Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 1. sayfa 1 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 2. sayfa 2 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 3. sayfa 3 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 4. sayfa 4 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 5. sayfa 5 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 6. sayfa 6 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 7. sayfa 7 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 8. sayfa 8 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 9. sayfa 9 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 10. sayfa 10 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 11. sayfa 11 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 12. sayfa 12 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 13. sayfa 13 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 14. sayfa 14 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 15. sayfa 15 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 16. sayfa 16 Canon Fotoğraf Makinesi POWERSHOT SX40 17. sayfa 17


Canon POWERSHOT SX40 Fotoğraf Makinesi

J) BAKANLIKÇA TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ, SANAYİ 
MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKİ 
LİSTESİNDEN BAKILACAK,
Kullanma ömrü 
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 7 yıldır.
Garanti Süresi 
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından belirlenen garanti süresi malın tüketiciye teslim 
tarihinden itibaren 2 yıldır.
Tamir süresi 
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü tarafından belirlenen tamir süresi azami 20 iş günüdür.

K) SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN 
EDİLEBİLECEĞİ YERLERİN İSİM, ADRES VE TELEFON NUMARALARI VEYA 
ÇAĞRI MERKEZLERİ GİBİ DİĞER ERİŞİM BİLGİLERİ,
Yedek parça temin merkezi 
  DOĞUŞ GRUP BİLİŞİM SANAL MAGZACILIK VE ELEKTR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
    MEŞRUTİYET MAH. KARANFİL SOK. NO:19/9 ÇANKAYA 
         ANKARA 
       0312 424 15 06 - 0312 424 15 06 
      ÇANKAYA VD. – V.NO. 309 034 1505
       COKEY (ID) Numarası : 1415197
L) İTHAL EDİLMİŞ MALLARDA, YURT DIŞINDAKİ ÜRETİCİ FİRMANIN UNVANI 
VE AÇIK ADRESİ İLE DİĞER ERİŞİM BİLGİLERİ (TELEFON, TELEFAKS VE E- 
MAİL VB.)
ÜRETİCİ FİRMA
MIQULIN AUDIO EQUIPMENT MANUFACTORY
ADDR ROOM 601 NO:5 FIRST STREET EAST SECOND SHAXI HUANGQI 720 CHİNE 
+8675781111915 - +8675781111905
M) ENERJİ TÜKETEN MALLARDA, KULLANMA KILAVUZUNUN AYRI BİR 
BÖLÜMÜNDE YER ALACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞ, MALIN ENERJİ
TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER.
Ürünümüz elektrik tüketimi açısından tasarrufludur. Cihazı kullanmadığınız 
durumlarda kapalı tutunuz.

       GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti 
kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 
garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, 
mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması 
durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya 
imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin 
arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir 
yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü


                  14