Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 1. sayfa 1 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 2. sayfa 2 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 3. sayfa 3 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 4. sayfa 4 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 5. sayfa 5 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 6. sayfa 6 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 7. sayfa 7 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 8. sayfa 8 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 9. sayfa 9 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 10. sayfa 10 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 11. sayfa 11 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 12. sayfa 12 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 13. sayfa 13 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 14. sayfa 14 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 15. sayfa 15 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 16. sayfa 16 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 17. sayfa 17


Canon POWERSHOT SX40 Fotoğraf Makinesi

tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, 
imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer 
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça 
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri 
yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde 
kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya 
ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla 
arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli 
kılması,
...-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması 
halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı- 
üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün 
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz 
değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne 
başvurabilir.


   SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE
   İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN
   1. ÜNVANI: DOĞUŞ GRUP BİLİŞİM SANAL MAĞAZACILIK VE 
   ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET
   2. MERKEZ ADRESİ: MEŞRUTİYET MAHALLESİ KARANFİL 
   SOKAK NO:19/9ANKARA
   3. TELEFON: 0312 425 15 06
   4. FAKS:
   6.TİCARET SİCİL NO: 292557
   8.VERGİ NO: 3090341505
   1

    • Servis Adı :MYRO BİLGİSAYAR İNŞAAT TİCARET 
     LTD.ŞTİ.GAZİANTEP ŞUBESİ
    • Yetkili Ad Soyad :
    • Vergi Dairesi :ZİYAPAŞA
    • Vergi No :4760428102
    • Telefon No :0342 215 13 84
    • HYB NO :14.11.01/HYB-2389


                        15