yaymaz 
 (Bkz. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi 23/02/2005 tarihli 
 B.02.TAE.5.02.00.09.03:161-804-01 sayılı onay belgesi).


5. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
  Cihazınızı asla su ile direkt temas ettirmeyiniz. Aşırı rutubetli ortamlarda çalıştırmayınız. 
 Sert darbelerden sürekli ve şiddetli sarsıntılı ortamlardan ve aşırı sıcaktan koruyunuz (-20° +550C°). 
 Arıza halinde derhal firma teknik servisini arayınız. Asla yetkisiz kişilerin her ne şartla olursa olsun 
 (tamir, bakım v.s.) cihazınızı açmasına müsaade etmeyiniz. Asla cihazınızı açmayınız.
 Elektrik kesintilerinde cihazınız çalışmayacağından etkisiz olacaktır. Bölgenizde sık sık elektrik 
 kesintisi oluyorsa lütfen, kesintisiz güç kaynağı kullanınız. Cihaz çalışmadığı zaman etkisizdir. 
 Cihazla birlikte yapılması gerekebilecek son bir veya iki, ilaçlama olabileceğini unutmayın. Konuyla 
 ilgili ilaçlama talimatnamesindeki uygulamaları mutlaka yapınız.

6. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,
  Haşerelerle ve istenmeyen canlıların mücadelede Ürünümüz; FALCON tüm sorunlarınızı çözmek 
 üzere tasarlanıp üretilmiştir.
 Tam otomatik, ayar gerektirmeyen, FALCON cihazlarımız, mekanınıza uygun model kullanıldığı 
 sürece, kullanıldığı temiz mekana, dışarıdan yürüyen haşere girişlerini yasaklayarak, temiz tutmak için 
 tasarlanmış, tarafımızdan, uzun araştırmalar ve deneylerimiz sonucu üretilmiştir.


  Etkili olduğu haşereler: Akrep, fare, sıçan, tahtakurusu, kakalak, yarasa, hamamböceği, kaloriferböceği, bit, 
 pire, kırkayak, karınca, yılan, kertenkele (atsineği, çekirge, balarısı, arı gibi kın kanatlı ve sert kıllı sinek 
 türlerinde PRO tipi modeller etkilidir) gibi kan emen, kemiren, yürüyen haşerelerin, prizde elektriğe takılı 
 olduğu sürece, içeri girmelerine mani olur. Apartmanınızı haşereler sarsa da sizin dairenize uğramazlar. Akrep, 
 böcek, karınca, duvar içlerinde varsa gizlenemez, etkisiz bir şekilde açığa çıkar. Etkili olduğu haşereler, dışarıdan 
 FALCON etki alanına girmez. Etki alanındaki haşereler yeniden çiftleşip üreyemez. Etkili olduğu uçan sinek 
 türleri de, içeri nadiren girse de uçamaz, yorulur. Sineklerin önceden larva bıraktığı mekanlarda, ilk 15-20 
 gün sinek miktarı azalmasa da, rahat uçuşları kesilir. Yeni larva bırakamazlar.

 Önceden içeride haşereler yuvalanmışsa, etkili bir ilaçlama yapıp, FALCON'u hemen 220 Volt prize 
 takınız (evlerde koridorda/holde, işyerlerinde iç mekanda duvar karşısı duvarda prize takılır).


7. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım,onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler, 
 Ürünü fişten çıkarmayınız temizliğini nemli sünger ile yapınız.
8. Periyodik bakım gerektirmesi durumunda,periyodik bakımın yaılacağı zaman 
aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler, 
 Ürünün yılda bir defa yetkili servislerce bakımının yapılması gerekmektedir.
9. Bağlantı vaya montajının nasıl yapılacağını gösterir şama ile bağlantı veya montajının 
kimin tarafından yapılacağına( tüketici,yetkili servis)ilişkin bilgiler,
 Yıllarca prizden çıkarmayınız!
 Özel Montaj uzmanlığı gerektirmez: Fişi elektrik prizine takılıp merkezi yerde duvara asılır.

10 Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü, 
 Ürün 10 yıl sorunsuz çalışabilmektedir. 
11. Varsa standart numarası,